persoonlijke gegevens van Rintje Binkes
Rintje Binkes, geboren in 1748, gedoopt op 29 september 1748 te Balk (Hervormd) als zoon van Bijnke Rintjes en Hantje Popkes. Overleden op 16 juni 1828 op nummer 25 te Balk, 79 jaar oud.
broodbakker te Balk
aangifte overlijden op 18 juni 1828 blad 13, getuigen:
Halbe Hanzes Drijfhout wagenmaker 44 jaar wonende te Balk op nummer 27
Fredrik Frank van Diepenhorst kledermaker 35 jaar wonende te Balk op nummer 27
1. ) Op 21 mei 1775 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Caatje Jacobus, geboren in 1752, gedoopt op 23 juli 1752 te Wijckel (Hervormd) als dochter van Jacob Moses en ?. Overleden voor 1811.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob, geboren op 15 augustus 1776 te Balk, gedoopt op 25 augustus 1776 te Balk (Hervormd)
2. Hantje, geboren op 8 juni 1778 te Balk, gedoopt op 14 juni 1778 te Balk (Hervormd). Getrouwd met Hendrik Brants van der Goot.

 

2. ) Op 3 april 1813 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Nyske (Nieske) Schilstra, geboren op 9 december 1777 te Workum, gedoopt op 12 december 1777 te Workum (Hervormd) als dochter van Pieter Jacobs en Wijbrig Rinkes. Overleden op 4 maart 1821 op nummer 25 te Balk, 43 jaar oud.
aangifte overlijden op 5 maart 1821 blad 3, getuigen:
Rintje Binkes meester broodbakker 72 jaar wonende te Balk op nummer 25
Hendrik Brants van der Goot koopman 44 jaar wonende te Balk op nummer 39
Uit dit huwelijk:
1. Binke, geboren op 14 juli 1813 op nummer 25 te Balk.
aangifte geboorte op 26 juli 1813 aktenummer 40 door Rintie Binkes, meester bakker te Balk, getuigen:
Gerryt Binnes Fellinga bode bij ons Maire 54 jaar wonende te Balk op nummer 24
Halbe Hanzes Drijfhout meester wagenmaker 30 jaar wonende te Balk op nummer 28
2. Pieter, geboren op 24 december 1814 op nummer 25 te Balk.
aangifte geboorte op 24 december 1814 aktenr. 57 door Rintje Binkes, meester bakker te Balk, getuigen:
Gerryt Binnes Fellinga bode van de schout 56 jaar wonende te Balk op nummer 24
Marten Harmens Bronksma werkman 53 jaar wonende te Balk op nummer 26
3. Popke, geboren op 28 december 1817 te Balk.
aangifte geboorte op 29 december 1817 aktenr. 83 door Rintje Binkes, koopman te Balk, getuigen:
Hubert? Hendriks de Boer mr. goud- en zilversmid 53 jaar wonende te Balk op nummer 27
Halbe Hanzes Drijfhout meester wagenmaker 34 jaar wonende te Balk op nummer 28
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Rintje Binkes (1748-1828) Hendrik Brants vd Goot 1776-1844
     
woonadressen familie Binkes
periode adres bron
1779 - 1782 Meerweg 3 reëelkohieren 1715 - 1805, blad 155, nr. 25, huisinge en schuijre, het land op nr. 171
1783 - 1804 Meerweg 3 reëelkohieren 1715 - 1805, blad 156, nummer 25
1812 Meerweg 3 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 25
1828 Meerweg 3  
eigendommen van Rintje Binkes
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
288
00 05 10
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 16 erven Rintje Binkes, bakker te Balk

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 december 2013 laatste wijziging: 24-05-2020