persoonlijke gegevens van Kornelis Gabes Bijlsma, grofsmid
Kornelis Gabes Bijlsma, geboren op 19 maart 1851 in Hommerts, als zoon van Gabe Kornelis Bijlsma en Tietje Klazes Walinga. Overleden op 28 mei 1906 te Balk, 55 jaar oud.
Op 29 mei 1875 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Antje Sietsma, geboren op 16 mei 1848, Doniawerstal, als dochter van Beernt Jans Sietsma en Janke Pieters Sietsma. Overleden op 4 september 1922 te Wolvega, 74 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Tietje, geboren op 27 juli 1876 te Hommerts. Overleden op 19 januari 1943 te Leeuwarden, 66 jaar oud. Op 17 mei 1899 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Klaas Boersma, oud 26 jaar, geboren te Dokkum, Jurjen Boersma en Klaaske Kramer.
Klaas BoersmaTietje Bijlsma  
De grootmoeder van Klaas Boersma van moederskant was Angenietje de Bruin. Zij heeft niet een gemakkelijk leven gehad ontdekte Wim de Jong een verre nazaat van haar. Tussen oude papieren vond hij haar levensverhaal.
bron: Dokkumer Courant van 8 april 2011
 
haar levensverhaal in XPS in PDF
 
<<< foto's 185-005 en 185-004 beschikbaar gesteld door Wim de Jong uit Stiens
Klaas Boersma en Tietje Bijlsma  
 
2. Beernt, geboren op 8 september 1877 te Hommerts. Overleden op 10 maart 1946 te Wolvega, 68 jaar oud. Op 3 mei 1900 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Idskjen Roskam, oud 21 jaar, geboren te Harich, als dochter van Pieter Gijsberts Roskam en Geertje Rinzes Hoekstra.
Berend Bijlsma en Itte Roskam smederij in Wolvega
foto 185-001 foto 185-002
Beernt Bijlsma en Itte Roskam Hun smederij in Wolvega
 
3. Gabe, geboren op 5 mei 1879 te Hommerts. Overleden op 9 februari 1971 te Harlingen, 91 jaar oud. Op 19 mei 1905 getrouwd in de gemeente AEnwirden met Grietje Dijkstra, oud 26 jaar, geboren te Rotsterhaule, als dochter van Gerben Dijkstra en Aagje Noorderwerf.
4. Jan, geboren op 1 januari 1881 in Hommerts. Overleden op 15 maart 1881 in Hommerts, 2 maanden oud.
5. Jan, geboren op 30 maart 1882 in Tjalleberd. Overleden op 4 juni 1882 in Tjalleberd, 2 maanden oud.
6. Janke, geboren op 30 maart 1882 in Tjalleberd. Overleden op 22 augustus 1882 in Tjalleberd, 4 maanden oud.
7. Janke, geboren op 14 juli 1883, Tjalleberd. Overleden op 12 oktober 1974 te Den Haag, 91 jaar oud. Op 4 maart 1911 getrouwd in de gemeente Leeuwarderadeel met Harmen Swart, oud 25 jaar, geboren te Leeuwarden als zoon van Jacobus Andries Swart en Rinkje Zwart.
Janke Bijlsma  
Janke Bijlsma
 
 
<<< foto 185-008 beschikbaar gesteld door Wim de Jong uit Stiens
 
8. Sietske, geboren op 24 mei 1885 te Tjalleberd. Overleden op 7 oktober 1977 te Bloemendaal, 93 jaar oud. Op 18 augustus 1910 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Titus Boer, 30 jaar oud, geboren te Wildervank als zoon van Jan Boer en Geessien Hazewinkel.
Sietske Bijlsma  
Sietske Bijlsma
 
<<< foto 185-007 beschikbaar gesteld door Wim de Jong uit Stiens
 
9. Klaas, geboren op 9 augustus 1886 te Tjalleberd. Overleden op 14 juni 1974 te Wolvega. Op 6 mei 1911 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Reinschje van der Meer, oud 20 jaar, geboren te Oudega, als dochter van Age van der Meer en Maaike Bosga.
Klaas Bijslam en Reinschje van der Meer  
Klaas Bijlsma en Reinschje van der Meer
 
<<< foto 185-009 beschikbaar gesteld door Wim de Jong uit Stiens
   
10. Jan, geboren op 24 augustus 1888 te Tjalleberd. Overleden op 30 september 1969 te Harlingen, 81 jaar oud. Op 8 maart 1912 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Sjoerdtje Bosma, oud 25 jaar, geboren te St. Nicolaasga als dochter van Douwe Bosma en Afke Dijkstra.
 
 
 
Kornelis Gabes Bijlsma Antje Sietsma
foto 182-003 beschikbaar gesteld door Focco Bijlsma foto 182-003 beschikbaar gesteld door Focco Bijlsma
Kornelis Gabes Bijlsma Antje Sietsma
 
huwelijksaankondiging
foto 185-006 beschikbaar gesteld door Wim de Jong uit Stiens
 
smederij Hommerts
foto 185-003 beschikbaar gesteld door Wim de Jong uit Stiens
De smederij in Hommerts waar de oudste vier kinderen geboren zijn.
 
meer informatie over de familie Bijlsma is te vinden op de website van Klaas Bijlsma onder deze link
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Kornelis Gabes Bijlsma 1851-1906 Gabe Cornelis Bijlsma 1879-1971
    Jan Cornelis Bijlsma 1888-1969
woonadressen familie Kornelis Gabes Bijlsma
periode huidig adres bron
1876 - 1882 Hommerts  
1882 - 1891 Tjalleberd  
1891 - 1892 Oldeholtpade  
1892 - 1896 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 322; nummer 224
1896 - 1900 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 258; nummer 182
1900 - 1906 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 263; nummer 182
1906 - 1910 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 308; nummer 218 vernummerd naar 339
1910 - 1910 register van huisnummering 1910 -1920; blad 025 nummer 339; vernummerd naar 374
1910 - 1917 register van huisnummering 1910 -1920; blad 005 nummer 74
1917 - 1920 register van huisnummering 1910 -1920; blad 018 nummer 247
1920 - ????
Harlingen
 
???? - 1922
Wolvega
 
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 20 maart 2011 laatste wijziging: 26-10-2020