persoonlijke gegevens van Teunis Ydes Beekhof
Teunis Ydes Beekhof, geboren op 28 februari 1768 te Joure, als zoon van Yde Teunis, zilversmid te Joure, en Grietje Sybes. Overleden op 10 november 1828 op nummer 144 te Balk 60 jaar oud.
grietenij tamboer te Balk
aangifte overlijden op 12 november 1828 aktenummer B 29/1-7, getuigen:
Jan Ypes Ferf wolkammer 56 jaar wonende op nr 145 te Balk
Hendrik Jans Rekers grofsmid ? jaar wonende op nr 144 te Balk
Op 1 juni 1794 getrouwd in de Hervormde kerk te Joure:
Rigtje Annes Hoekstra, geboren op te Joure, als dochter van Anne Ydes Hoekstra, timmerman te Sneek,en Dedtje Jacobs. Overleden op 26 januari 1830 op nummer 72 te Balk, 64 jaar oud.
aangifte overlijden op 28 januari 1830 aktenummer B 4, getuigen:
Siebe Jans Bandstra schoenmaker 56 jaar wonende te Balk
Jelle Klazes Hornstra schatter van het slagtvee 53 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Grietje, geboren op 11 april 1795 te Joure, gedoopt op 3 mei 1795 in Joure/Westermeer/Snikzwaag (Hervormd). Overleden op 16 oktober 1864 te Balk, 69 jaar oud. Op 28 oktober 1819 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Rein Lykles Bosma, oud 29 jaar, geboren te Balk als zoon van Lykle Mijntjes Bosma en Uilkjen Reins Ottema.
2. Dedtje, geboren op 19 mei 1797 te Balk, gedoopt op 11 juni 1797 te Balk (Hervormd). Overleden op 28 februari 1870, Gaasterland, 72 jaar oud. Op 29 mei 1823 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wytse Willems ten Brink, oud 26 jaar, geboren te Balk als zoon van Willem Ages ten Brink en Akke Fokkes Panne.
aangifte overlijden op 28 februari 1870 aktenummer 21, getuigen:
Jan Hendriks Doele aanspreker 62 jaar wonende te Balk
Jan Tjebbes Kuperus arbeider 30 jaar wonende te Balk
3. Aafke, geboren op 1 april 1799, gedoopt op 28 april 1799 te Balk (Hervormd). Overleden 2 januari 1862 te Leeuwarden, 67 jaar oud.
1. ) Op 22 december 1816 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Klaas de Lang.
2. ) Op 27 mei 1849 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Adam Munsterman.
4. Sjoukje, geboren op 18 februari 1801 te Balk, gedoopt op 15 maart 1801 te Balk (Hervormd). Op 5 juli 1829 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Klaas Baukes Betzema, oud 39 jaar, geboren te Balk als zoon van Bauke Betzes Betzema en Reinouw Jans Donker.
5. Iede, geboren op 10 februari 1804 te Balk, gedoopt op 4 maart 1804 te Balk (Hervormd). Fuselier 2e compagnie van de garnizoenstroepen te Amsterdam. Overleden op 7 mei 1835 te Amsterdam in het garnizoenshospitaal, 31 jaar oud.
 
 
 
teunis Ydes Beekhof In het overlijdensregister van Rigtje Annes Hoekstra staat dat zij de weduwe was van Teunis Ydes Beekhof , grietenij tamboer, wonende te Balk.
Een tamboer was oorspronkelijk een militaire functie op het slagveld. Waarschijnlijk was Teunis Ydes Beekhof de dorpsomroeper in die tijd, waarbij hij namens het grietenijbestuur ook in de omliggende dorpen het belangrijke nieuws aan de bewoners vertelde.
 
 
 
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Teunis Ydes Beekhof 1768-1828 Rein Lykles Bosma 1790 -1866
    Klaas Baukes Betzema 1790-1873
woonadressen van familie Beekhof
periode adres bron
1799 - 1804 Raadhuisstraat 12 reëelcohieren Gaasterland 1715 - 1804
1828 Raadhuisstraat 7  
1829 van Swinderenstraat 63 volkstelling
1830 van Swinderenstraat 63  

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 4 april 2021 laatste wijziging: 15-05-2022