Wijberen Hanzes Boersma Register hypotheken 69: 92 / 171
Wijberen Hanzes Boersma, geboren op 21 november 1840 te Wijckel, als zoon van Hans Jarigs Boersma en Sytske Wyberens de Jong. Overleden op 20 december 1922 te Balk, 82 jaar oud.
verver te Balk
Op 6 juni 1875 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Janke Joukes Sloterdijk, geboren op 15 september 1841 te Balk als dochter van Jouke Sipkes Sloterdijk, bakker te Balk, en Okjen Geerts de Vries. Overleden op 3 februari 1922 te Balk, 80 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hans, geboren op 27 april 1876 te Balk. Overleden op 29 april 1895 te Balk, 19 jaar oud.
2. Jouke, geboren op 16 april 1878 te Balk. Overleden op 25 maart 1950 te Sneek, 71 jaar oud. Op 16 juni 1910 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wiepkje Dijkstra, oud 33 jaar, geboren te Nijega.
 
 
 
Hans Boersma
bron: Leeuwarder Courant van 3 mei 1895
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Wyberen Hanzes Boersma 1840-1922 Jouke Wybrens Boersma 1878-1950
     
woonadressen familie Boersma
periode adres bron
     
     
     
eigendommen van Wijberen Hanzes Boersma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
437
 
publ. verkoop
2720,-
15 jun 1880
       
Balk
A
447
 
publ. verkoop
1628,-
13 oct 1891
       
Balk
A
448
         
Balk
A
449
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1097, folio 92, nummer 171
notariële acten
 
1880 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele en finale toewijzing
- jonkheer Julius Matthijs van Beyma thoe Kingma te  Heerenveen als curator in het faillissement van Marten  Siemens Zwanenburg
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 2720
- Marten Siemens Zwanenburg te Balk, verkoper
- Rein Gaukes Kuiken te Balk als toeziend voogd
- Johannes Ages de Vries te Wijckel als voogd over Hinne  Zwanenburg
- Auke Zwanenburg te Voorschoten, verkoper
Betreft de koop van een huis en erf te Balk, koopsom  fl. 2720
- Wiebe Hanzes Boersma te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7053 Repertoirenr.: 33 en 38 d.d. 24 maart 1880
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 oktober 2008 laatste wijziging: 23-09-2020