Ytzen Bergsma inschrijving hypotheken 2 register 69: 125 / 372
Ytzen Bergsma, geboren op 10 juli 1889 te Hommerts, zoon van Ids Bergsma, verver te Hommerts (1889), en Elisabeth van der Zee. Overleden op ?
beroep: timmerman
aangifte geboorte op 11 juli 1889 aktenummer 111, getuigen:
Wybe van der Meulen klerk 59 jaar wonende te Sneek
Gabe Elzer klerk 48 jaar wonende te Balk
Op 28 maart 1914 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Trijntje Piersma, geboren op 21 september 1892 te Balk, dochter van Pier Jans Piersma, verversknecht te Balk, en Grietje Waayer.
beroep:
aangifte geboorte op 22 september 1892 aktenummer 234, getuigen:
Gerlof Postma wieldraaier 49 jaar wonende te Balk
Siebe Bouma postbode 30 jaar wonende te Balk
Kinderen:
1. Elizabeth, geboren op 30 juni 1914 te Balk.
beroep:
aangifte geboorte op 30 juni 1914 aktenummer 76, getuigen:
Johannes Thijsses van Hout zonder beroep 74 jaar wonende te Balk
Hubertus Spijkerman timmerman 30 jaar wonende te Balk
2. Grietje, geboren op 23 juli 1916 te Balk.
beroep:
aangifte geboorte op 24 juli 1916 aktenummer 103, getuigen:
Thijs van Hout timmerman 40 jaar wonende te Balk
Sibbele Piersma timmerman 26 jaar wonende te Balk
3. Pier, geboren op 8 januari 1918 te Balk.
beroep:
aangifte geboorte op 9 januari 1918 aktenummer 5, getuigen:
Thijs van Hout timmerman 42 jaar wonende te Balk
Klaas Hoekstra timmerman 29 jaar wonende te Balk
4. Eelkje, geboren op 9 februari 1920 te Balk. Overleden op 3 november 1920 te Balk, 9 maanden oud.
beroep:
aangifte geboorte op 10 februari 1920 aktenummer 23, getuigen:
Hubertus Spijkerman timmerman 35 jaar wonende te Balk
Klaas Hoekstra timmerman 31 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 4 april 1920 aktenummer 68, getuigen:
Halbe Doele aanspreker 70 jaar wonende te Balk
Wijtze Dijkstra huisschilder 48 jaar wonende te Balk
 
 
 
Het gezin Bergsma vertrok in 1929 naar Rotterdam. Een kleinzoon van Ytzen Bergsma kwam in 1942 als evacue naar Balk en woonde een tijdje bij zijn overgrootmoeder Piere Griet aan het Westeinde.
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
  Ytzen Bergsma 1889-19??)  
Pier Jans Piersma 1867-1907 broers / zusters / zwagers  
     
woonadressen familie Bergsma
periode adres bron
1914 - 1916 Raadhuisstraat 59 bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 76; huisnummer Balk 237 / 272
1916 - 1917 van Swinderenstraat 52 bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 66; huisnummer Balk 90
1917 - 1919 Gaaikemastraat 35? bevolkingsregister 1911 - 1920 blad 66; huisnummer 176
1919 - 1920 Westein 31-41 bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 66; huisnummer Balk 194
1920 - 1920 van Swinderenstraat 66 bevolkingsregister 1911 - 1920 blad 66; huisnummer 111
1920 - 1921 van Swinderenstraat 66 bevolkingsregister 1920 - 1930 blad 104; huisnummer 109
1923 - 1928 Gaaikemastraat 12 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 163; huisnummer Balk 177
  Rotterdam  
     
eigendommen van Ytzen Bergsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
855
 
koopacte
850,-
18 dec 1922
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1130, folio 125, nummer 372

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 augustus 2008 laatste wijziging: 6-02-2024