Bauke Pieters Boersma Register hypotheken 69: 127 / 580
Bauke Pieters Boersma, geboren op 6 december 1899 te Balk als zoon van Pieter Boersma, timmerknecht, en Tettje van der Hoff. Overleden op 1 januari 1983, 83 jaar oud.
timmerman te Balk
Op ? getrouwd in de gemeente ? met:
Geeske Hijlkema, geboren op 29 oktober 1892 te Harich als dochter van Johannes Hylkema, winkelier, en Engeltje Kingma. Overleden op 12 januari 1972, 79 jaar oud.
Uit dit huwelijk:

 

eigendommen van Bauke Pieters Boersma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
354
 
scheiding
3500,-
23 mrt 1925
       
Balk
A
546
 
koopacte
1850,-
8 april 1927
       
Balk
A
547
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1132, folio 127, nummer 580

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 24-06-2019