persoonlijke gegevens van Jan Symens Boersma
Jan Boersma, geboren op 24 augustus 1883 te Nijega, als zoon van Symon Boersma en Elisabeth Neuring. Overleden op 27 september 1966 te Bolsward, 82 jaar oud.
Op 16 mei 1914 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Jetske Kuipers, geboren op 25 december 1883 te Abbega (Westhem), als dochter van Jacob Kuipers en Hotske Siemensma. Overleden op 2 maart 1964 te Sneek, 80 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hotske, geboren in 1917 te Westhem.
2. Sijmon, geboren in 1920 te Abbega.
3. Elisabeth, geboren in 1924 te Ruigahuizen.
4. Jacoba, geboren in 1926 te Ruigahuizen.
 
 
 
Jan Symens Boersma  
Jan Symens Boersma
bron: Leeuwarder Courant van 25 mei 1938
 
 
Jan Symens Boersma
bron: Leeuwarder Courant van 4 december 1943
 
 
Jan Symens Boersma
bron: Leeuwarder Courant van 16 april 1927 bron: Leeuwarder Courant van 27 oktober 1947
 
Jan Symens Boersma
bron: Friese Koerier van 10 maart 1953
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
Jan Symens Boersma en Jetske Kuipers  
 
jan Symens Boersma
bron: Leeuwarder Courant van 11 september 1957
 
 
<<< foto 224-001 beschikbaar gesteld door familie Wortman-Altena
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jan Symens Boersma 1883-1966  
     
woonadressen familie Boersma
periode adres bron
  Abbega  
1923 - 1930 Lutswal register van huisnummering Ruigahuizen 1921 - 1930 blad 3 nummer R 22
1931 - 1939 Lutswal register van huisnummering Ruigahuizen 1921 - 1930 blad 2 nummer R 21
1939 - 19??    
19?? - 19?? Westein  
     
eigendommen van Jan Boersma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
                 
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio , nummer
notariële acten
 
1923 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte met hypotheek
- Johannes Wagenmakers te Balk, verkoper
- Jan Boersma te Abbega, koper en debiteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7104 Repertoirenr.: 89 d.d. 12 mei 1923
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 4 augustus 2012 laatste wijziging: 27-10-2020