persoonlijke gegevens van Johannes Betzes (Betzema)
Johannes Betzes (Betzema), geboren op 14 maart 1760 te Balk, gedoopt op 16 maart 1760 te Balk (Hervormd), als zoon van Betse Johannes (*1731 te Balk) en Aaltjen Baukes. Overleden op 20 september 1807 te Balk, ? jaar oud.
Dopeling van 1760 zou overleden zijn volgens de opmerking bij de akte. Op alle friezen geen andere Johannes met dezelfde ouders kunnen vinden.
schippersknecht te Balk
Op 24 februari 1788 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met:
Antie Sytzes Sytsema, geboren op 19 februari 1766 te Harich, gedoopt op 19 februari 1766 te Harich, als dochter van Sijtse Aants, winkelier te Balk, en Geertruid Gijsberts. Overleden op 20 maart 1820 op nummer 171 te Balk , 52 jaar oud.
Winkeliersche te Balk (1820)
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje, geboren op 7 november 1788 te Balk, gedoopt op 30 november 1788 te Balk (Hervormd)
2. Sytse, geboren op 11 november 1789 te Balk, gedoopt op 13 december 1789 te Balk (Hervormd)
3. Geertruy, geboren op 17 september 1791 te Balk, gedoopt op 2 oktober 1791 te Balk (Hervormd)
4. Betse, geboren op 4 april 1793 te Balk, gedoopt op 9 mei 1793 te Balk (Hervormd) 
5. Betze, geboren op 13 juli 1795 te Balk, gedoopt op 26 juli 1795 te Balk (Hervormd). Op 7 februari 1822 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Teetske Jans Visser, oud 22 jaar, geboren te Balk als dochter van Jan Heintjes en Sjoukjen Reinders Jellema.
6. Rink, geboren op 22 maart 1797 te Balk, gedoopt op 2 april 1797 te Balk (Hervormd). Op 18 april 1822 getrouwd in de Gaasterland met Bauke Lykles Bosma, oud 28 jaar, geboren te Balk als zoon van Lykle Mijntjes Bosma en Uilkjen Krijns Ottema.
7. Inne, geboren op 28 januari 1799 te Balk, gedoopt op 17 februari 1799 te Balk (Hervormd). Op 14 april 1827 in de gemeente Rauwerderhem met Boukjen Wabes Wieringa, oud 19 jaar, geboren te Terzool als dochter van Wabe Freerks en Tetje Hanzes Ferwerda.
8. Jacob, geboren op 19 oktober 1800 te, Balk gedoopt op 16 november 1800 te Balk (Hervormd) 
9. Jacob, geboren op 6 mei 1803 te Balk, gedoopt op 29 mei 1803 te Balk (Hervormd). Op 6 juni 1823 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Stijntje Lubberts Ploegstra, oud 28 jaar, geboren te Harich  als dochter van Lubbert Jans Ploegstra en Vroukjen Lubberts Zandstra.
10. Bart, geboren op 21 mei 1805 te Balk, gedoopt op 2 juni 1805 te Balk (Hervormd). Overleden op 20 november 1807 te Balk, 2 jaar
11. Bauke, geboren op 30 november 1806 te Balk, gedoopt op 11 december 1806 te Balk (Hervormd). Op 31 mei 1829 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wiebrig Joostes de Boer, oud 41 jaar, geboren te Joure als dochter van Joost Atzes de Boer en Trijntje Pieters.
 
 
 
woonadressen familie Betzema
periode adres bron
1795 - 1820 Dubbelstraat 3 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 179, nummer 163
     
eigendommen van Johannes Betzes (Betzema)
periode adres bron
1795 - 1820 Dubbelstraat 3 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 179, nummer 163
1812 Lytse Side 2 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 173
notariële acten
 
1821 Sloten, notaris J. Ruardi Inventaris
- Antje Sytses Sytsema te Balk, in leven weduwe van Johannes Betzes Betzema,  erflaters
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118006 Repertoirenr.: 13 d.d. 19 maart 1821
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 maart 2013 laatste wijziging: 20-08-2019