Inne Johannes Betzema inschrijving hypotheken 2 register 69: 10 / 15
Inne Johannes Betzema, geboren op 28 januari 1799 te Balk, gedoopt op 17 februari 1799 in Balk (Hervormd), als zoon van Johannes Betzes Betzema en Antje Sytzes Sytzema. Overleden op 5 februari 1875 te Balk, oud 76 jaar.
bakker te Balk
aangifte overlijden op 5 februari 1875 aktenummer 14, getuigen:
Johannes Pieters Feenstra schoenmaker 56 jaar wonende te Balk
Willem Hanzes van der Veer kramer 29 jaar wonende te Balk
Op 14 april 1827 in Rauwerderhem getrouwd met:
Baukjen Wabes Wieringa, geboren in 1808 te Terzool, als dochter van Wabe Freerks en Tetje Hanzes Ferwerda. Overleden op 19 september 1879 te Balk, oud 71 jaar.
aangifte overlijden op 20 september 1879 aktenummer 86, getuigen:
Petrus Baukes Kuperus wagenmakersknecht 36 jaar wonende te Balk
Willem Hanzes van der Veer kramer 31 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Tettje, (Betzema), geboren op 25 april 1828 op nummer 78 te Balk
aangifte geboorte op 26 april 1828 aktenummer 35 door Frederik Wilhelm Fokke vroedmeester te Balk, getuigen:
Sjoerd Klazes Koorenstra omroeper 50 jaar wonende te Balk op nummer 81
Hendrik Riens Ronner wolkammer 47 jaar wonende te Balk op nummer 77
2. Johannes (Betzema), , geboren op 21 juni 1830 op nummer 78 te Balk. Overleden op 28 februari 1860 op nummer 88 te Balk, oud 29 jaar.
aangifte geboorte op 22 juni 1830 aktenummer 44 door Inne Johannes Betzema bakker te Balk, getuigen:
Hendrik Rienks Ronner wolkammersknecht 49 jaar wonende te Balk
Sjirk Jansz Haga brievenbode 51 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 29 februari 1860 aktenummer 20, zonder beroep te Balk, getuigen:
Durk Piers Piersma werkman 37 jaar wonende te Balk
Teunis Reins Bosma werkman 32 jaar wonende te Balk
3. Wabe (Betzema), geboren op 29 mei 1834 op nummer 78 te Balk. Overleden op 27 juni 1834 op nummer 78 te Balk, oud 4 weken.
aangifte geboorte op 31 mei 1834 blad 25 door Inne Johannes Betzema bakker te Balk, getuigen:
Sjoerd Klazes Koornstra omroeper 57 jaar wonende te Balk
Hendrik Rienks Ronner wolkammersknecht 52 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 28 juni 1834 blad 5, getuigen:
Hendrik Rienks Ronner wolkammersknecht 53 jaar wonende te Balk
Sjoerd Klazes Korenstra omroeper 56 jaar wonende te Balk
4. Antje (Betzema), geboren op 20 juli 1836 op nummer 78 te Balk. Overleden op 22 juli 1836 op nummer 78 te Balk, oud 2 dagen.
aangifte geboorte op 23 juli 1836 blad 34 door Inne Johannes Betzema bakker te Balk, getuigen:
Hendrik Rienks Ronner wolkammersknecht 53 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 24 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 23 juli 1836 blad 9, getuigen:
Inne Johannes Betzema bakker 37 jaar wonende te Balk
Hendrik Rienks Ronner wolkammersknecht 53 jaar wonende te Balk
5. Wabe (Betzema), , geboren op 10 juli 1837 op nummer 78 te Balk. Overleden op 16 december 1839 op nummer 78 te Balk, oud 2 jaar.
aangifte geboorte op 12 juli 1837 blad 30 door Inne Johannes Betzema bakker te Balk, getuigen:
Eibert Rinzes Hoekstra wolkammersknecht 32 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 25 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 16 december 1839 blad 20, getuigen:
Sjoerd Klazes Koorenstra omroeper 63 jaar wonende te Balk
Jurjen Alderts Stuurman schipper 27 jaar wonende te Balk
6. Wabe (Betsema), geboren 9 op oktober 1841 op nummer 78 te Balk. Overleden op 21 juni 1845 in het vaarwater de Lutz te Balk, oud 3 jaar
aangifte geboorte op 12 juli 1841 blad 45 door Inne Johannes Betzema bakker te Balk, getuigen:
Sjoerd Klazes Koorenstra omroeper 65 jaar wonende te Balk
Thomas Jans Rinkema winkelier 63 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 23 juni 1845 blad 11, getuigen:
Sjoerd Klazes Korenstra omroeper 69 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra tapper 40 jaar wonende te Balk
7. Wabe (Betzema),geboren op 2 oktober 1845 op nummer 78 te Balk. Op 20 december 1867 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Feikjen Jager, oud 18 jaar, geboren te Dijken als dochter van Pieter Piers Jager en Grietje Feyes Dijkstra.
aangifte geboorte op 4 oktober 1845 aktenummer B 50 door Inne Johannes Betzema bakker te Balk, getuigen:
Roelof Peeke de Vries koopman 47 jaar wonende te Balk
Wiebe Tietema klerk 36 jaar wonende te Balk
8. Antje (Betzema), geboren op 7 augustus 1849 op nummer 78 te Balk. Overleden op 26 oktober 1854 te Balk, oud 5 jaar
aangifte geboorte op 8 augustus 1849 blad 38 door Inne Johannes Betzema bakker te Balk, getuigen:
Peeke Roelofs de Vries werkman 47 jaar wonende te Balk
Jurjen Johannes ten Brink veldwachter 40 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 27 oktober 1854, blad 18, getuigen:
Gerardus van de Velde rijkscommies 40 jaar wonende te Balk
Sible Koops Rinkema schipper 43 jaar wonende te Balk
 
 
 
Inne Johannes Betzema
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 87 - huisnummer Balk 78
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Inne Johannes Betzema
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Inne Johannes Betzema 1799-1875 Tetje Innes Betzema 1828-18??
    Wabe Innes Betzema 1845-18??
woonadressen familie Betzema
periode adres bron
1828 Gaaikemastraat 1  
1829 Gaaikemastraat 1 volkstelling 1829 blad 87; huisnummer Balk 78
1840 Gaaikemastraat 1 volkstelling 1840; huisnummer Balk 78
1849 - 1859 Gaaikemastraat 1 woningregister 1849 - 1859 blad 106; huisnummer Balk 78 / 88
1859 - 1867 Gaaikemastraat 1 woningregister 1859 - 1869 blad 35; huisnummer Balk 88
1867 - 1969 Raadhuisstraat 24 woningregister 1859 - 1869 blad 87; huisnummer Balk 185
1869 - 1875 Raadhuisstraat 24 woningregister 1869 - 1879 blad 16; kad. gem. Balk sectie A 153, volgnummer 41 / 28
eigendommen van Inne Johannes Betsema
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
226
00 03 50
schuur en erf
A 5
Balk
H
343
00 41 80
weiland
H 4
Balk
A
227
00 00 32
huis en erf
A 5
Balk
H
348
00 40 40
weiland
H 4
Balk
A
229
00 01 37
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 19 Inne Johannes Betsema, bakker te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
226
       
f 3400,-
25 mrt 1843
9 jan 1866
geheel
Balk
A
227
       
Balk
A
229
       
Balk
H
343
       
Balk
H
348
       
Balk
A
228
 
koopbrief
550,-
9 mei 1854
f 1100,-
27 mei 1873
16 nov 1880
geheel
             
f 148,50
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1015, folio 10, nummer 15
notariële acten
 
1827 Sloten, notaris J. Ruardi Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 3400,-
- Inne Johannes Betzema te Balk; met zijn echtgenote
- Idske Poppes te Harich
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118009 Repertoirenr.: 585 d.d. 14 mei 1827
 
1854 Balk, notaris G. Zandstra Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 550,-
- Algemene Armvoogden te Balk, verkoper
- Inne Johannes Betzema te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7025 Repertoirenr.: 47 d.d. 25 april 1854
 
1873 Balk, notaris L. H. Potma Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 1100,-
- Inne Johannes Betsema te Balk, gehuwd met Baukje Wabes Wieringa, debiteur
- Trijntje Idskes Poppes te Balk, gehuwd met Hans Ages Tromp, crediteur
- Hans Ages Tromp te Balk, acceptant   
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7046 Repertoirenr.: 56 d.d. 26 mei 1873
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 juni 2011 laatste wijziging: 28-01-2024