Johannis Kornelis van den Bosch Register Hypotheken 69: 76 / 84
Johannis Kornelis van den Bosch, geboren op 10 juni 1819 te Balk op nummer 162, als zoon van Kornelis Berends van der Bosch, werkman te Balk, en Feikje Johannes Mets. Overleden op 21 juli 1904 te Balk, 85 jaar oud.
arbeider te Balk
aangifte geboorte op 10 juni 1819 aktenummer 40 door Kornelis Berends vd Bosch werkman te Balk, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg politiedienaar 27 jaar wonende te Balk op nummer 120
Hidde Jakobs Koornstra politiedienaar 38 jaar wonende te Balk op nummer 60
aangifte overlijden op 22 juli 1904 aktenummer 43, getuigen:
Kornelis Bijlsma grofsmid 53 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra zonder beroep 45 jaar wonende te Balk
Op 1 juli 1855 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Janna Roelofs de Boer, geboren op 7 november 1835 te Balk op nummer 89, als dochter van Roelof Symens de Boer en Antje Tjidzes de Vries. Overleden op 1 juni 1905 te Balk, 69 jaar oud.
aangifte geboorte op 9 november 1835 pagina B 46 door Roelof Symens de Boer werkman te Balk, getuigen:
Jurjen Dooitjes Schram werkman 35jaar wonende te Balk
Kerts Pieters de Jong schippersknecht 24 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 2 juni 1905 aktenummer 36, getuigen:
Gabe Bijlsma grofsmid 26 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra zonder beroep 45 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Antje, geboren op 20 februari 1856 te Balk. Overleden op 8 mei 1941 te Sneek, 85 jssr oud. Op 11 november 1880 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johannes Gutman, olieslagersknecht te Woudsend, oud 23 jaar, geboren te Haarlemmermeer, als zoon van Christophorus Gutman en Pietertje Arema.
aangifte geboorte op 21 februari 1856 pagina B12 door Johannes Kornelis van den Bosch werkman te Balk,, getuigen:
Klaas Sakes Haanstra timmerknecht 64jaar wonende te Balk
Pieter Johannes Mulder kuiper 24 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 8 mei 1941 aktenummer 143, getuigen:
Pietertje Gutman zonder beroep 59 jaar wonende te Sneek
2. Korneliske, geboren op 15 oktober 1858 te Balk. Overleden op 5 april 1937 te Sneek, 78 jaar oud. Op 4 januari 1891 getrouwd in de gemeente Sneek met Johannes van der Werf, oud 31 jaar, geboren te Sneek als zoon van Haring van der Werf en Aafke de Brock.
aangifte geboorte op 16 oktober 1858 pagina B44 door Johannes Kornelis van den Bosch koopman te Balk,, getuigen:
Jelle Hiddes Koornstra werkman 35 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 49 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 5 april 1937 aktenummer 69, getuigen:
Jan Veltman aanspreker 48 jaar wonende te Sneek
3. Kornelis, geboren op 29 juli 1861 te Balk.
aangifte geboorte op 31 juli 1861 aktenummer 73 door Johannes Kornelis van den Bosch werkman te Balk,, getuigen:
Pieter Johannes Mulder kuipersknecht 59 jaar wonende te Balk
Jetze Jacobs van Dijk kleermaker 46 jaar wonende te Balk
4. Ink, geboren op 10 september 1864 te Balk. Overleden op 5 december 1864 te Balk, 11 weken oud.
aangifte geboorte op 12 september 1864 aktenr. 109 door Johannes Kornelis van den Bosch arbeider te Balk,, getuigen:
Jetze Jacobs van Dijk kleermaker 51 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 56 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 5 december 1864 aktenummer 88, getuigen:
Jetze Jacobs van Dijk kleermaker 52 jaar wonende te Balk
Harmen Ytjens de Vos arbeider 54 jaar wonende te Balk
5. Tjidze, geboren op 26 januari 1868 te Balk. Winkelier te IJlst Overleden op 12 augutus 1924 te Opsterland, 58 jaar oud. Op 12 mei 1895 getrouwd in de gemeente IJlst met Grietje Langeraap, oud 23 jaar, geboren te Buitenpost als dochter van Klaas Langeraap en Trijntje Bakker.
aangifte geboorte op 27 januari 1866 aktenr. 9 door Johannes Kornelis van den Bosch arbeider te Balk,, getuigen:
Sjouke Rinkes Baukema tuinman 46 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 58 jaar wonende te Balk
6. Levenloos kind op 12 maart 1870 te Balk
aangifte overlijden op 14 maart 1870 aktenummer 26, getuigen:
Teunis Joukes Wielinga koperslager 24 jaar wonende te Balk
Jelle Hiddes Koornstra arbeider 46 jaar wonende te Balk
7. Ink, geboren op 23 juni 1871 te Balk. Overleden op 3 december 1949 te ?, 78 jaar oud. Op 5 mei 1894 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Anne Bearda, oud 26 jaar, geboren te Huizum, bakker te Sneek, als zoon van Reid Sietzes Bearda, tolgaarder te Weidum, en Sjoukje Annes Lanting.
aangifte geboorte op 26 juni 1871 aktenummer 77 door Johannes Kornelis van den Bosch arbeider te Balk,, getuigen:
Izaak Arnoud Daniël Hemsing zonder beroep 30 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 63 jaar wonende te Balk
8. Feike, geboren op 20 december 1875 te Balk. Overleden op 25 januari 1879 te Balk, 3 jaar oud.
aangifte geboorte op 21 december 1875 aktenr 173 door Johannes Kornelis van den Bosch arbeider te Balk,, getuigen:
Wiebe Roelofs de Vries arbeider 44 jaar wonende te Balk
Homme Jetzes van Dijk verwersknecht 33 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 25 januari 1879 aktenummer 9, getuigen:
Harmen Frederiks van der Schuit kramer 31 jaar wonende te Balk
Evert Johannes Hofstra arbeider 35 jaar wonende te Balk
9. Feikjen, geboren op 17 augustus 1879 te Balk. Overleden op 15 maart 1881 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 18 augustus 1879 aktenr 128 door Johannes Kornelis van den Bosch arbeider te Balk,, getuigen:
Jelle Pieters de Vries koperslager 37 jaar wonende te Balk
Anne Johannes Schaafsma verwer 48 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 15 maart 1881 aktenummer 22, getuigen:
Jetze Jacobs van Dijk zonder beroep 67 jaar wonende te Balk
Anne Johannes Schaafsma verwer 50 jaar wonende te Balk
 
woonadressen familie van den Bosch
periode adres bron
1855 - 1859    
1859 - 1869 woningregister 1859 - 1869 blad 102; huisnummer Balk 219
1869 - 1879
Dubbelstraat
woningregister 1869 - 1879 blad 66 kad.nr. A 116
1879 - 1890
Dubbelstraat
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 156 kad.nr A 561
1890 - 1900
Dubbelstraat
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 312 huisnummer Balk 219
1900 - 1905
Dubbelstraat
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 309 huisnummer Balk 219 / 340
     
eigendommen van Johannes Kornelis van den Bosch
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
116
 
201/720 koopbrief
135,-
5 dec 1871
f 450,-
13 feb 1872
   
       
bij verklaring
 
5 dec 1871
f 76,50
     
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1081, folio 76, nummer 84
notariële acten
 
1905 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele toewijzing
- Tjidze van den Bosch te Balk, verkoper
- Anne Bearda te Hijlaard, gehuwd met Ink van den Bosch, verkoper
- Haring van der Werf te Sneek, kind van Corneliske van den Bosch, weduwe van  Johannes van der Werf, verkoper
- Johannes Guttman te Leeuwarden, gehuwd met Antje van den Bosch, verkoper
- Kornelis van den Bosch te Balk, verkoper
- Abraham van der Werf te Sneek, verkoper, tevens als toeziend voogd
- Bokke van der Wal te Balk, provisionele koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7080 Repertoirenr.: 164 d.d. 21 december 1905
 
1906 Balk, notaris J. H. Noordenbos Finale toewijzing. Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom fl. 905
- Ink van den Bosch te Hidaard, gehuwd met Anne Bearda, verkoper
- Johannes Guttman te Leeuwarden, gehuwd met Antje van den Bosch, verkoper
- Tjitze van den Bosch te Balk, verkoper
- Korneliske van den Bosch te Sneek, weduwe van Johannes van der Werf,  verkoper, tevens als moeder van en voogd over Haring van der Werf
- Kornelis van den Bosch te Balk, verkoper en koper
- Abraham van der Werf, tuinman te Sneek, verkoper, tevens als toeziend voogd
bron Tresoar: tToegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7083 Repertoirenr.: 7 d.d. 4 januari 1906
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 21 oktober 2011 laatste wijziging: 22-09-2020