Durk de Boer Register hypotheken 69: 109 / 73
Durk de Boer, geboren op 26 oktober 1877 te Koudum, als zoon van Pieter Thijsses de Boer, landbouwer te Koudum, en Jeltje Pieters Visser. Overleden op ?
bakker te Balk
Op 22 mei 1902 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Siementje Betzema, geboren op 26 april 1880 te Balk, als dochter van Bauke Klazes Betzema en Eelkjen Willems Wierda. Overleden op 19 december 1938 te Balk, 58 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Bauke, geboren op 8 augustus 1903 te Balk. Op 22 mei 1929 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Fetje de Vries, 27 jaar oud, geboren te Balk als dochter van Pieter de Vries en Bokje de Vries.
2. Jeltje, geboren op 7 juni 1906 te Balk.
3. Pieter, geboren op 14 januari 1912 te Balk. Op 1 oktober 1931 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Tiertje Meijer, 19 jaar oud geboren te Balk als dochter van Willem Hendrik Meijer en Geeske van der Heide.

 

 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Durk de Boer 1877-19??  
     
 
periode adres bron
1902 - 1910 van Swinderenstraat 3 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 35; huisnummer Balk 35 / 41
1911 - 1920 van Swinderenstraat 3 bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 97; huisnummer Balk 41
1921 - 1930 van Swinderenstraat 3 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 36; huisnummer Balk 39
1931 - 1939 van Swinderenstraat 3 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 35; huisnummer Balk 41
1939 - 1956 van Swinderenstraat 3  
     
eigendommen van Durk de Boer
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
283
 
koopacte
6000,-
5 juni 1902
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1114, folio 109, nummer 73
notariële acten
 
1902 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopacte met hypotheek. Betreft een huis met bakkerij te Balk, koopsom fl. 6000,-
- Jan Hermannus Steinhorst te Balk, gehuwd met Wiepkjen  Willems de Jong, verkoper en debiteur
- Durk de Boer te Balk, koper en crediteur
Bron: Tresoat, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7077 Repertoirenr.: 125 d.d. 20 mei 1902
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 oktober 2008 laatste wijziging: 7-11-2019