Marten Sipkes Boonstra Register hypotheken 69: 51 / 6
Marten Sipkes Boonstra, geboren op 23 oktober 1822 te Gorredijk, als zoon van Sipke Martens Boonstra en Maria Anes Waller. Op 22 mei 1889 naar Zwolle. Overleden op ? mei 1913 te Zwolle, 89 jaar.
schoenmaker te Balk
Op 10 mei 1849 getrouwd in de gemeente Opsterland met:
Thomaske Durks van der Werf, geboren op 28 juli 1831 te Gorredijk, als dochter van Durk Aukes van der Werf en Ike Thomas Boontje. Overleden op 29 mei 1887 te Balk, 55 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Marijke, geboren op 27 januari 1850 te Balk. Op 22 mei 1889 naar Zwolle. Overleden op 1 november 1929 te Veenwouden, 79 jaar oud. Op 23 oktober 1894 getrouwd in de gemeente Zwolle met Zion Klinkert, 41 jaar oud, koopman, geboren te Zwolle als zoon van Willem Klinkert en Willemina Antoinetta Barneveld.
aangifte geboorte op 27 januari 1850 blad 10, getuigen:
Ruurd Klazes Visser winkelier 50 jaar wonende te Balk

Hans Jacobs Dijkstra

huisschilder 34 jaar wonende te Balk
bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 8 juni 1891
 
bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 4 november 1929
 
2. Dirk, geboren op 18 september 1852 te Balk. Overleden op 30 januari 1920 te Elbrug, 67 jaar oud. Op 21 juli 1877 getrouwd in de gemeente Dokkum met Wietske Heeringa, oud 27 jaar, geboren te Dokkum als dochter van Willem Heeringa en Sjoukje van Dijk. Wietske Heeringa is overleden op 19 januari 1937 te Elburg, 86 jaar oud.
aangifte geboorte op 27 januari 1850 blad 10, getuigen:
Anne Piers van der Meulen kuiper 71 jaar wonende te Balk

Poppe Tjerks van der Feer

koopman 54 jaar wonende te Balk
Dirk Martens Boonstra was predikant te Buren (Ring Kuilenburg), Wolsum (Classis Sneek), Wanswerd (Classis Dokkum), Renkum, Oud-Alblas (Ring Sliedrecht), Zwolle, Schiedam(Geref. Kerk), Utrecht, Oene, Ouderkerk aan de IJsel, Putten, Elburg, Montfoort, Schoonhoven, Wezep en Elburg.
 
 
Op 21 april 1888 legt ds. D.M. Boonstra de eerste steen voor de nieuwbouw van de Oosterkerk te Zwolle.
bron: www.oosterkerk.nl
 
Kort na de Doleantie werd de eerste steen voor de Oosterkerk te Zwolle op 21 april 1888 door ds. Dirk Martens Boonstra, die op 30 oktober 1887 is ingetreden, heeft gegelegd. Vijf maanden later, op 23 september 1888 kon de kerk al in gebruik worden genomen. Onderstaande gevelsteen bevindt zich rechts van de hoofdingang.
(Doleantie is de benaming voor een kerkscheuring die in 1886 plaatsvond onder leiding van ds. Abraham Kuyper. De Oosterkerk was de eerste kerk in Zwolle van de Nederduits Gereformeerden of Dolerenden, die zich van de hervormde kerk hadden afgescheiden.)
bron: De Waarheidsvriend 27 juli 1917 - 40 jarig jubileum, 13 februari 1920 - In Memoriam
bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 3 februari 1920
Ds. DM. Boonstra en zijn vrouw Wietske Heeringa zijn begraven te Elburg.
 
3. Yke, geboren op 10 oktober 1856 te Balk. Overleden op 9 maart 1910 te Leiden, 53 jaar oud. Op 30 september 1879 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jacob Bolkestein, oud 28 jaar, zonder beroep, geboren te Huizum, als zoon van Gerrit Bolkestein en Lijsje Snijder.
aangifte geboorte op 11 oktober 1856 blad 48, getuigen:
Poppe Tjerks van der Feer schipper 58 jaar wonende te Balk
Antonius Cardinaal gepensioneerd onderofficier 42 jaar wonende te Balk
Marten Sipkes Boonstra
bron: Leeuwarder Courant van 3 oktober 1879
bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 1 mei 1900
 
bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 12 maart 1910
Jacob Gerrits Bolkestein was predikant te Wijnjeterp 1879-1882, Gerkesklooster 1882-1886, Ter Aar, Hilversum en Putten.
 
4. Sipke, geboren op 5 december 1869 te Balk. Overleden op 17 september 1873 te Balk, 3 jaar oud.
aangifte geboorte op 6 december 1869 aktenummer 148, getuigen:
Poppe Tjerks van der Feer koopman 72 jaar wonende te Balk
Rein Gaukes Kuiken winkelier 53 jaar wonende te Balk
Marten Sipkes Boonstra
bron: Leeuwarder Courant van 19 september 1873
 
 
 
Marten Sipkes Boonstra
bron: Leeuwarder Courant van 7 juni 1887 bron: Leeuwarder Courant van 29 mei 1913
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 19 mei 1854
Marten Boonstra vertrekt in 1889 samen zijn zijn oudste dochter Marijke naar Zwolle. Zijn broer Rinze Boonstra neemt in Balk de schoenreparatie en handel over. Het pand aan de Harichsterzijde in Balk blijft in het bezit van Marten en na diens overlijden in 1913 werd Dirk Boonstra de eigenaar.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Marten Sipkes Boonstra 1822-1913  
  Rinze Sipkes Boonstra 1832-1920  
woonadressen familie Boonstra
periode adres bron
1849 - 1851 van Swinderenstraat 52 woningregister 1849 - 1859 blad 84; huisnummer Balk 63 / 73
1851 - 1859 van Swinderenstraat 22 woningregister 1849 - 1859 blad 56; huisnummer Balk 45 / 53
1859 - 1869 van Swinderenstraat 24 woningregister 1859 - 1869 blad 19; kad. gem. Balk sectie A nr. 263; huisnr. Balk 54
1869 - 1879 van Swinderenstraat 24 woningregister 1869 - 1879 blad 52; kad. gem. Balk sectie A nr. 263
1879 - 1889 van Swinderenstraat 24 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 60; kad. gem. Balk sectie A nr. 263
1889 - 1913 Zwolle Op 22 mei 1889 naar Zwolle.
     
     
eigendommen van Marten Sipkes Boonstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
263
00 03 70
publ. verkoop
1990,-
28 feb 1860
       
Balk
A
503 kerk
publ. verkoop
189,-
15 jun 1882
       
1 mans en 1 vrouwenzitplaats        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1056, folio 51, nummer 6
notariële acten
 
1859 Balk, notaris G. Zandstra  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis waarin kuiperij en tuin te Balk, koopsom fl. 1990
- Anne Piers van der Meulen te Balk, verkoper
- Antje Annes van der Meulen te Koudum, gehuwd met Johannes  Jacobus Bartholomeus van der Velde, verkoper
- Rinske Annes van der Meulen te St. Nicolaasga, gehuwd met  Jacobus Meyes Rypkema, verkoper
- Janke Annes van der Meulen te Balk, gehuwd met Berend  Jacobs Pelsma, verkoper
- Johannes Jans Mous, in leven gehuwd met Aafke Annes van  der Meulen, erflaters
- Antje Johannes Mous, dochter van wijlen Johannes Jans  Mous, verkoper
- Geeske Johannes Mous, dochter van wijlen Johannes Jans  Mous, verkoper
- Marten Sipkes Boonstra te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7030  Repertoirenr.: 113, 120 en 132 d.d. 16 november 1859
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Dirk Marten Boonstra te Wezep, verkoper
- Bouwe Faber te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7097  Repertoirenr.: 74 d.d. 21 maart 1919
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 1 november 2016 laatste wijziging: 27-10-2020