Taeke Bijlsma Register hypotheken 69: 127 / 348
Taeke Bijlsma, geboren op 12 april 1884 te Irnsum, als zoon van Jan Roels Bijlsma, arbeider te Irnsum, en Rinske Romkes Kramer. Overleden op 28 oktober 1977 te ?
smidsknecht te Irnsum (1910), vuurwerker te Balk (1924), bankwerker te Langezwaag (1936), metaalbewerker te Langezwaag (1939)
1. ) Op 16 juni 1910 getrouwd in de gemeente Opsterland met:
Grietje de Jong, geboren op 2 juni 1886 te Terwispel, als dochter van Klaas Jans de Jong, veehouder te Tijnje, en Jeltje Ottes Hoekstra. Overleden op ? november 1933 te Langezwaag, 47 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Rinske, geboren op 21 december 1911 te Follega.
2. Jeltje, geboren op 16 oktober 1913 te Terband. Op 23 april 1936 getrouwd in de gemeente Opsterland met Pier de Vries, schilder, 24 jaar oud, geboren te Bovenknijpe als zoon van Jouke de Vries, landbouwer te Langezwaag, en Neeltje Nieuwland.
3. Jan, geboren op 11 september 1918 te Gorredijk. Op 9 noember 1939 getrouwd in de gemeente Opsterland met Hendrikje de Jong, 22 jaar oud, geboren te Gorredijk als dochter van NN en Jantje de Jong, zonder beroep te Gorredijk
 
2. ) Op ? 1940 getrouwd in de gemeente Opsterland met:
Klazina Plug, geboren op 15 mei 1887 te Lemmer als dochter van Jan Plug, slager te Lemmer, en Kersje Kooystra. eerder gehuwd geweest (1914) met Jan Schotanus, arbeider te Sondel.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Teake Bijlsma 1884-1975  
     
woonadressen familie Bijlsma
periode adres bron
1910 Irnsum  
1911 Follega  
1913 Terband  
1918 Gorredijk  
1924 Heerenveen  
1924 - 1926 van Swinderenstraat 53 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 88; huisnummer Balk 92
1926 - 1927 Ruigahuizen bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 247; huisnummer Ruigahuizen 51
1927 - 19?? Langezwaag  
     
eigendommen van Theake Bijlsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
825
 
koopacte
1300,-
19 dec 1924
       
Balk
A
826
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1132, folio 127, nummer 348

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 6 september 2012 laatste wijziging: 22-08-2019