persoonlijke gegevens van Petrus Keimpes de Blij (du Bley)
Petrus Keimpes de Blij, geboren 1699 te Leeuwarden, gedoopt op 10 december 1699 te Leeuwarden (Hervormd) als zoon van Keimpe Pieters de Blij en Agatha Gravius. Begraven op 1 maart 1791 te Harich, 91 jaar en 2 maanden oud.
kastelein (1725), kastelein te Rijs (1730), kastelein (1731), ontvanger generaal en mederechter van Gaasterland
Op 12 november 1722 getrouwd in de Galileeër kerk te Leeuwarden met:
Neeltje Clases Reitsma, geboren op , gedoopt op 2 mei 1697 te Hemelum (Hervormd) als dochter van Reitsma en ? . Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Keimpo, geboren op ? te ?, gedoopt op 6 juni 1723 te Hemelum (Hervormd).
2. Sijtske, geboren op ? te ?, gedoopt op 22 april 1725 te Hemelum (Hervormd)
2. Sijtske, geboren te Rijs, gedoopt op 1 januari 1730 te Hemelum (Hervormd)
4. Cornelia, geboren te Rijs, gedoopt op 7 oktober 1731 te Hemelum (Hervormd). Op 5 september 1749 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met Idske Poppes, geboren te ? als zoon van Poppe Jans en Ids Baukes.
 
 
 
Petrus de Blij
bron: Provinciaal archief Friesland
Volkstelling 1744, Mirns en Bakhuizen
 
Petrus de Blij
bron: archief Grietenij Gaasterland 1604-1816 toegang 98 / O-65
reëelcohier Gaasterland / Balk blad 105, nummer 41
 
Petrus de Blij
bron: archief Grietenij Gaasterland 1604-1816 toegang 98 / O-66
reëelcohier Gaasterland / Balk blad 105, nummer 41
 
Petrus de Blij

grafsteen in de kerk te Harich
boeknummer: 2360

1791 den 23 februarius is in den heere gerust den heer Petrus de Bly oud 91 iaaren & ruim 2 maanden in leeven old ontvanger generaal & meederegter van Gaasterlant en leyt alhier begraven

bron: www.walmar.nl / Hessel de Walle

 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Petrus de Blij 1699-1791 Idske Poppes 1724-1808
     
woonadressen familie de Blij
periode adres bron
17?? - 1721 Zweden lidmatenrgister Hervormde Gemeente Leeuwarden
1721 - 17?? Leeuwarden lidmatenrgister Hervormde Gemeente Leeuwarden
1730, 1731 Mientwei 1  
1744 Mientwei 1 volkstelling 1744
1749 - 1791 van Swinderenstraat 20 reëelcohieren Gaasterland
     
eigendommen van Petrus de Blij
periode adres bron
1749 - 1791 van Swinderenstraat 20 reëelcohieren Gaasterland
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 9 juni 2019 laatste wijziging: 7-09-2019