Kornelis van den Bosch inschrijving register hypotheken 69: 111 / 448
Kornelis van den Bosch, geboren op 29 juli 1861 te Balk, als zoon van Johannes Kornelis van den Bosch, werkman te Balk, en Janna Roelofs de Boer. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
werkman te Balk
aangifte geboorte op 31 juli 1861 aktenummer 73 door Johannes Kornelis van den Bosch, getuigen:
Pieter Johannes Mulder kuipersknecht 59 jaar wonende te Balk
Jetze Jacobs van Dijk kleermaker 46 jaar wonende te Balk
 
woonadressen Kornelis Johannes van den Bosch
periode adres bron
1861 - 1900  
1900 - 1910 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 309 nr 219 / 340
1910 - ????
?
 
     
eigendommen van Kornelis van den Bosch
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
561
 
toewijzing
905,-
30 jan 1906
       
Balk
A
686
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1116, folio 111, nummer 448
notariële acten
 

1905 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele toewijzing
- Tjidze van den Bosch te Balk, verkoper
- Anne Bearda te Hijlaard, gehuwd met Ink van den Bosch, verkoper
- Haring van der Werf te Sneek, kind van Corneliske van den Bosch, weduwe van
  Johannes van der Werf, verkoper
- Johannes Guttman te Leeuwarden, gehuwd met Antje van den Bosch, verkoper
- Kornelis van den Bosch te Balk, verkoper
- Abraham van der Werf te Sneek, verkoper, tevens als toeziend voogd
- Bokke van der Wal te Balk, provisionele koper

bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7080 Repertoirenr.: 164 d.d. 21 december 1905
 

1906 Balk, notaris J. H. Noordenbos Finale toewijzing Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom fl. 905
- Ink van den Bosch te Hidaard, gehuwd met Anne Bearda, verkoper
- Johannes Guttman te Leeuwarden, gehuwd met Antje van den Bosch, verkoper
- Tjitze van den Bosch te Balk, verkoper
- Korneliske van den Bosch te Sneek, weduwe van Johannes van der Werf,
  verkoper, tevens als moeder van en voogd over Haring van der Werf
- Kornelis van den Bosch te Balk, verkoper en koper
- Abraham van der Werf, tuinman te Sneek, verkoper, tevens als toeziend voogd

bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7083 Repertoirenr.: 7 d.d. 4 januari 1906
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 5 november 2011 laatste wijziging: 14-01-2024