Yme Jans de Boer Register hypotheken 69: 106 / 430
Yme de Boer, geboren op 12 augutus 1864 te Bovenknijpe, als zoon van Jan Ymes de Boer, arbeider te Bovenknijpe (1864), en Jantje Siebes Schoppen. Overleden op 6 januari 1931 te Sneek, 66 jaar oud.
smid en rijwielhersteller te Oudega, Woudsend, Nijega en Balk
Op 17 januari 1892 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met:
Jantje de Boer, geboren op 14 december 1864 te Woudsend, als dochter van Abel de Boer, schippersknecht te Woudsend (1864) en Froukje Harsma. Overleden op 26 juli 1945 te Balk, 80 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Froukje, geboren op 3 april 1894 te Oudega (W). Op 28 juli 1921 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Homme van der Meer, 27 jaar oud, geboren te Terwispel als zoon van Anton Johan van der Meer en Maaike Eisinga.
2. Grietje, geboren op 23 april 1902 te Woudsend. Op 11 november 1926 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Auke Tjibbe Boonstra, 24 jaar oud, geboren te Balk als zoon van Hendrik Boonstra en Jantje Sloterdijk.
 
 
 
Yme Jans de Boer
bron: Leeuwarder Courant van 18 nvember 1897
Kadastrale gemeente Woudsend sectie A nummer 533 is smederij op het huidige De Kamp 14 / hoek met Merkstrjitte
 
Yme de Boer Yme de Boer
bron: Nieuwsblad van Friesland van 30 november 1901 bron: Leeuwarder Courant van 14 februari 1902
 
Yme de Boer
bron: Leeuwarder Courant van 23 mei 1908
 
Yme de Boer Yme de Boer
bron: Nieuwsblad van Friesland van 1 april 1908
 
Yme de Boer
bron: Leeuwarder Courant van 16 april 1908
 
Yme de Boer
bron: Nieuwsblad van Friesland van 23 september 1908
 
Yme de Boer
bron: Nieuwsblad van Friesland van 29 februari 1916 bron: Nieuwsblad van Friesland van 1 mei 1917
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Yme de Boer 1864-1931 Auke Tjibbe Boonstra 1902-1982
     
woonadressen familie de Boer
periode adres bron
18?? - 1898 Oudega (W)  
1898 - 1908 Woudsend  
1908 - 1917 Nijega (HON)  
1917 - 1920 Dubblstraat 29-31 bevolkingsregister 1911 - 1920 A - B blad 250; huisnummer Balk 374
1921 - 1930 Dubblstraat 29-31 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 348; huisnummer 399
1931 - 19?? Tjerkgaast  
19?? - 1945 Balk  
     
eigendommen van Yme de Boer
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Woudsend A 533   koopacte 1300,- 29 juni 1897        
Langweer E 2892   koopacte 500,- 17 feb 1902        
Langweer E 2893ged          
Woudsend A 1138   koopacte 700,- 5 jan 1904        
Woudsend A 1139          
Woudsend A 1172 ged          
Heeg F 1396   toewijzing 1607,- 13 maart 1908        
Koudum C 798   toewijzing 2165,- 1 juni 1908        
Langweer E 28   toewijzing 3050,- 21 oct 1916        
Balk A 789   toewijzing 3127,- 23 oct 1917        
Balk I 866   toewijzing 2578,- 27 mei 1928        
Balk I 856          
                     
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1111, folio 106, nummer 430
notariële acten
 
1908 Koudum, notaris Jan de Jong Provisionele en finale toewijzing.
Huizinge met smederij en winkel met daarbij gelegen grond en aanbehoren te Nijega (HON). Koopsom fl. 2165,-
- Douwe van der Meer wonende te Balk,
- Jaai de Roos wonende te Molkwerum, weduwe van Tjemme van der Meer
- Jan Groot wonende te Wormerveer, gehuwd met Aag van der Meer
- Anne van der Meer wonende te Molkwerum,
- Ynskje Wierda wonende te Nijmegen, gehuwd met Antje van der Meer,
- Luwe van der Meer wonende te Leeuwarden
- Ruurd van der Berg wonende te Parrega, gehuwd met Sibbel van der Meer
- Jan Pries wonende te Koudum, gehuwd met Bouk van der Meer
- Wiebe Buwalda wonende te Molkwerum, gehuwd met Zwaantje van der Meer
- Ieme Jans de Boer wonende te Woudsend, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72092 Aktenr. 42 en 29, Repertoirenr.: 72096 d.d. 22 april 1908
 
1916 Langweer, notaris Anne Faber Provisionele en finale toewijzing. Vastgoed te Langweer ca., diverse koopsommen.
- Jhr. Coert Lambertus van Beyma thoe Kingma wonende te Wezep, verkoper
- Ieme de Boer wonende te Nijega, koper
- Wouter Nop wonende te Sint Nicolaasga, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74109 Aktenr. 2563 en 2555, Repertoirenr.: 74128 d.d. 2 september 1916
 
1917 Koudum, notaris Sebo Sierks Provisionele en finale toewijzing.
Huis met grond te Nijega (HON), koopsom fl. 2323,-
- Ieme Jans de Boer wonende te Nijega (HEM), verkoper
- Jacobus Johannes van Strien wonende te Nijega (HEM), koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72104 Aktenr. 141 en 130, Repertoirenr.: 72113A d.d. 3 mei 1917
 
1919 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Koopakte
- Ieme Jans de Boer wonende te Balk, verkoper
- Pier Schurer wonende te Tjerkgaast, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7098 Aktenr. 249, Repertoirenr.: 7107 d.d. 22 november 1919
 
1929 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Veiling
- Ieme Jans de Boer (smid en rijwielhandelaar) wonende te Balk , provioneel verkoper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7114 Aktenr.1138 en 1124, Repertoirenr.: 7121 d.d. 27 december 1929
 
1930 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Finale toewijzing
-  Ieme de Boer (smid en rijwielhandelaar) wonende te Balk, verkoper
-  Wiebren van der Heide (autohandelaar en reparateur) wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7115 Aktenr.1124 en 1138, Repertoirenr.: 7121 d.d. 10 januari 1930
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 21 oktober 2020 laatste wijziging: 25-10-2020