Bauke Pieters Boersma Register hypotheken 69: 127 / 580
Bauke Pieters Boersma, geboren op 6 december 1899 te Balk als zoon van Pieter Boersma, timmerknecht, en Tettje van der Hoff. Overleden op 1 januari 1983, 83 jaar oud.
timmerman te Balk
Op ? getrouwd in de gemeente ? met:
Geeske Hijlkema, geboren op 29 oktober 1892 te Harich als dochter van Johannes Hylkema, winkelier, en Engeltje Kingma. Overleden op 12 januari 1972, 79 jaar oud.
Uit dit huwelijk:

 

 
 
 
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Bauke Pieters Boersma 1899-1983  
     
woonadressen familie Boersma
periode adres bron
     
     
     
eigendommen van Bauke Pieters Boersma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
354
 
scheiding
3500,-
23 mrt 1925
       
Balk
A
546
 
koopacte
1850,-
8 april 1927
       
Balk
A
547
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1132, folio 127, nummer 580
notariële acten
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 oktober 2008 laatste wijziging: 23-09-2020