persoonlijke gegevens van Siebe Jans Bandstra, schoenmaker te Balk
Sybe Jans Bandstra, geboren op 3 juni 1773 te Terband, gedoopt op 13 juni 1773 te Terband, als zoon van Jan Siebes en Jantje Atses (Hervormd). Overleden op 16 januari 1848 op nummer 109 te Balk, 75 jaar oud.
schoenmaker te Balk
aangifte overlijden op 17 januari 1848 aktenummer B2, schoenmaker, getuigen:
Kornelis Gerlofs Posthuma stoelwinder 39 jaar wonende te Balk
Bonte Geerts de Jager werkman 25 jaar wonende te Balk
Op getrouwd in de gemeente met:
Hinke Ykes van der Woude, geboren op ? te Oudega, als dochter van Yke Tjidzes van der Woude en Lijsbert Jans, wonende te Nijega. Overleden op 11 juni 1844 op nummer 101 te Balk, 70 jaar oud.
aangifte overlijden op 16 juni 1844 aktenummer B8, getuigen:
Johannes Baukes Betzema koopman 58 jaar wonende te Balk
Sybren Pieters de Jong werkman 34 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren op 6 april 1806 te Balk, gedoopt op 27 april 1806 te Balk (Hervormd). Schoenmaker. Overleden op 30 mei 1879 te Balk, 73 jaar oud.
1. ) Op 2 november 1828 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Anna Pieters Wildeboer, oud 21 jaar, geboren te Woudsend als dochter van Pieter Aants Wildeboer en Wiepkjen Kornelis Voordewind.
2. ) Op 11 november 1864 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Peerkjen Wybrens Zeldenthuis, oud 41 jaar, geboren te Lemmer als dochter van Wybren Jans Zeldenthuis en Rinke Sytzes Fontein.
aangifte overlijden op 30 mei 1879 aktenummer 57, getuigen:
Jochem Hendriks Porte waagmeester 59 jaar wonende te Balk
Bauke Johannes Betzema werkman 57 jaar wonende te Balk
2. Yke (Ike) , geboren op 20 januari 1811 op nummer 126 te Balk . Schoenmaker. Overleden op 24 september 1871 te Molkwerum, 60 jaar oud. Op 19 maart 1835 getrouwd in de gemeente Hindeloopen met Hil Hartman Sjoerds, oud 25 jaar, geboren te Hindeloopen, als dochter van Hartman Sjoerds en Baauwk Jappes Oliekoek.
aangifte geboorte op 20 januari 1811 aktenummer 3, schoenmaker, getuigen:
Gerrit Fellinga executeur van Gaasterland 53 jaar wonende op nummer 27 te Balk
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende op nummer 60 te Balk
aangifte overlijden op 25 september 1871 aktenummer 69, schoenmaker te Molkwerum, getuigen
Age Zeldenrust arbeider 48 jaar wonende te Molkwerum
Sybren Vermeulen bakker 55 jaar wonende te Molkwerum
3. Lijsbert, geboren op 1 december 1814 op nummer 113 te Balk. Op 28 september 1835 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hottje Hylkes Symonides, oud 29 jaar, geboren te Workum als zoon van Hylke Simons Symonides en Rink Hottjes.
aangifte geboorte op 1 december 1814 aktenummer 55, schoenmaker, getuigen:
Jacob Jans de Graaf werkman 64 jaar wonende op nummer 114 te Balk
Geert Annes Tuinier winkelier 33 jaar wonende op nummer 107 te Balk
4. Jantje, geboren op 13 april 1820 op nummer 113 te Balk. Overleden op 4 januari 1828 op nummer 71 te Balk, 7 jaar oud.
aangifte geboorte op 13 april 1820 aktenummer 33, meester schoenmaker, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 28 jaar wonende op nummer 120 te Balk
Jacob Foppes Hemminga opziener jacht en visserij 29 jaar wonende op nummer 45 te Balk
aangifte overlijden op 4 januari 1828 aktenummer B1, schoenmaker, getuigen
Hein Jurjens te Brink wagenmaker 54 jaar wonende op nummer 69 te Balk
Klaas Siebes Pelsma schoenmakersknecht 23 jaar wonende op nummer 71 te Balk
 
 
 
Sybe Jans Bandstra
bron: Leeuwarder Courant van 6 juni 1823
 
Sybe Jans Bandstra
bron: Leeuwarder Courant van 10 oktober 1823
 
Siebe Jans Bandstra
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 84 - huisnummer Balk 75?
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Siebe Jans Bandstra
 
woonadressen familie Sybe Jans Bandstra
periode adres bron
???? - 1814 Raadhuisstraat 31 nummer 126
1814 - 1823 Raadhuisstraat 47 nummer 113
1824 van Swinderenstraat 62  
1828   nummer 71
1829 van Swinderenstraat 69? volkstelling 1829, blad 84; huisnummer Balk 75?
1840 Westein 1-3 volkstelling 1840; huisnummer Balk 101
18?? - 1844   nummer 101
18?? - 1848   nummer 109
notariële acten
 
1814 Balk, notaris M. Westendorp Obligatie
- Jakle Poppes, koopman te Balk, crediteur
- Sybe Jans Bandstra, schoenmaker te Balk, debiteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 62 d.d. 5 mei 1814
 
1814 Balk, notaris M. Westendorp Obligatie
- Jacob Borneman, schoolmeester te Nijega, crediteur
- Sybe Jans Bandstra, schoenmaker te Balk, debiteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 66 d.d. 6 juni 1814
 
1817 Balk, notaris M. Westendorp Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 300
- Tjeerd Pieters Wildeboer, rentenier te Balk, schuldeiser
- Siebe Jans Bandstra, schoenmaker te Balk, schuldenaar
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 173 d.d. 29 november 1817
 
1835 Balk, notaris W. J. Hemsing Huwelijkstoestemming, akte niet aanwezig
- Sybe Jans Bandstra, schoenmaker te Balk, gehuwd met Henke Ykes van der Woude
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 16 d.d. 20 februari 1835
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 juni 2011 laatste wijziging: 23-05-2021