persoonlijke gegevens van Folkert Bootsma, timmerman, schilder
Folkert Bootsma (Philip Boatsma), geboren op 6 september 1881 te Franeker, als zoon van Wiltje Edjers Bootsma, veldwachter te Koudum, en Sjoerdtje Folkerts Bruinsma. Overleden op 10 februari 1958 te Los Angeles, 76 jaar oud.
Philip Boatsma ligt begraven op “Forest Lawn Memorial Park (Glendale)”, Los Angeles County, Cal. Plot: Liberty, Map 1, Lot 814, Space 5.  (bron: www.findagrave.com)
Op 27 november 1920 getrouwd in Los Angeles met:
Hendrikje (Henrietta) Zoete , geboren op 26 maart 1878 te Harlingen, als dochter van Karel Zoete, kantoorbediende te Harlingen, en Elisabeth Wijga. Overleden op 19 mei 1944 te Los Angeles, 66 jaar oud. Hendrikje Zoete is eerder getrouwd geweest ( Harlingen, 13 juli 1908) met Evert Pieter Kroes.
Henrietta Zoete Boatsma ligt begraven op “Forest Lawn Memorial Park (Glendale)”, Los Angeles County, Cal. Plot: Liberty, Map 1, Lot 814, Space 6 (bron: www.findagrave.com)
Uit dit huwelijk:
1. Marguerite Catherine, geboren op 28 juni 1922 te Los Angeles. Op 18 juli 1942 getrouwd in Los Angeles met Frank John Sweet, oud 25 jaar, geboren te Los Angeles? als zoon van William A. Sweet en .Mayola Lene Lockner.
2. Henriette Kross, geboren circa 1911. Stiefdochter uit het huwelijk van Hendrikje Zoete met Evert Pieter Kroes.
 
 
 
Folkert was van 1898 - 1902 leerling aan de ambachtstekenschool te Bolsward. De door hem gemaakte tekeningen kwamen bij de verbouwing van de voormalige boekhandel De Jong aan de Van Swinderenstraat 9 in Balk in april 2015 te voorschijn. Waarschijnlijk zijn ze door zijn zuster Heerkje op de zolder gelegd na zijn emigratie naar de Verenigde Staten. Heerkje was getrouwd met Wiebe Harmens de Jong, de grondlegger van drukkerij en boekhandel de Jong in Balk.
 
                   
    De ambachts tekenschool in Bolsward is opgericht 1890/1892. Er werd gedurende de wintermaanden in de avonduren lesgegeven in rechtlijnig-, bouwkundig- en natuurtekenen, en wiskunde.    
    De jongens waren 14 - 19 jaar oud.    
                   
    Folkert Bootsma    
    bron: Nieuwsblad van Friesland van 21 maart 1932    
                   
 
vrienden  Folkert Bootsma
Koudumer vrienden in 1908 op de foto gezet door fotograaf De Jong te Leeuwarden.
V.l.n.r.: Jan Kemker, Folkert Bootsma, de broers Haitze en Jacob Sybrens de Jong, Hein Wiebes Jaarsma. Rinze Hiddes Koornstra, Lolke Dokkum en Rienk Jacobs de Jong met peuk, de latere tabaksfabrikant in Sneek.
bron: www.nostalgisch.Koudum.nl
 
Het is nog niet duidelijk wanneer Folkert naar de Verenigde Staten is geëmigreerd. In ieder geval voor 1918.
Op 1 september 1918 volgt een registratie vanwege de 1e wereldoorlog in Oakland, California, onder de naam Philip Bootsma. Hij werkt als timmerman in de Chevroletfabrieken in Oakland.
bron: www.familysearch.com
Op 27 november 1920 trouwt hij met Hendrikje Kroez, weduwe, meisjesnaam Hendrikje Zoete. Phil Bootsma is schilder van beroep. Hij geeft voor zijn vader de naam William Bootsma en voor zijn moeder Sjoerdje de Jong op.
bron: www.familysearch.com
In 1942 geregistreerd in het kader van de 2e wereldoorlog als Phil Boatsma
bron: www.familysearch.com
 
woonadressen familie Bootsma
periode adres bron
1908 Koudum  
1918 561 6th street Oakland  
1942 2930 Glenview Avenue, Los Angeles  

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 29 april 215 laatste wijziging: 27-10-2020
q