persoonlijke gegevens van Betze Baukes Betzema
Betse Baukes Betsema, geboren op 28 februari 1782 te Balk, gedoopt op 14 april 1782 te Balk (Hervormd), als zoon van Bauke Betses en Reijnou Jans. Overleden op 16 oktober 1852 op nummer 1a te Balk, 70 jaar oud.
schippersknecht te Balk (1811 - 1840)
aangifte overlijden op 18 oktober 1852 aktenummer B 15, visser te Balk, getuigen:
Klaas Hylkes Hylkema werkman 35 jaar wonende te Balk
Kornelis Pieters Wildeboer timmerman 35 jaar wonende te Balk
Op 20 mei 1810 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Geeske Wytses Tuinier, geboren op 21 oktober 1786 te Ruigahuizen, gedoopt op 5 november 1786 te Balk (Hervormd), als dochter van Wytse Geerts Tuinier, tuinier te Sondel, en Neltje Martens. Overleden op 17 september 1833 op nummer 2 te Balk, 47 jaar oud.
aangifte overlijden op 19 september 1833 aktenummer B 11, visser te Balk, getuigen:
Auke Douwes van Randen timmerman 33 jaar wonende te Balk
Johannes Jalkes Hulshof schuitemaker 29 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Martje (Betsema), geboren op 22 februari 1811 op nummer 6 te Balk, gedoopt op 10 maart 1811 te Balk (Hervormd). Overleden op 22 september 1835 op nummer 2 te Balk, 24 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 23 februari 1811, aktenummer 8 door Betse Baukes Betsema schippersknecht te Balk, getuigen:
Gerryt Fellinga executeur in Gaasterland 53 jaar wonende op nummer 27 te Balk
Hein Jurjens wagenmaker 32 jaar wonende op nummer 69 te Balk
aangifte overlijden op 24 september 1835 pagina B 13, getuigen:
Pieter Pieters Delfstra winkelier 66 jaar wonende te Balk
Jelle Klazes Hornstra schatter van het geslacht 58 jaar wonende te Balk
2. Bauke (Betzema), geboren op 7 november 1813 op nummer 115 te Balk. Overleden op 31 december 1824 op nummer 26 te Balk, 11 jaar oud.
aangifte geboorte op 9 november 1813 aktenr. 60 door Betze Baukes Betzema schippersknecht te Balk, getuigen:
Jacob Jans de Graaf werkman 62 jaar wonende op nummer 114 te Balk
Brant Hendriks van der Goot huisman 66 jaar wonende op nummer 116 te Balk
aangifte overlijden op 31 december 1824 pagina B 45, getuigen:
Halbe Hanzes Drijfhout wagenmaker 41 jaar wonende op nummer 28 te Balk
Johan Fredrik Christoffel Sluijter zadelmaker 29 jaar wonende op nummer 27 te Balk
3. Neeltje (Betzema), geboren op 31 januari 1819 op nummer 80 te Balk. Op 28 augustus 1844 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Tiede Reinders Dijkstra, oud 27 jaar, geboren te Follega als zoon van Reinder Pieters Dijkstra en Akke Teides Oenema.
aangifte geboorte op 1 februari 1819 aktenr. 7 door Betze Baukes Betzema werkman te Balk, getuigen:
Sjoerd Klazes Koorenstra omroeper 39 jaar wonende te Balk
Pieter Sibbles Pietersma werkman 22 jaar wonende te Balk
4. Wytse (Betsema), geboren op 26 september 1820 op nummer 100 te Balk. Overleden op 17 april 1886 te Balk, 65 jaar oud. Op 29 juli 1843 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Idskjen Jakobs van Elzeloo, oud 23 jaar, geboren te Balk als dochter van Jacob Frankes van Elzeloo en Eelkjen Hanzes van der Werf.
aangifte geboorte op 26 september 1820 aktenr. 76 door Betze Baukes Betzema schippersknecht te Balk, getuigen:
Bauke Betses Betsema werkman 65 jaar wonende op nummer 94 te Balk
Johannes Baukes Betsema werkman 36 jaar wonende op nummer 102 te Balk
aangifte overlijden op 19 april 1886 aktenummer 16, koopman te Balk, getuigen:
Jetze Jacobs van Dijk zonder beroep 72 jaar wonende te Balk
Tijs Piers Piersma koopman 69 jaar wonende te Balk
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Bauke Betzes Betzema 1755-1827 Betse Baukes Betsema 1782-1852  
  Johannes Baukes Betsema 1785-1849  
  Inne Baukes Betsema 1792-1849  
woonadressen familie Betsema
periode adres bron
1811 Meerweg Balk 6
1813   Balk 115
1819   Balk 80
1820   Balk 100
1824   Balk 26
1833 Meerweg 21 Balk 2
1835 Meerweg 21 Balk 2
1840 Meerweg 21 volkstelling 1840; huisnummer Balk 2
1849 - 1852 Meerweg 21 woningregister 1849 - 1859 blad 3; huisnummer Balk 2 / 3 wagenhuis

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 24 juli 2011 laatste wijziging: 20-08-2019