persoonlijke gegevens van Klaas Baukes Betzema
Klaas Baukes Betzema, geboren op 23 januari 1790 te Balk, als zoon van Bauke Betses en Reinou Jans. Overleden op 19 maart 1873 te Balk, 83 jaar oud.
kuipersknecht te Balk
aangifte overlijden op 20 maart 1873 aktenummer 25, getuigen:
Siemen Sipkes Kiep wagenmaker 74 jaar wonende te Balk
Foppe Eelkes Schram koopman 36 jaar wonende te Balk
Op 5 juli 1829 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Sjoukjen Teunis Beekhof, geboren op 18 februari 1801 te Balk, gedoopt op 15 maart 1801 te Balk (Hervormd). als dochter van Theunis Ydes Beekhof en Rigtje Annes Hoekstra. Overleden op 16 augustus 1859 op nummer 76 te Balk, 58 jaar oud.
aangifte overlijden op 18 augustus 1859 aktenummer 68, getuigen:
Hendrik Jans Doorenspleet koopman 53 jaar wonende te Balk
Durk Sjoerds Pelsma grofsmid 40 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Bauke (Betzema), geboren 6 maart 1830 op nummer 130 te Balk.
aangifte geboorte op 8 maart 1830 blad 17, getuigen:
Hendrik Rienks Ronner wolkammersknecht 48 jaar wonende te Balk
Johannes Thomas Trinks wolkammer 33 jaar wonende te Balk
2. Rigtje (Betzema), geboren op 21 oktober 1831 op nummer 53 te Balk. Op 31 mei 1863 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Cornelis Jans Postma, leeftijd 27 jaar, geboren te Sneek als zoon van Jan Gerlofs Postma en Jeltje Christiaans Boersma.
aangifte geboorte op 22 oktober 1831 blad 67, getuigen:
Hendrik Hendriks Os huisschilder en glazenmakersknecht 54 jaar wonende te Balk
Willem Jans Kuiper wagenmakersknecht 34 jaar wonende te Balk
3. Teunis (Betzema), geboren op 15 oktober 1833 op nummer 53 te Balk. Op 22 mei 1859 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Grietje Popkes Schram, leeftijd 27 jaar, geboren te Balk als dochter van Popke Dooitses Schram en Roelofke Hendriks Hoekstra.
aangifte geboorte op 17 oktober 1833 blad 46, getuigen:
Willem Jans Kuiper wagenmakersknecht 36 jaar wonende te Balk
Henderikus Jelles Hornstra schippersknecht 33 jaar wonende te Balk
4. Jan (Betzema), geboren op 16 oktober 1836 op nummer 53a te Balk. Op 19 mei 1861 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Yda Hendriks Venema, leeftijd 24 jaar, geboren te Oudega, Hendrik Kerstens Venema en Aaltje Arends Woudstra.
aangifte geboorte op 17 oktober 1836 blad 49, getuigen:
Willem Jans Kuiper wagenmakersknecht 39 jaar wonende te Balk
Peter Jans Rekers timmermansknecht 43 jaar wonende te Balk
5. Reinou (Betzema), geboren op 9 april 1839 op nummer 53a te Balk. Op 4 mei 1862 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Albert Alberts Buwalda, leeftijd 25 jaar, geboren te Lemmer als zoon van Albert Ates Buwalda en Vokeltje Durks Muurling.
aangifte geboorte op 11 april 1839 blad 22, getuigen:
Willem Jans Kuiper werkman 41 jaar wonende te Balk
Sybrandus van Kessel koperslager 39 jaar wonende te Balk
6. Bauke (Betsema), geboren op 12 februari 1841 op nummer 53 te Balk.
aangifte geboorte op 13 februari 1841 blad 11, getuigen:
Willem Jans Kuiper wagenmaker 43 jaar wonende te Balk
Bauke Pieters Poppes grossier 26 jaar wonende te Balk
1. ) Op 12 mei 1867 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Antje Pieters Drijfhout, leeftijd 23 jaar, geboren te Balk als dochter van Pieter Halbes Drijfhout en Harmke Scholtes Sietsma.
2. ) Op 22 april 1877 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Eelkje Wierda, leeftijd 29 jaar, geboren te Sloten als dochter van Willem Sjerps Wierda en Symentje Harmens de Jong.
7. Aaltje (Betzema), geboren op 20 maart 1845 op nummer 53 te Balk.
aangifte geboorte op 21 maart 1845 blad 13, getuigen:
Willem Jans Kuiper wagenmaker 47 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 36 jaar wonende te Balk
 
 
 
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 187 - huisnummer Balk 130
klik hier voor het complete formulier ondertekend door Klaas Baukes Betzema
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Bauke Betzes Betzema 1755-1827 Klaas Baukes Betzema 1790-1873  
Teunis Ydes Beekhof 1768-1828 broers / zusters / zwagers  
  Betse Baukes Betsema 1782-1852  
  Johannes Baukes Betsema 1785-1849  
  Inne Baukes Betsema 1792-1849  
woonadressen familie Betzema
periode adres bron
1829 Raadhuisstraat 25 volkstelling 1829, blad 187
1831 - 1839 van Swinderenstraat 38  
1840 van Swinderenstraat 38 volkstelling 1840; huisnummer Balk 53a
1841 van Swinderenstraat 38  
1845 van Swinderenstraat 38  
1849 - 1859 van Swinderenstraat 38 woningregister 1849 - 1859 blad 68; huisnummer Balk 53 / 61
1859 - 1869 van Swinderstraat 60,61 woningregister 1859 - 1869 blad 30; kad. gem. Balk A 238; huisnr. Balk 80
1869 - 1873 van Swinderstraat 60,61 woningregister 1869 - 1879 blad 46; kad. gem. Balk A 238; volgnr 208 / 195
notariële acten
 
1829 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Akte van bekendheid
-  Klaas Baukes Betzema (kuipersknecht), wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7005 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 67 d.d. 17 juni 1829
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 mei 2022 laatste wijziging: 16-05-2022