Tetje Innes Betzema Register hypotheken 69: 92 / 48
Tettje Innes Betzema , geboren op 25 april 1828 op nummer 78 te Balk, als dochter van Inne Johannes Betzema, bakker te Balk, en Baukjen Wabes Wieringa. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
 
 
woonadressen Tetje Innes Betzema
periode adres bron
1867 - 1869 Raadhuisstraat 24 woningregister 1859 - 1869 blad 87; huisummer Balk 185
1869 - 1879    
1879 - 1890 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 47; A 229
1890 - 1900 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 97; huisnummer Balk 89
1900 - 1904
Gaaikemastraat 2
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 109; huisnummer Balk 89 / 118
1903 - ????
Amsterdam
 
     
eigendommen van Tetje Innes Betzema
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
228ged
 
scheiding
1017,-
24 febr 1880
       
Balk
A
226ged
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1097, folio 92, nummer 48
notariële acten
 
1880 Langweer, notaris J. Zijlstra Boedelscheiding
Betreft de scheiding van onroerende goederen te Balk en Terzool
- Tetje Innes Betzema te Balk
- Wabe Innes Betzema te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74061 Repertoirenr.: 12 d.d. 29 januari 1880
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 juni 2011 laatste wijziging: 20-08-2019