Anne Reids Bearda Register hypotheken 69: 105 / 150
Anne Bearda, geboren op 21 augustus 1867 te Huizum, als zoon van Reid Sietzes Bearda, tolgaarder te Weidum, en Sjoukje Annes Lanting. Overleden op 15 maart 1948 te ?, 80 jaar oud.
bakker te Hidaard, Sneek, Balk, Sneek
Op 5 mei 1894 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Ink Johannes van den Bosch, geboren op 23 juni 1871 te Balk, als dochter van Johannes Kornelis van den Bosch, arbeider te Balk, en Janna Roelofs de Boer. Overleden op 3 december 1949 te ?, 78 jaar oud.
aangifte geboorte op 26 juni 1871 aktenummer 77 door Johannes Kornelis van den Bosch arbeider te Balk,, getuigen:
Izaak Arnoud Daniël Hemsing zonder beroep 30 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 63 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Sjoukje, geboren op 5 mei 1895 te Hidaard. Overleden op 20 december 1966 te ?, 71 jaar oud. Op 6 augustus 1917 getrouwd in de gemeente Sneek met Wietze Koopmans, oud 26 jaar, geboren te Sneek als zoon van Harmen Koopmans en Douwkje Klok.
2. Johannes, geboren op 23 augustus 1899 te Hidaard. Overleden op 13 juni 1900 te Hidaard, 10 maanden oud.
3. Johannes, geboren op 4 november 1901 te Hidaard.
 
woonadressen familie Bearda
periode adres bron
1879 - 1890 Hidaard  
1890 - 1900 Sneek  
1906 - 1910 Dubbelstraat 27 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 309; huisnummer Balk 219 / 340
1910 - 1911 Dubbelstraat 27 huisnummerregister 1910 - 1920 blad 27; huisnummer Balk 340 / 375
  Sneek  
     
eigendommen van Anne Reids Bearda
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Oosterend B 388   toewijzing 1310,- 17 apr 1894        
Balk A 561   koopacte 2600,- 29 apr 1907        
Balk A 686          
Sneek C 2775ged   koopacte 2900,- 20 dec 1926        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1110, folio 105, nummer 150
notariële acten
 
1905 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele toewijzing
- Tjidze van den Bosch te Balk, verkoper
- Anne Bearda te Hijlaard, gehuwd met Ink van den Bosch, verkoper
- Haring van der Werf te Sneek, kind van Corneliske van den Bosch, weduwe van Johannes van der Werf, verkoper
- Johannes Guttman te Leeuwarden, gehuwd met Antje van den Bosch, verkoper
- Kornelis van den Bosch te Balk, verkoper
- Abraham van der Werf te Sneek, verkoper, tevens als toeziend voogd
- Bokke van der Wal te Balk, provisionele koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7080 Repertoirenr.: 164 d.d. 21 december 1905
 
1906 Balk, notaris J. H. Noordenbos Finale toewijzing. Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom fl. 905
- Ink van den Bosch te Hidaard, gehuwd met Anne Bearda, verkoper
- Johannes Guttman te Leeuwarden, gehuwd met Antje van den Bosch, verkoper
- Tjitze van den Bosch te Balk, verkoper
- Korneliske van den Bosch te Sneek, weduwe van Johannes van der Werf, verkoper, tevens als moeder van en voogd over Haring van der Werf
- Kornelis van den Bosch te Balk, verkoper en koper
- Abraham van der Werf, tuinman te Sneek, verkoper, tevens als toeziend voogd
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7083 Repertoirenr.: 7 d.d. 4 januari 1906
 
1911 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte. Betreft de verkoop van een huis, bakkerij en erf te Balk, koopsom fl. 5000
- Anne Bearda te Balk, verkoper
- Ids Tysma (Fopma) te Bolsward, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7088 Repertoirenr.: 40 d.d. 26 april 1911
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 6 november 2011 laatste wijziging: 31-07-2019