Symen Fokkes de Boer inschrijving hypotheken 2 register 69: 70 / 143
Symen Fokkes de Boer, geboren op 18 augustus 1817 op nummer 101 te Balk, als zoon van Fokke Symens de Boer, werkman te Balk, en Akke Yntes Kingma. Overleden op 24 januari 1897 te Balk, 79 jaar oud. Schipper en koopman (1846, 1848), schipper (1847, 1860), werkman (1850), koopman ( 1852, 1855, 1866)
aangifte geboorte op 19 augustus 1817 aktenummer 61, getuigen:
Nanne Martens van der Goot winkelier 42 jaar? wonende te Balk op nummer 105
Pier Krijns Mulder schoenmaker 31 jaar wonende te Balk op nummer 104
aangifte overlijden op 25 januari 1897 aktenummer 5, getuigen:
Jan Doorenspleet arbeider 61 jaar wonende te Balk
Klaas Roosenberg koopman 54 jaar wonende te Balk
Op 15 april 1846 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Peekjen Luitjens Mulder, geboren op 13 december 1822 op nummer 109 te Balk, als dochter van Luitjen Johannes Mulder, werkman te Balk, en Durkjen Cornelis van der Meer. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
aangifte geboorte op 14 december 1822 aktenummer 100, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 31 jaar wonende te Balk op nummer 120
Sjirk Jans Haga brievenbode 64 jaar wonende te Balk op numer 86
Uit dit huwelijk:
1. Fokke, geboren op 20 januari 1847 te Balk. Overleden op 11 februari 1847 op nummer 92 te Balk, 3 weken oud.
aangifte geboorte op 20 januari 1847 blad 5, getuigen:
Harmen Willems de Vries suikerbolletjesmaker 30 jaar wonende te Balk
Jetze Jacobs van Dijk kleermaker 33 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 11 februari 1847 blad 3, getuigen:
Harmen Willems de Vries suikerbolletjesmaker 30 jaar wonende te Balk
Bonte Geerts de Jager werkman 24 jaar wonende te Balk
2. Fokke, geboren op 23 maart 1848 te Balk.
aangifte geboorte op 25 maart 1848 blad 17, getuigen:
Harmen Willems de Vries suikerbolletjesmaker 31 jaar wonende te Balk
Jetze Jacobs van Dijk kleermaker 35 jaar wonende te Balk
3. Luitjen, geboren op 17 januari 1850 te Balk. Overleden op 3 juni 1851 op nummer 92b te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 19 januari 1850 blad 7, getuigen:
Albert Keizer werkman 43 jaar wonende te Balk
Hartman Kaspar Bets werkman 50 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 3 juni 1851 blad 8, getuigen:
Jacob Jolles Dijkstra werkman 33 jaar wonende te Balk
Tijs Gerrits Jansma werkman 30 jaar wonende te Balk
4. Durkjen, geboren op 3 april 1852 te Balk.
aangifte geboorte op 5 april 1852 blad 20 door Johannes Fokke geneesheer te Balk, getuigen:
Pieter Hantjes de Graaf werkman 61 jaar wonende te Balk
Passchier Minnes van Dijk werkman 31 jaar wonende te Balk
5. Luitjen, geboren op 5 januari 1855 te Balk.
aangifte geboorte op 5 januari 1855 blad 2, getuigen:
Taeke Johannes Huisman koopman 48 jaar wonende te Balk
Passchier Minnes van Dijk werkman 34 jaar wonende te Balk
6. Johannes, geboren op 9 november 1860 te Balk.
aangifte geboorte op 10 november 1860 aktenummer 75, getuigen:
Cornelis Jan van Broekhuizen geneesheer 61 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 51 jaar wonende te Balk
7. Kornelis, geboren op 7 juni 1866 te Balk.
aangifte geboorte op 9 juni 1866 aktenummer 68, getuigen:
Gerlof Hendriks Kramer koopman 37 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 58 jaar wonende te Balk
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Fokke Symens de Boer 1783 - 1850 Symen Fokkes de Boer 1817-1897  
     
woonadressen familie de Boer
periode adres bron
1849 - 1859 Westein 27 woningregister 1849 - 1859 blad 157; huisnummer Balk 92a / 126
1859 - 1869 Westein 27 woningregister 1859 - 1869 blad 54; kad. gem. Balk sectie A 201, huisnr. Balk 126
1869 - 1879 Westein 27 woningregister 1869 - 1879 blad 34; kad. gem. Balk sectie A 201, huisnr. 138 / 125
1880 - 1890 Westein 27 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 130; kadastrale gemeente Balk sectie A nr. 500
1890 - 189? Westein 27 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 149; huisnummer Balk 121
189? - 1898 Westein 27 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 151; huisnummer Balk 121b
1898 - ???? Bolsward  
     
eigendommen van Symen Fokkes de Boer
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Balk A 201   koopbrief 500,- 3 dec 1868 450,- 9 jan 1869    
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1075, folio 70, nummer 143
notariële acten
 
1842 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Verhuring een overdekte praam voor 8 jaar.
- Jan Alderts Stuurman (schipper en koopman) wonende te Balk, verhuurder
- Symen Fokkes de Boer (schipper en koopman) wonende te Balk, huurder
bron: Tresoar; archiefnummer 26, inventarisnummer 007011, aktenummer 00101, datum, 28 november 1842
 
1868 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Koopakte van een huis en erf voor fl. 500, te Balk.
- Grietje Jelles Hornstra, weduwe van Pieter Reins Huisman, wonende te Balk, verkoper
- Siemen Fokkes de Boer wonende te Balk, koper.
bron: Tresoar; archiefnummer 26, inventarisnummer 007041, aktenummer 00115, datum 17 november 1868
 
1869 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Obligatie, kapitaal fl. 450,-
- Siemen Fokkes de Boer wonende te Balk, debiteur.
- Jkh. Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen wonende te Rijs, crediteur.
- Binne van der Sluis wonende te Balk, acceptant.
bron: Tresoar; archiefnummer 26, inventarisnummer 007042, aktenummer 00002, datum 4 januari 1869
 
1895 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Koopakte van een huis en erf te Balk voor fl 300,-
- Siemen Fokkes de Boer wonende te Balk, verkoper.
- Johannes de Boer wonende te Makkum, koper.
bron: Tresoar; archiefnummer 26, inventarisnummer 007068, aktenummer 00057, datum: 30 oktober 1895
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 11 april 2016 laatste wijziging: 5-02-2024