Bouwe de Boer  
Annigje Smit Register hypotheken 69: 126 / 411
Bouwe de Boer, geboren op 16 februari 1858 te Sondel als zoon van Sieberen Bouwes de Boer, landbouwer te Sondel, en Pietertje Harings Nauta. Overleden op 17 oktober 1914, Gaasterland, 56 jaar oud. Beroep: werkman te Harich.
veehouder te Sondel (1890 - 1896), ?? te Tjerkgaast (1896-1906), arbeider te Wijckel (1906), arbeider te Harich (1907-1914)
1. ) Op 24 mei 1883 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Oepkjen de Jong, geboren op 28 december 1858 te Sondel als dochter van Harmen Lubberts de Jong en Gettje Botes Eizema. Overleden op 12 maart 1907, Gaasterland, 48 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Pietertje, geboren op 22 april 1884, Gaasterland.
2. Gettje, geboren op 23 augustus 1886, Gaasterland.
3. Hendrikjen, geboren op 11 december 1888, Gaasterland.
4. Hendrikjen, geboren op 10 augustus 1890, Gaasterland.
5. Siebren, geboren op 29 september 1893, Gaasterland.
6. Jitske, geboren op 14 februai 1896, Gaasterland.
7. Trijntje, geboren op 18 augustus 1897, Doniawerstal.
8. Harmen, geboren op 21 juli 1900, Doniawerstal.
9. Sjoukje, geboren 29 oktober 1902, Doniawerstal.
 
2. ) Op 17 april 1909 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Annigje Smit, geboren op 11 maart 1860 te Wijckel als dochter van Jolle Andries Smit, arbeider te Wijckel en Geeske Jans van der Goot. Overleden op 14 november 1934 te Amsterdam ?, 74 jaar oud. Annigje Smit is eerder gehuwd geweest met Sieberen Marcus Bouwman.
dienstbode te Balk op huisnummer 113 (Wilhelminastraat 2), dienstbode te Harich op nummer 101a
Uit dit huwelijk geen kinderen.
 
 
 
woonadressen Bouwe Siebrens de Boer
periode adres bron
1883 - 1890 Sondel bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 309; kad. gem. Balk sectie C
1890 - 1896 Sondel bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 36; huisnummer Sondel 33
1896 - 1906 Tjerkgaast  
1906 - 1907 Wijckel bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 196; huisnummer Wijckel 141a / 4
1907 - 1910 Harich bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 114; huisnummer Harich 97 / 91
1911 - 1914 Harich bevolkingsregister 1911 - 1921 A-B blad 96; huisnummer Harich 91
     
woonadressen Annigje Smit
periode adres bron
1914 - 1920   dienstbodenregister 19110 1920 blad 77
1921 - 1922 Wijckel bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 96; huisnummer Wjckel 108
    huishoudster bij veehouder Sijbren Visser (*1865)
1922 - 1922 Gaaikemastraat 5 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 157 nummer 170
1922 - 1930 Raadhuisstraat 47 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 27 nummer 311
1931 - 1932 Raadhuisstraat 47 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 260; huisnummer 306
1932 - 1934 Amsterdam inwonend bij zoon Marcus
eigendommen van Annigje Smit
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
447
 
koopacte
820,-
9 jan 1924
       
Balk
A
448
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1131, folio 126, nummer 411

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 september 2012 laatste wijziging: 5-11-2020