Doede Bleeker Register hypotheken 69: 104 / 247
Doede Bleeker, geboren op 25 november 1854 te Koudum, als zoon van Johannes Doedes Bleeker en Hylk Hessels Wybrands. Overleden op 24 juni 1944 te Balk, 89 jaar oud.
koperslagersknecht, koperslager te Balk
Op 20 mei 1880 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hendrikjen Bouwman, geboren op 7 augustus 1855 te Oudemirdum, als dochter van Lucas Lucas Bouwman en Rink Baukes de Vries. Overleden op 6 april 1942 te Balk, 86 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, geboren op 7 april 1881 te Balk. Geëmigreerd naar de Verenigde Staten.
2. Lucas, geboren op 13 december 1883 te Balk. Onderwijzer te Middelburg, Benschop, 's Gravenhage.
1. ) Op 21 december 1910 getrouwd in de gemeente Middelburg met Christian Johanna Pluijmers, 28 jaar oud, geboren te Middelburg als dochter van Marinus Johannes Pluijmers, mr. smid te Middelburg, en Jacoba Nagelkerke.
2. ) Op 23 december 1925 getrouwd met Grietje Boneschansch, geboren te Dwingeloo.
3. Hijlke, geboren op 12 oktober 1886 te Balk. Overleden op 22 december 1918 te Balk, 32 jaar oud. Ongehuwd.
 
Hielke Bleeker
bron: Leeuwarder Courant van 27 december 1918
 
4. Rink, geboren op 19 juni 1889 te Balk. Op 23 mei 1912 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Geert Beiboer, oud 26 jaar, geboren te Driesum als zoon van Geert Frankes Beiboer en Baaye Geerts Postma.
5. Itte, geboren op 15 november 1891 te Balk. Overleden op 18 september 1973 te Heerenveen, 81 jaar oud. Op 8 mei 1918 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sytze van Tuinen, oud 25 jaar, geboren te IJsbrechtum, als zoon van Sjoerd van Tuinen en Trijntje Leenstra.
6. Hijlkje, geboren op 18 december 1893 te Balk. Op 1 december 1921 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Nicolaas Jan Velthuizen, oud 30 jaar, geboren te Bedum als zoon van Gerhard Velthuizen en Marchien Wijk.
 
Doede Bleeker Doede Bleeker
bron: Leeuwarder Courant van 10 mei 1880
 
Doede Bleeker
bron: Leeuwarder Courant van 27 mei 1930
eerste steen
gevelsteen Doopsgezinde Kerk te Balk bron: Leeuwarder Courant van 17 mei 1930
   
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Doede Johannes Bleeker 1854-1944 Sytze Sjoerds van Tuinen 1892-1965
     
 
periode adres bron
18?? - 1877 Koudum  
1877 - 1880 Dubbelstraat 15 woningregister 1869 - 1879 blad 64; kad. gem. Balk sectie A 426, huisnummer 324
1880 - 1890 Dubbelstraat 15 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 99; kad. gem. Balk sectie A 426
1890 - 1893 Dubbelstraat 15 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 319; huisnummer Balk 222
1893 - 1900 van Swinderenstraat 1 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 30; huisnummer Balk 33
1900 - 1910 van Swinderenstraat 1 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 33; huisnummer Balk 33 / 39
1910 - 1919 van Swinderenstraat 1 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 3; huisnummer Balk 39
1919 - 1920 Wilhelminastraat 32 register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Balk 124fb
1920 - 1930 Wilhelminastraat 32 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 125; huisnummer Balk 131
1930 - 1931 Wilhelminastraat 32 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 119; huisnummer Balk 133
1931 - 1939 Meerweg 6 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 28; huisnummer Balk 33
1939 - 1945 Meerweg 6  
     
eigendommen van Doede Bleeker
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
285
 
koopacte
3800,-
23 sep 1893
       
Balk
B
179
 
toewijzing
461,-
17 apr 1903
       
Balk
B
180
         
Balk
C
280
 
toewijzing
2019,60
7 nov 1905
       
Balk
I
111
         
Balk
I
112
         
Balk
I
113
         
Balk
G
569
 
toewijzing
1560,-
20 dec 1906
       
Balk
B
1602
 
toewijzing
4557,-
6 apr 1909
       
Koudum
C
1014
 
toewijzing
3657,-
28 mrt 1916
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio 104, nummer 247
notariële acten
 
1893 Balk, notaris L. H. Potma  Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom  fl. 3800
- Feike Dooitzes Hoekstra te Balk, gehuwd met Hendrika  Wilhelmina van der Meulen, verkoper
- Doede Bleeker te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7066 Repertoirenr.: 52 d.d. 5 september 1893
 
1909 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis met erf te Wijckel, koopsom  fl. 4557
- Willem Drijfhout te `s Gravenhage, verkoper
- Doede Bleeker te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7086 Repertoirenr.: 8 en 13 d.d. 28 januari 1909
 
1909 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Koopakte.
Betreft de verkoop van een huis met erf te Wijckel, koopsom  fl. 4600
- Doede Bleeker te Balk, verkoper
- Anne Jentjes Wiarda te Bolsward, koper
- Hendrik Stoffelsma te Balk, acceptant
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7086 Repertoirenr.: 33 d.d. 1 mei 1909
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 juli 2010 laatste wijziging: 22-12-2023