Ytzen Bergsma Register hypotheken 69: 125 / 372
Ytzen Bergsma, geboren op 10 juli 1889 te Hommerts als zoon van Ids Bergsma en Elisabeth van der Zee. Overleden op ?
timmerman te Balk
Op 28 maart 1914 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Trijntje Piersma, geboren op 21 september 1892 te Balk als dochter van Pier Jans Piersma, verversknecht te Balk, en Grietje Wayer.
Uit dit huwelijk:
1. Elizabeth, geboren op 30 juni 1914 te Balk.
2. Grietje, geboren op 23 juli 1916 te Balk.
3. Pier, geboren op 8 januari 1918 te Balk.
4. Eelkje, geboren op 9 februari 1920 te Balk. Overleden op 3 november 1920 te Balk, 9 maanden oud.
 
Het gezin Bergsma vertrok in 1929 naar Rotterdam. Een kleinzoon van Ytzen Bergsma kwam in 1942 als evacue naar Balk en woonde een tijdje bij zijn overgrootmoeder Piere Griet aan het Westeinde.

 

woonadressen familie Bergsma
periode adres bron
1915 - 1917 van Swinderenstraat 52 bevolkingsregister 1911 - 1920 blad 66; huisnummer 90
1917 - 1919 Balk 176 bevolkingsregister 1911 - 1920 blad 66; huisnummer 176
1919 - 1920 Balk 157 / 194 bevolkingsregister 1911 - 1920 blad 66; huisnummer 157 / 194
1920 - 1920 van Swinderenstraat 66 bevolkingsregister 1911 - 1920 blad 66; huisnummer 111
1920 - 1921 van Swinderenstraat 66 bevolkingsregister 1920 - 1930 blad 104; huisnummer 109
1923 - 1928 Gaaikemastraat 12 register van huisnummering 1920 - 1930 blad 17; huisnummer 177
  Rotterdam  
     
eigendommen van Ytzen Bergsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
855
 
koopacte
850,-
18 dec 1922
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1130, folio 125, nummer 372

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 augustus 2008 laatste wijziging: 31-07-2019