Willem Freerks Beuckens  
Jacoba Meijer register hypotheken 69: 121 / 257
Willem Freeks Beuckens, geboren op 25 september 1829 te Oudemirdum als zoon van Freerk Willems Beuckens en Jetske Tittes Stoffelsma. Overleden op 4 april 1900 te Wijckel, 70 jaar oud.
1. ) Op 30 mei 1852 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Reinsk Lefferts Reinsma, geboren op 1 februari 1830, Gaasterland, als dochter van Leffert Reins Reinsma en Hylkjen Rintjes Keizer. Overleden op 20 juli 1869 te Wijckel, 39 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hylkjen, geboren op 9 april 1853 te Oudemirdum. Op 14 november 1872 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pieter Leffertstra, oud 21 jaar, geboren te Wijckel als zoon van Gerrit Piers Leffertstra en Hiltje Stoffels Stoffelsma.
2. Freerk, geboren op 10 januari 1855 te Wijckel. Op 9 mei 1889 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Froukjen Beuckens, oud 19 jaar, geboren te Oudemirdum als dochter van Jan Freerks Beuckens en Ike Douwes Douma.
3. Leffert, geboren op 24 november 1856 te Wijckel. Op 14 mei 1883 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Reinskje van de Wetering, oud 24 jaar, geboren te Wijckel als dochter van Jan Willems van de Wetering en Sybrigje Jurjens Sietsma.
4. Jets, geboren op 14 september 1858 te Wijckel. Overleden op 24 april 1944 te ? Op 17 mei 1877 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Anne van der Schuit, oud 26 jaar, geboren te Nijega als zoon van Meye Annes van der Schuit en Fenne Sjoerds Meinesz.
5. Jan, geboren op 12 november 1860 te Oudemirdum.
6. Titte, geboren op 21 juni 1863 te Oudemirdum. Op 8 mei 1885 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Afke de Vries, oud 20 jaar, geboren te Scharl als dochter van Johannes Ages de Vries en Trijntje Atzes van der Zijpp.
7. Wiepk, geboren op 13 mei 1867 te Wijckel. Op 28 juni 1900 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Brant van der Goot, oud 30 jaar, geboren te Balk als zoon van Hendrik Brants van der Goot en Jantje Melis Haagsma.
8. Levenloos kind, geboren op 16 juli 1869, Gaasterland.
 
2. ) Op 6 juni 1872 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jacoba Meyer, geboren op 1 november 1845 te Wolvega als dochter van Willem Hendrik Meyer, tuinman te Wolvega, en Catharina Kornelis Prop. Overleden op 17 januari 1923 te Balk, 77 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
9. Willem Hendrik, geboren op 23 augustus 1873 te Wijckel.
10. Catharina, geboren op 11 maart 1875 te Wijckel.
11. Grietje, geboren op 26 augustus 1876 te Wijckel. Op 1 november 1900 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jurjen Wierstra, oud 24 jaar, geboren te Harich als zoon van Walte Jacobs Wierstra en Hendrikje Jurjens Sietsma.
12. Willemke, geboren op 19 april 1878 te Wijckel.
13. Klaaske, geboren op 2 mei 1880 te Wijckel. Op 26 september 1907 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Fokke Mintje de Boer, oud 30 jaar, geboren te Tjerkgaast als zoon van Abele Fokkes de Boer en Froukje Jelles Harsma.
14. Johannes, geboren op 12 november 1882 te Wijckel. Op 21 november 1912 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jeltje Breemer, oud 22 jaar, geboren te Nijemirdum als dochter van Anne Breemer en Jantje Ploegstra.
15. Frederika, geboren op 24 maart 1885 te Wijckel.
 
 
 
Willem Freerks Beuckens
bron: Leeuwarder Courant van 11 augustus 1857
 
Willem Freerks Beuckens
bron: Leeuwarder Courant van 31 mei 1872
 
Willem Beuckens Jacoba Meijer
foto 378-001 beschikbaar gesteld door Marten Tuiten foto 378-002 beschikbaar gesteld door Marten Tuiten
Willem Freerks Beuckens Jacoba Meijer
portret gemaakt door Lambertus van der Feer Pzn  
Nieuwekade 58 te Sneek, bron: www.photographen.nl
 
Willem freerks Beuckens
bron: Leeuwarder Courant van 7 april 1900
 
Willem Freerks Beuckens Willem Freerks Beuckens
bron: Leeuwarder Courant van 11 april 1900
 
Willem Freerks Beuckens
bron: Leeuwarder Courant van 9 juni 1900
 
Willem Freerks Beuckens
bron: Leeuwarder Courant van 2 april 1901 bron: Leeuwarder Courant van 19 april 1901
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Willem Freerks Beuckens 1829-1900  
     
woonadressen familie Beuckens
periode adres bron
1852 - 1853 Oudemirdum bevolkingsregister 1849 - 1859 blad 744; huisnummer Oudemirdum 2
1853 - 1853 Oudemirdum bevolkingsregister 1849 - 1859 blad 764; huisnummer Oudemirdum 19
1853 - 1854 Wijckel bevolkingsregister 1849 - 1859 blad 1054; huisnummer Wijckel 54
?? ?? bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 436; volgnummer 458/ naar?van Oudemirdum 17
?? ?? bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 343; Oudemirdum 17 naar Wijckel 25
1859 - 185? ?? woningregister 1859 - 1869 blad 6; kad. gem. Balk sectie E 411, huisnr. Oudemirdum 17
185? - 1869 Iwert 10 woningregister 1859 - 1869 blad 92; kad. gem. Balk sectie B 293, huisnr. Wijckel 25
1869 - 1879 Iwert 10 woningregister 1869 - 1879 blad 92; kad. gem. Balk sectie B 293, volgnummer 458
1880 - 1890 Iwert 10 woningregister 1880 - 1890 blad 188; kad. gem. Balk sectie B nummer 293
1890 - 1894 Iwert 10 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 39; huisnummer Wijckel 34
1894 - 1900 Wikelerdyk 46 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 165; huisnummer Wijckel 141
1900 - 190? Wikelerdyk 46 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 167; huisnummer Wijckel 141 / 202
190? - 1907 Dubbelstraat 21/23 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 167; huisnummer Balk 221 / 342
1907 - 1910 Dubbelstraat 11 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 321; huisnummer Balk 225 / 349
1911 - 1920 Dubbelstraat 11 bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 85; huisnummer Balk 349 / 384
1921 - 1923 Dubbelstraat 11 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 357; huisnummer Balk 408
eigendommen van Jacoba Meyer
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
680
 
koopacte
2500,-
14 april 1919
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1126, folio 121, nummer 257
notariële acten
 
Willem Freerks Beuckens is op 24 februari 1897 een van de ondertekenaars van de acte waarin de statuten van de stoomzuivelfabriek te Harich werden vastgesteld.
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7070 Repertoirenr.: 11 d.d. 24 februari 1897
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Marie Elisabeth Fischer te Balk, weduwe van Bernardus Nieuwenhuis, verkoper
- Jacoba Meyer te Balk, weduwe van Willem Freerks Beuckens,  koper 
bron Tresor: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7097 Repertoirenr.: 78 d.d. 25 maart 1919
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 april 2009 laatste wijziging: 3-06-2020