persoonlijke gegevens van IJnte Douwe Bakker
IJnte Douwe Bakker, geboren op 12 februari 1876 op nummer 68 te Bozum, als zoon van Dirk Douwes Bakker, bakker te Bozum (1898), en Jitske Yntes Roode. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
bakker te Bozum (1898), bakker te Gorredijk (1899), logementhouder te Balk (1900-1907),
Op 30 april 1898 getrouwd in de gemeente Baarderadeel met:
Froukje Hanses Postma, geboren op 31 oktober 1873 te Wieuwerd, als dochter van Hans Folkerts Postma, slager te Bozum (1898), en Geertruid Mara Koning. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
zonder beroep te Bozum (1898)
Uit dit huwelijk:
1. Dirk, geboren op 19 februari 1899 te Gorredijk.
2. Geertruid Maria, geboren op 31 augustus 1901 te Balk.
 
 
 
Bakker te Gorredijk
bron: Leeuwarder Courant van 19 juli 1898
 
bakkerij te Gorredijk bakkerij te Gorredijk
Geheel rechts de bakkerij van IJnte Douw Bakker op de hoek van de Langewal met de Dubbele straat. Op zijgevel staat:
BROOD KOEK en BANKET BAKKERIJ
bron: Leeuwarder Courant van 5 januari 1900 foto 075-003 beschikbaar gesteld door museum Opsterland
Toeval of niet. De uit Balk afkomstige Harmen Jacobs Poppes is van 1898 - 1908 logementhouder in Gorredijk. En wel twee huizen verderop in de Dubbele straat. Op onderstaande foto het pand met de serre en balkon tegen de voorgevel.
melksalon de Jong Gorredijk melksalon RA de Jong
bron: Nieuwsblad van Friesland van 3 juni 1908 foto 075-002 beschikbaar gesteld door museum Opsterland
In 1908 opent Rykele Alberts de Jong (*1880) op deze locatie een nieuwe koek- en banketbakkerij met melksalon.
Anno 2019 is brasserie "De Vergulde Turf" hier gevestigd.
 
IJnte Bakker te Balk IJnte Bakker
bron: Leeuwarder Courant van 8 mei 1900 bron: Leeuwarder Courant van 15 mei 1900
 
IJnte Bakker
bron: Leeuwarder Courant van 29 maart 1907
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  IJnte Douwe Bakker 1876-19??  
     
woonadressen familie Bakker
periode adres bron
  Bozum  
1898 - 1900 Gorredijk  
1900 - 1907 van Swinderenstraat 69  
1907   15 maart 1907 geëmigreerd naar Hawthorne, New Yersey, Noord Amerika
notariële acten
 
1898 Roordahuizum, notaris Durk Burgij Hypotheek, kapitaal fl. 4000
-  Dirk Douwes Bakker wonende te Bozum, debiteur
- Ynte Douwes Bakker wonende te Bozum, debiteur
- Sybrand van der Steegh wonende te Bozum, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 115074 Repertoirenr.: 115082 aktenummer 01589 d.d. 2 mei 1898
 
1900 Gorredijk, notaris IJbrandus Gatsonides Provisionele en finale toewijzing.
Een huis en bakkerij te Gorredijk, koopsom fl. 3080
- Ynte Douwes Bakker wonende te Gorredijk, verkoper
- Siebe Klaas Bakker wonende te Nijehaske, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 044072 Repertoirenr.: 044078 aktenummer 15 d.d. 17 jan 1900
 
1907 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Boelgoed
- Ynte Douwes Bakker wonende te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 007084 Repertoirenr.: 007093 aktenummer 34 d.d. 3 april 1907
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 augustus 2019 laatste wijziging: 4-09-2019