Durk de Boer Register hypotheken 69: 109 / 73
Durk de Boer, geboren op 26 oktober 1877 te Koudum, als zoon van Pieter Thijsses de Boer en Jeltje Pieters Visser. Overleden op ?
bakker te Balk
 
Op 22 mei 1902 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Siementje Betzema, geboren op 26 april 1880 te Balk, als dochter van Bauke Klazes Betzema en Eelkjen Willems Wierda. Overleden op 19 december 1938 te Balk, 58 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Bauke, geboren op 8 augustus 1903 te Balk. Op 22 mei 1929 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Fetje de Vries, 27 jaar oud, geboren te Balk als dochter van Pieter de Vries en Bokje de Vries.
2. Jeltje, geboren op 7 juni 1906 te Balk.
3. Pieter, geboren op 14 januari 1912 te Balk. Op 1 oktober 1931 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Tiertje Meijer, 19 jaar oud geboren te Balk als dochter van Willem Hendrik Meijer en Geeske van der Heide.

 

eigendommen van Durk de Boer
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
283
 
koopacte
6000,-
5 juni 1902
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1114, folio 109, nummer 73
notariële acten
 
1902 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopacte met hypotheek. Betreft een huis met bakkerij te Balk, koopsom fl. 6000,-
- Jan Hermannus Steinhorst te Balk, gehuwd met Wiepkjen  Willems de Jong, verkoper en debiteur
- Durk de Boer te Balk, koper en crediteur
Bron: Tresoat, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7077 Repertoirenr.: 125 d.d. 20 mei 1902
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 24-06-2019