Gooitzen van der Bijl Register hypotheken 69: 123 / 193
Gooitzen van der Bijl, geboren op 24 september 1868 te Goënga, als zoon van Jitze van der Bijl, arbeider te Goënga, en Antje Jouwersma. Overleden op 17 januari 1927 te Balk, 58 jaar oud.
fabrieksknecht te Sneek (1894), kruidenier te Makkum (1908), kruidenier te Balk (1910-1927)
Op 19 mei 1894 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Dieuwke van der Tempel, geboren op 21 mei 1872 te Goënga, als dochter van Willem van der Tempel en Gerritje Bootsma, (winkeliersche Goénga). Overleden op 7 november 1942 te Balk, 70 jaar oud.
dienstmeid te Jutrijp (1894)
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
Gooitzen van der Bijl Makkum Gooitzen van Bijl Makkum
bron: Leeuwarder Courant van 4 oktober 1910
 
bron: Leeuwarder Courant van 21 oktober 1910 >>>
 
Makkum Plein 2
bron: www.ald-makkum.nl
Het pand (Plein 2 te Makkum) rechts op de foto is waar de winkel van Gooitzen van der Bijl is geweest. Deze foto zal gemaakt zijn rond 1950 ten tijde van kapper Hellingwerf die op hetzelfde adres een schoenenwinkel had.
 
Gooitzen van der Bijl
bron: Balkster Courant van 11 september 1920
Gooitzen van der Bijl
foto 533-001 FSM001009660 archief Fries Scheepvaartmuseum
Gooitzen van der Bijl en Dieuwke van der Tempel voor hun eigen winkel. Gooitzen was eerst filiaalhouder voor de firma Jellema in Balk. Nadat Jellema failliet ging kon hij de zaak overnemen.
In 1927 verkoopt van der Bijl de winkel aan de Harichsterzijde aan Marten Reen. Ze laten een nieuwe woning bouwen aan de Harichsterstikke in Balk, nu Wilhelminastraat 39.
 
Wilhelminastraat 39 Dieukw van der Tempel
foto 065-017
De linker woning met de mansarde kap is in opdracht van Van der Bijl gebouwd in 1927, nu Wilhelminastraat 39.
bron: Friesche Courant van 10 november 1942
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Gooitzen van der Bijl 1868-1927  
     
woonadressen familie van der Bijl
periode adres bron
1902 Sneek  
1908 - 1910 Makkum  
1910 - 1920 van Swinderenstraat 40 bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 215; huisnummer Balk 76
1920 - 1927 van Swinderenstraat 40 bevolkingsregister 1920 - 1930 blad 71; huisnummer Balk 75
1927 - 1930 Wilhelminastraat 39 bevolkingsregister 1920 - 1930 blad 140; huisnummer Balk 145
1930 - 1939 Wilhelminastraat 39 bevolkingsregister 1930 - 1939 blad 131; huisnummer Balk 147
     
eigendommen van Gooitzen van der Bijl
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
254
 
toewijzing
7332,-
18 oct 1920
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1128, folio 123, nummer 193
notariële acten
 
1902 Sneek, notaris Hendrik Fennema. Testament
- Dieuwke van der Tempel wonende te Sneek,gehuwd met Gooitzen van der Bijl, vermeld
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 120126, aktenr. 00208 Repertoirenr.: 120130 d.d. 11 juni 1902
 
1907 Balk, notaris J. H. Noordenbos Inventaris
- Sybrig Taconis te Sondel, weduwe van Ids van der Tempel  als voogd over Willem en Ynse van der Tempel
- Gooitsen van der Bijl te Sneek als toeziend voogd
- Pieter Cornelis Nijdam te Wijckel, taxateur
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7084 Repertoirenr.: 70 d.d. 13 mei 1907
 
1910 Makkum, notaris Sjirk van den Burg Boelgoed. Opbrengst fl. 125,-
- Gooitzen van der Bijl wonende te Makkum
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 099069, aktenr. 00295 Repertoirenr.: 099075 d.d. 24 oktober 1910
 
1920 Balk, notaris J. H. Noordenbos Obligatie
- Gooitzen van der Bijl te Balk, debiteur
- Cornelis Jan Tromp te Balk, crediteur
Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7100 Repertoirenr.: 174 d.d. 1 november 1920
 
1927 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Koopcontract met hypotheek
- Dieuwke van der Tempel (winkelier) wonende te Balk, weduwe van  Gooitzen van der Bijl, verkoper en schuldeiser
- Marten Reen (veehandelaar en melktapper) wonende te Sneek, schuldenaar
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7112, aktenr. 0553 Repertoirenr.: 7121 d.d. 10 maart 1927
 
1932 Sneek, notaris Enne Elema Hypotheek
- Harmen Visser wonende te Sondel, vermeld
- Dieuwke van der Tempel wonende te Balk, weduwe van  Gooitzen van der Bijl, vermeld
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 120167, aktenr. 95 Repertoirenr.: 120170a d.d. 30 april 1932
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 oktober 2008 laatste wijziging: 31-08-2019