persoonlijke gegevens van Jouke Wijberens Boersma
Jouke Boersma, geboren op 16 april 1878 te Balk, als zoon van Wyberen Hanzes Boersma, verver te Balk en Janke Sloterdijk. Overleden op 25 maart 1950 te Sneek, 71 jaar oud. Schilder te Balk.
Op 16 juni 1910 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Wiepkje Dijkstra, geboren op 11 april 1877 te Nijega als dochter van Roelof Jans Dijkstra en Grietje Egberts van der Molen. Overleden op 8 maart 1950 te Sneek, 72 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hans, geboren op 11 januari 1912 te Balk.
2. Roelof, geboren op 2 november 1914 te Balk.
 
Wiepkje Dijkstra Jouke Boersma
bron: Leeuwarder Courant van 10 maart 1950 bron: Leeuwarder Courant van 28 maart 1950
 
Jouke Boersma  
 
Bij het overlijden van de ouders in maart 1950 waren beide kinderen opgenomen in een tehuis. De opbrengst van het boelgoed kwam ten goede aan de gemeente Gaasterland, die zorg van de beide kinderen moest betalen.
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 2 oktober 1950
 
eigendommen van Jouke Wyberens Boersma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
437   geen overschrijving bekend        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio , nummer

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 19-06-2019