Hendrik Boonstra Register Hypotheken 69: 107 / 469
  Register Hypotheken 69: 118 / 115
Hendrik Boonstra, geboren op 4 januari 1877 te Langweer als zoon van Auke Gerrits Boonstra, verver te Langweer, en Aukjen Hendriks Ekkers. Overleden op 3 maart 1961 te Elst, 84 jaar oud.
verver te Langweer, logementhouder te Balk
Op 23 augustus 1900 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jantje Sloterdijk, geboren op 1 april 1878 te Balk als dochter van Tjibbe Joukes Sloterdijk, bakker te Balk en Antje Wiegers Otter. Overleden op 21 augustus 1937 te Leeuwarden, 59 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Auke Tjibbe, geboren op 14 januari 1902 te Balk. Overleden op 28 september 1982. Getrouwd met Grietje de Boer.
2. Tjibbe, geboren 2 mei 1905 te Balk. Overleden op 29 april 1975 te Elst (Gld). Getrouwd met Klaasje Statema.
3. Gerrit, geboren op 6 februari 1912 te Balk. Getrouwd met P. de Boer.
 
 
 
Hendrik Boonstra en Jantje Sloterdijk
bron: Leeuwarder Courant van 27 augustus 1900
 
Hendrik Boonstra
bron: Leeuwarder Courant van 9 februari 1912
 
Hendrik Boonstra en Jantje Sloterdijk
bron: Leeuwarder Courant van 19 augustus 1925
 
Hendrik Boontra en Jantje Sloterdijk
Hendrik Boonstra en Jantje Sloterdijk rond 1933
bron: Tresoar; Fries Fotoarchief
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Hendrik Boonstra 1877-1961 Auke Tjibbe Boonstra 1902-1982
     
woonadressen familie Boonstra
periode adres bron
     
     
     
eigendommen van Hendrik Boonstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
684
 
koopacte
1700,-
5 dec 1899
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1112, folio 107, nummer 469
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
685
 
koopacte
1400,-
25 april 1916
       
Balk
A
688
 
koopacte
2150,-
25 juni 1926
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1123, folio 118, nummer 115
notariële acten
 
1901 Balk, notaris J. H. Noordenbos Obligatie
- Hendrik Boonstra te Balk, debiteur
- Tjibbe Joukes Sloterdijk te Balk, crediteur
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7076 Repertoirenr.: 24 d.d. 27 februari 1901
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 22 juni 2019 laatste wijziging: 27-10-2020