Jouke Huberts Boertje Register hypotheken 69: 6 / 283
Jouke Huberts Boertje (de Boer), geboren op 26 augustus 1788 te Balk, gedoopt op 31 augustus 1788 te Balk (Hervormd), zoon van Hubert Hendriks en Mijntje Douwes. Overleden op 28 maart 1847 op nummer 112 te Balk, 58 jaar oud.
winkelier en koopman te Balk
aangifte overlijden op 27 maart 1847 aktenummer B6, rentenier, getuigen:
Wierde Eiberts Halma zwartverver 42 jaar wonende te Balk
Pieter Jentjes Bekema winkelier 37 jaar wonende te Balk
1. ) Op 25 mei 1820 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Anna Johannes Marijnen, geboren in 1792, gedoopt op 25 juli 1792 in Woudsend (Katholiek), dochter van Johannes Bartels Marijnen en Baukjen Johannes Polle. Overleden op 30 september 1837 op nummer 62 te Balk, 45 jaar oud.
aangifte overlijden op 3 oktober 1837 aktenummer B14, getuigen:
Jouke Sipkes Sloterdijk bakker 25 jaar wonende te Balk
Hans Jacobs Dijkstra verver 22 jaar wonende te Balk
Kinderen:
1. Wilhelmina, geboren op 2 maart 1821 op nummer 62 te Balk. Op 4 november 1842 getrouwd in gemeente Workum met Franciscus Kamp, oud 29 jaar, geboren te Harlingen, zoon van Jan Harmens Kamp en Fokeltje Hendriks Landman.
aangifte geboorte op 3 maart 1821 aktenummer 22, winkelier, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van policie 29 jaar wonende op nummer 120 te Balk
Sjrik Jans Haga brievenbode 42 jaar wonende op nummer 86 te Balk
2. Baukje, geboren op 30 april 1822 op nummer 62 te Balk. Op 9 mei 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jacob Johannes Roma, oud 26 jaar, geboren te Bolsward, zoon van Johannes Jacobs Roma en Aaltje Teernstra.
aangifte geboorte op 1 mei 1822 aktenummer 45, winkelier, getuigen:
Joeke jans Sterkenburg agent van policie 30 jaar wonende op nummer 120 te Balk
Sjirk Jans Haga brievenbode 43 jaar wonende op nummer 86 te Balk

3. Hylkje, geboren op 31 augustus 1823 op nummer 62 te Balk. Op 19 november 1843 getrouwd in de gemeente Sneek met Leonardus Aloysius Maas.
aangifte geboorte op 31 augustus 1823 aktenummer 73, winkelier, getuigen:
Hidde Jacobs Koornstra   43 jaar wonende op nummer 60 te Balk
Jolle Wijbrens Landman landbouwer 26 jaar wonende op nummer 61 te Balk

4. Hubert, geboren op 11 april 1825 op nummer 62 te Balk. Overleden op 26 maart 1827 op nummer 62 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 13 april 1825 aktenummer 43, winkelier, getuigen:
Joeke Jansz Sterkenburg agent van policie 33 jaar wonende op nummer 154 te Balk
Sjirk Jansz Haga brievenbode 64 jaar wonende op nummer 86 te Balk
aangifte overlijden op 26 maart 1827 aktenummer B22, winkelier, getuigen:
Haantje Jans Visser visser 22 jaar wonende op nummer 63 te Balk
Theunes Iedes Beekhof afslager bij verkoopingen 59 jaar wonende op nummer 62 te Balk
5. Hubert, geboren op 11 mei 1827 op nummer 62 te Balk.
aangifte geboorte op 12 mei 1827 aktenummer 31, winkelier, getuigen:
Joeke Jansz Sterkenburg agent van policie 35 jaar wonende op nummer 169 te Balk
Joseph Hermanus Marks kledermaker 35 jaar wonende op nummer 62 te Balk
6. Johanna, geboren op 1 april 1829 op nummer 62 te Balk. Op 5 mei 1847 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Folkert Sjoerds Huisinga, oud 29 jaar, geboren te Workum, zoon van Sjoerd Gerbens Huisinga en Sietske Folkerts Graafsma.
aangifte geboorte op 2 april 1829 aktenummer 32, koopman, getuigen:
Joseph Hermanus Marks kledermaker 37 jaar wonende op nummer 61 te Balk
Jolle Wybrens Landman boer 32 jaar wonende op nummer 62 te Balk
7. Johannes, geboren op 6 november 1830 op nummer 66 te Balk.
aangifte geboorte op 7 november 1830 aktenummer 90, koopman, getuigen:
Jurjen Harmen Harmanides kledermaker 53 jaar wonende te Balk
Jolle Wiebrens Landman boer 33 jaar wonende te Balk
8. Hendrikus, geboren op 24 maart 1833 op nummer 62 te Balk.
aangifte geboorte op 25 maart 1833 aktenummer B15, koopman, getuigen:
Jan Rintjes van der Goot huisman 29 jaar wonende te Balk
Rinze Aukes Overzee schoenmaker 29 jaar wonende te Balk
9. Harmke, geboren op 28 juli 1835 op nummer 62 te Balk.
aangifte geboorte op 28 juli 1835 aktenummer B33, koopman, getuigen:
Halbe Hanzes Drijfhout   52 jaar wonende te Balk
Hermanus Fokkes Steggerda huisschilder en glazenier 32 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 23 augustus 1840 getrouwd in de gemeente Workum met:
Liskje (Elisabeth) Mattheus van der Werf, geboren circa 1797 te Workum, gedoopt op 10 november 1797 te Workum (Katholiek), dochter van Mattheus Sjoerds en Syberig Jelles. Overleden op 3 december 1848 te Parrega, 51 jaar oud.
 
 
 
Jouke Huberts Boertje
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 67 - huisnummer Balk 62
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Jouke Huberts Boertje
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Hubert Hendriks Boertje 1763-1829 Jouke Huberts Boertje 1788-1847  
  broers / zusters  
  Hendrik Huberts Boertje 1786-1836  
woonadressen familie Boertje
periode adres bron
1821 van Swinderenstraat 51 huisnummer Balk 62
1822 van Swinderenstraat 51 huisnummer Balk 62
1823 van Swinderenstraat 51 huisnummer Balk 62
1825 van Swinderenstraat 51 huisnummer Balk 62
1827 van Swinderenstraat 51 huisnummer Balk 62
1829 van Swinderenstraat 51 volkstelling 1829 blad 67 huisnummer Balk 62
1830   huisnummer Balk 66?
1833 van Swinderenstraat 51 huisnummer Balk 62
1835 van Swinderenstraat 51 huisnummer Balk 62
1837 van Swinderenstraat 51 huisnummer Balk 62
1840 van Swinderenstraat 51 volkstelling 1840; huisnummer Balk 62
1847 Raadhuisstraat 54 huisnummer Balk 112
eigendommen van Jouke Huberts Boertje
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
246
00 02 50
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 31 Jouke Huiberts Boertje, koopman te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
330
00 02 70
publ. verkoop
1100,-
22 april 1842
f 1200,-
7 juli 1841
13 feb 1844
f 1200,-
Balk
A
175 ged.
00 07 40
f 1100,-
31 mei 1842
16 jan 1843  
Balk
A
354
00 02 90
    17 oct 1844 geheel
             
f 700,-
2 feb 1844
   
             
f 1200,-
3 juli 1846
   
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1011, folio 6, nummer 283
notariële acten
 
1819 Sloten, notaris Johannes Ruardi Koopacte van een huis te Balk koopsom fl. 1800 etc
- Rinske Durks van der Woude wonende te Balk, verkoper
- Jouke Huberts de Boer wonende te Balk, koper
bron Tresoar: archiefnummer 26, inventarisnummer 118005, aktenummer 00410 d.d. 8 december 1819
 
1842 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van vastigheden te Balk, Ruigahuizen, Harich, koopsom fl. 7311
- Pieter Roelofs Jongstra, slager te Balk, weduwnaar van Dieuwke Foekes Landman, verkoper, tevens als vader van en voogd over Foeke, Jan en Dottje Jongstra
- Jeltje Pieters Jongstra, boerin te Oudemirdum, gehuwd met Sjouke Hanzes Bergsma, verkoper
- Hinke Pieters Jongstra te Balk, verkoper
- Roelof Pieters Jongstra, slager te Oudemirdum, verkoper
- Broer Sjoerds Bouma, huisman en veenbaas te Oudega,  gehuwd met Jacobje Pieters Jongstra, verkoper, tevens als  toeziend voogd
- Jouke Huberts Boertje, koopman en winkelier te Balk, koper
- Hendrik Jans Doornspleet, koopman te Balk, koper
- Roelof Pieters Jongstra, slager te Oudemirdum, koper
- Poppe Idskes Poppes, erflater
- Stoffel Jans Doornspleet, huisman te Harich, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7011 Repertoirenr.: 28 en 33 d.d. 23 maart 1842
 
1842 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Hypotheek Betreft een kapitaal van fl. 1100
- Pieter Roelofs Jongstra, slager te Balk, weduwnaar van Dieuwke Foekes Landman als vader van en voogd over Foeke,  Jan en Dottje Jongstra
- Jeltje Pieters Jongstra, boerin te Oudemirdum, gehuwd met Sjouke Hanzes Bergsma
- Hinke Pieters Jongstra te Balk, gehuwd met Harmen Obbes Bosma
- Roelof Pieters Jongstra, slager te Oudemirdum
- Broer Sjoerds Bouma, huisman en veenbaas te Oudega, gehuwd met Jacobje Pieters Jongstra als toeziend voogd
- Jouke Huberts Boertje, winkelier te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7011 Repertoirenr.: 40 d.d. 7 april 1842
 
1843 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Koopakte  Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk
- Jouke Huberts Boertje, koopman en winkelier te Balk,  verkoper
- Hans Jacobs Dijkstra, huisschilder en glazemaker te Balk,  koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 67 d.d. 9 augustus 1843
 
1843 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Hypotheek Betreft een kapitaal van fl. 700
- Jouke Huberts Boertje, tapper en inlands kramer te Balk, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te Rijs, crediteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 107 d.d. 13 december 1843
 
1844 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Verkoping Betreft de verkoop van roerende goederen, opbrengst fl. 36
- Jouke Huberts Boertje, tapper te Balk, verkoper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7013 Repertoirenr.: 18 d.d. 8 mei 1844
 
1846 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Schuldbekentenis met onderzetting Betreft een kapitaal van fl. 500
- Jouke Huberts Boertje te Balk, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te Rijs, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7015 Repertoirenr.: 19 d.d. 2 februari 1846
 
1846 Sloten, notaris Oege Johannes Ruardi Cessie
- Jouke Huberts Boertje te Balk
- Siebren Aukes Dooper te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118020 Repertoirenr.: 11 d.d. 28 juli 1846
 
1846 Sloten, notaris Oege Johannes Ruardi Voogdijbenoeming
- Jouke Huberts Boertje, koopman te Balk
- Johannes Jans Mous, winkelier te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118020 Repertoirenr.: 17 d.d. 10 oktober 1846
 
1847 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Verkoping Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 108
- Johannes Jans Mous, werkman te Balk, gelastigde, tevens  als voogd over Hubert, Johannes, Henderikus en Harmke  Boertje
- Jouke Huberts Boertje, in leven gehuwd met Anna Johannes  Marijnen en met Liskje Matthyas van der Werf
- Sybren Aukes Dooper, logementhouder te Balk als toeziend voogd
- Mientje Joukes Boertje te Noord Amerika, gehuwd met Francisus Kamps, verkoper
- Baukje Joukes Boertje, dienstmeid te Balk, verkoper
- Hielkje Joukes Boertje te Workum, gehuwd met Leonard Aloysius Maas, verkoper

- Johanna Joukes Boertje te Workum, gehuwd met Folkert Sjoerds Huisinga, verkoper

bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 26 d.d. 10 mei 1847
 
1848 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Provisionele en finale toewijzing
- Sybren Aukes Dooper, logementhouder te Balk als toeziend voogd
Betreft de verkoop van huis en erf en bosland te Balk, koopsom fl. 1235
- Johannes Jans Mous, grofsmid te Oudega, verkoper, tevens als voogd over Hubert, Johannes, Hendrikus en Harmke Boertje
- Jouke Huberts Boertje, in leven vader van Hubert,  Johannes, Hendrikus en Harmke Boertje, erflater
- Baukje Joukes Boertje, dienstmeid te Balk, verkoper
- Mientje Joukes Boertje te Cincinati (Noord Am, gehuwd met Franciscus Kamp, verkoper
- Hylkje Joukes Boertje te Workum, gehuwd met Leonardus Aloisius Maas, verkoper
- Johanna Joukes Boertje te Workum, gehuwd met Folkert Sjoerds Huizenga, verkoper
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te Rijs, verkoper
- Harmen Obbes Bosma, veldwachter te Balk, koper
- Age Machiels Tromp, koopman te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7017 Repertoirenr.: 87, 94 en 97 d.d. 20 september 1848
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 juli 2009 laatste wijziging: 6-08-2023