persoonlijke gegevens van Gabe Kornelis Bijlsma, smid te Balk, Harlingen
Gabe Kornelis Bijlsma, geboren op 5 mei 1879 te Hommerts, als zoon van Kornelis Gabes Bijlsma, smid te Balk, en Antje Sietsma. Overleden op 9 februari 1971 te Harlingen, 91 jaar oud.
Op 19 mei 1905 getrouwd in de gemeente AEnwirden met:
Grietje Dijkstra, geboren op 27 april 1879 te Rotsterhaule, als dochter van Gerben Dijkstra en Aagje Noorderwerf. Overleden op 21 september 1957 te Harlingen, 78 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Kornelis (Kees), geboren op 30 mei 1906 te Balk. Overleden op 20 oktober 1978 te Wolvega, 72 jaar oud. Hij was leraar en onderdirecteur op de 5e technische school te Amsterdam en later directeur op een technische school te Steenwijk.
Kornelis Bijlsma
foto 182-006
2. Aagje, geboren op 3 februari 1909 te Balk. Overleden op 2 november 1999 te Harlingen, 90 jaar oud. Ongehuwd.
Aagje Bijlsma
foto 182-006
3. Gerben, geboren op 5 augustus 1913 te ? Overleden op 25 december 2002 te Harlingen, 89 jaar oud. Hij was werktuigbouwkundig opzichter bij Shell in Amsterdam.
4. Berend, geboren op 14 januari 1915 te ? Overleden op 6 juli 1995 te Heemskerk, 80 jaar oud. Hij was leraar op de bedrijfsschool van de hoogovens in IJmuiden en woonde in Heemskerk.
 
 
Gabe Bijlsma en Grietje Dijkstra
foto 182-001
Grietje Dijkstra en Gabe Bijlsma
De drie zonen uit het gezin Bijlsma werkten eerst in het bedrijf van hun vader in Harlingen. Toen in de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog hier geen geld meer te verdienen viel zijn ze alle drie naar het "westen" vertrokken.
 
familie Bijlsma
foto 182-007
De familie Bijlsma in de achtertuin van hun woning in Harlingen rond 1956.
 
 
 
Gabe Kornelis Bijlsma
bron: Leeuwarder Courant van 23 mei 1910
 
Gabe Bijlsma
bron: Feestgids t.g.v. Herdenkingsfeesten 27 augustus tot en met 3 september 1934
www.kleinekerkstraat.nl
schaatsen gemaakt door gabe Bijlsma
Friese doorlopers gemaakt door Gabe Bijlsma
Gabe Bijlsma (1879-1971) vestigde zich in 1917 in Harlingen waar hij werkte bij een smid. In 1921 begon hij een eigen smederij aan de Rommelhaven 5. 's Winters maakte hij in de stille tijd schaatsijzers, die hij voorzag van schaatshouten van Keimpe Roedema uit Wons. Na 1935 maakte hij geen schaatsijzers meer, maar monteerde nog wel schaatsen. In 1955 stopte Bijlsma zijn smederij., literatuur: - W. Blauw (e.a.), Friese schaatsenmakers (Franeker, 1994) p. 92
bron: Fries Scheepvaartmuseum
 
ontwerp julileum Meinesz Gabe Kornelis Bijlsma
foto 182-010
Het ontwerp van het kunstsmeedwerk aangeboden door het personeel ter gelegenheid van het 175-jarig jubileum van Meinesz-Harlingen
 
gabe Kornelis Bijlsma
bron: Leeuwarder Courant van 22 mei 1965
Jelle Meinesz, de grondlegger van Meinesz-Harlingen, is begonnen in Balk als onderwijzer, belastinginner en ondernemer. Balk is ook de plaats waar Gabe Bijlsma samen met zijn broer Jan het vak van smid hebben geleerd van hun vader Kornelis Gabes Bijlsma.
<<< De 86-jarige Gabe Bijlsma bij het door hem vervaardigde kunstsmeedwerk.
foto 182-008  
foto's beschikbaar gesteld door Focco Bijlsma
meer over de familie Bijlsma is te vinden op de website van Klaas Bijlsma (is niet meer online)
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Kornelis Gabes Bijlsma 1851-1906 Gabe Cornelis Bijlsma 1879-1971  
  Jan Cornelis Bijlsma 1888-1969  
woonadressen familie Gabe Kornelis Dijkstra
periode huidig adres bron
1906 - 1910 Dubbelstraat bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 308; nummer 218 vernummerd naar 339
1910 - ???? Duitsland  
1917 - 1971 Harlingen  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 21 maart 2011 laatste wijziging: 26-10-2020