persoonlijke gegevens van Abe Hendriks Bijma
Abe Hendriks Bijma, geboren circa 1778 te Edam, als zoon van Hendrik Abes en Yke Gosses schippers te Edam. Overleden op 18 december 1835 op nummer 124 te Balk, 57 jaar oud.
werkman te Balk
aangifte overlijden op 19 december 1835 blad 18, getuigen:
Jakob Geerts Hofstra werkman 52 jaar wonende te Balk
Rinzd Teunis de Jong werkman 40 jaar wonende te Balk
Op 9 juli 1804 getrouwd in de Rooms Katholieke kerk te Balk met:
Lolkjen Hylkes Joustra, geboren circa 1780 te Joure, als dochter van Hylke Harmens en Tjepke Annes. Overleden op 7 december 1854 op nummer 95 te Balk, 74 jaar oud.
aangifte overlijden op 8 december 1854 blad 21, getuigen:
Gerrit Beerends Wenning kuipersknecht 60 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele kuipersknecht 46 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Ycke, geboren 1806 te Balk, gedoopt op 28 januari 1806 te Balk (Rooms Katholiek). Overleden op 23 januari 1844 op nummer 124 te Balk, 38 jaar oud.
aangifte overlijden op 24 januari 1844 blad 3, getuigen:
Bernard Herman Wortman wever 60 jaar wonende te Balk
Jacob Geerts Hofstra inlands kramer 59 jaar wonende te Balk
2. Hendrik, geboren 1808 te Balk, gedoopt op 20 januari 1808 te Balk (Rooms Katholiek). Op 26 oktober 1836 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Antje Beerends Hoekstra leeftijd 21 jaar, geboren te Sneek Beerend Hoekstra en Hiske Stienstra.
3. Tjepk, geboren 1810 te Balk, gedoopt op 6 maart 1810 te Balk (Rooms Katholiek). Op 21 mei 1837 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Douwe Jans Rekers leeftijd 37 jaar, geboren te Balk als zoon van Jan Hendriks Rekers en Baukje Gerardus Pluim.
4. Marijke (Beyma), geboren op 17 maart 1813 op nummer 124 te Balk. Overleden op 14 april 1814 op nummer 124 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 18 maart 1813 aktenummer 16, getuigen:
Jurjen Schoenning weever 34 jaar wonende te Balk op nummer 124
Sybe Jans Bandstra meester schoenmaker 39 jaar wonende te Balk op nummer 126
aangifte overlijden op 14 aril 1814 blad 14, getuigen:
Jurjen Schoenning weever   wonende te Balk
Sybe Jans Bandstra schoenmaker   wonende te Balk
5. Marijke (Be1ma), geboren op 9 maart 1815 op nummer 124 te Balk. Op 2 juni 1839 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Dirk Theunis Sloot, leeftijd 26 jaar, geboren  te Nijeberkoop als zoon van Antonius Berends Sloot en Antje Alberts Sloot
aangifte geboorte op 10 maart 1815 aktenummer 12, getuigen:
Jurjen Schôeningh wever 30 jaar wonende te Balk op nummer 124
Harmen Poelders weversbaas 39 jaar wonende te Balk op nummer 125
6. Antje (Beima), geboren op 17 december 1818 op nummer 123 te Balk. Op 2 juni 1845 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Durk Durks Mous, leeftijd 25 jaar, geboren te Woudsend als zoon van Durk Manus Mous en Symentje Durks Gorter.
aangifte geboorte op 18 december 1818 aktenummer 72, getuigen:
Jurjen Schôning wever 37 jaar wonende te Balk op nummer 123
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 27 jaar wonende te Balk op nummer 120
7. Hylke (Bijma), geboren op 24 juli 1823 op nummer 123 te Balk.
aangifte geboorte op 24 juli 1823 aktenummer 61, getuigen:
Jurjen Schônink baardscheerder 43 jaar wonende te Balk op nummer 123
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 32 jaar wonende te Balk op nummer 120
 
 
 
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 181 - huisnummer Balk 124
klik hier voor het complete formulier ondertekend door Abe Hendriks Bijma
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Abe Hendriks Bijma 1778-1835  
    Douwe Jans Rekers 1800-1875
woonadressen familie Bijma
periode adres bron
1813 Raadhuisstraat 34 en 35 Balk 124
1815 Raadhuisstraat 34 en 35 Balk 124
1818 Raadhuisstraat 36 Balk 123
1823 Raadhuisstraat 36 Balk 123
1829 Raadhuisstraat 34 en 35 volkstelling 1829, blad 181, huisnummer Balk 124
1835 Raadhuisstraat 34 en 35 Balk 124
1840 Raadhuisstraat 34 en 35 volkstelling 1840; huisnummer Balk 124
1844 Raadhuisstraat 34 en 35 Balk 124
1849 - 1854 Raadhuisstraat 34 en 35 woningregister 1849 - 1859 blad 245; huisnummer Balk 124 / 173

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 maart 2022 laatste wijziging: 27-03-2022