persoonlijke gegevens van Jan Kornelis Bijlsma, smid te Balk
Jan Cornelis Bijlsma, geboren op 24 augustus 1888 te Tjalleberd, als zoon van Kornelis Gabes Bijlsma en Antje Sietsma. Overleden op 30 september 1969 te Harlingen, 81 jaar oud
Op 8 maart 1912 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met:
Sjoerdtje Bosma, geboren op 11 oktober 1886 te Sint Nicolaasga, als dochter van Douwe Bosma en Afke Dijkstra. Overleden op 22 april 1969 te ?, 82 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
 
 
 
Jan Kornelis Bijlsma
foto 182-004 beschikbaar gesteld door Focco Bijlsma
Jan Kornelis Bijlsma
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Kornelis Gabes Bijlsma 1851-1906 Jan Cornelis Bijlsma 1888-1969  
  Gabe Cornelis Bijlsma 1879-1971  
woonadressen familie Jan Kornelis Bijlsma
periode huidig adres bron
1911 - 1917 register van huisnummering 1910 -1920; blad 025 nummer 339; vernummerd naar 374
1917 - 1920 register van huisnummering 1910 -1920; blad 018 nummer 247
1920 - ????
Harlingen
 
     
eigendommen van Jan Kornelis Bijlsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
185
 
koopacte
750,-
4 april 1917
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1123, folio 118, nummer 724
notariële acten
 
1917 Balk, notaris J. H. Noordenbos Boelgoed
- Jan Bijlsma, smid te Balk
bron: Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7095 Repertoirenr.: 79 d.d. 4 mei 1917
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 20 maart 2011 laatste wijziging: 26-10-2020