Anthoon Wienkes Bijlhout register hypotheken 69: 120 / 696
Anthoon Bijlhout, geboren op 9 maart 1868 te Lemmer als zoon van Wienke Anthoons Bijlhout, zadelmaker te Lemmer (1868) en Maria Bernardus Hulscher. Overleden op ?
zadelmaker te Lemmer (1896-1904), werkman te Lemmer (1907), werkman te Balk (1918), zadelmaker te Balk (1920-1939)
Op 31 mei 1895 getrouwd in de gemeente Lemsterland met:
Anna Bennink, geboren op 25 januari 1864 te Blesdijke, als dochter van Hendrikus Thijsses Bennink en Aukje Jagtman. Overleden op 8 maart 1936 te Balk, 72 jaar oud.
aangifte overlijden op 9 maart 1936 aktenummer 13, getuigen:
Klaas Bruinsma winkelier 52 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina, geboren op 28 maart 1896 te Lemmer. Overleden op 12 maart 1953 te Utrecht, 56 jaar oud. Op 1 juni 1920 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jacobus Hijman leeftijd 23 jaar, geboren te Utrecht als zoon van Hendrik Hijman Wilhelmina van Kooten.
2. Agatha Elisabeth, geboren op 17 juni 1897 te Lemmer. Op 1 juni 1920 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hermanus Adrianus Anthonius Hijman, tuinier te Utrecht, 28 jaar oud, geboren teDe Bilt asl zoon van Hendrik Hijman tuinier te Utrecht Alida Wilhelmina van Kooten.
3. Catharina Maria, geboren op 3 augustus 1899 te Lemmer.
4. Wijnandus Bernardus, geboren op 2 december 1900 te Lemmer. Bedrijfsleider te Leeuwarden (1931).
5. Hendrikus Andreas, geboren op 21 noember 1902 te Lemmer. Overleden op 3 april 1903 te Lemmer, 4 maanden oud.
6. Hendrika Anna, geboren op 26 maart 1904 te Lemmer. Overleden op 25 december 1904 te Lemmer, 9 maanden oud.
7. Hendrikus Mathijs, geboren op 29 september 1907 te Lemmer. Winkelbediende te Leeuwarden. Op 27 februari 1935 getrouwd in de gemeente Utrecht met Aafke Jorna, 26 jaar oud, geboren te Leeuwarden als dochter van Albertus Jorna en Marijke van der Meer.
 
 
 
Anthoon Bijlhout en Anna Bennink
bron: Balkster Courant van 25 mei 1935
 
 
Gezusters Reijenga
bron: Leeuwarder Courant van 23 december 1866
Wienke Bijlholt (1837-1892), zadelmaker te Lemmer (1864) geboren te Sneek als zoon van Antoon Bijlholt, leerlooiersknecht te Sneek (1864) en Catharina Jolkes Dijkstra. Trouwt 1864 met de in Lemmer geboren en woonachtige Maria Bernadus Hulscher. Dochter van Bernardus Hendriks Hulscher, kleermaker te Lemmer, en Pietje Lourens Kuipers.
In december 1866 koopt Wieknke Bijlholt het huis van gezusters Reijenga op de hoek van de Markt en de Schans voor de koopsom van fl 755,-
Het echtpaar krijgt 4 kinderen. Catharina (1865), Petronella (1866), Anthoon (1868), Bernardus (1870)
Anthoon en Bernardus nemen samen het bedrijf van hun vader over na zijn overlijden in 1892. Bernardus blijft ongehuwd. Anthoon trouwt in 1895 en gaat vanaf 1904 uit de zaak. In 1935 heft Bernardus de zadelmakerij in Lemmer op en gaat met pensioen. Anthoon neemt in 1918 de zadelmakerij van Lukas aan de Wijckelerzijde in Balk over.
 
Lemmer Markt Lemmer Markt
minutplan 1832 netteplan 1887
kadastrale gemeente Lemmer sectie A nummer 548; eigenaar in 1832 schipper Johannes Jetzes Reijenga
bron: www.tresoar.nl en www.hisgis.nl
Tussen 1832 en 1887 vernummerd naar A 1230, de rechte zijgevel aan de Schans is vervangen dus een schuine gevel die op onderstaande foto goed te zijn is. Het pand is afgebroken voor de bouw het het gemeentehuis, dat ondertussen ook al weer is gesloopt.
 
Bijlhout Lemmer zadelmaker  
Markt Schrans
bron: www.spanvis.nl
Links op de achtergrond het oorspronkelijke gemeentehuis, anno 2019 museum en VVV-kantoor. In het pand met de schuine voorgevel was de zadelmakerij van Wienke en later zijn jongste zoon Bernardus Bijlhout.
bron: Nieuwsblad van Friesland van 9 april 1904  
   
Bijlhout Lemmer zadelmaker
bron: Nieuwsblad van het Noorden van 10 februari 1930
   
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Anthoon Wienkes Bijlhout 1868-19??  
     
woonadressen familie Bijlhout
periode adres bron
1895 - 1918 Lemmer  
1918 - 1920 Raadhuisstraat 22 bevolkingsregister 1911 - 1920 A - B blad 213; huisnummer Balk 325
1921 - 1930 Raadhuisstraat 22 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 309; huisnummer Balk 348
1931 - 1939 Raadhuisstraat 22 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 285; huisnummer Balk 337
     
eigendommen van Anthoon Bijlhout
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
152
 
toewijzing
5339,-
27 dec 1918
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1125, folio 120, nummer 696

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 24 augustus 2019 laatste wijziging: 24-08-2019