persoonlijke gegevens van Bauke Lykles Bosma
Bauke Lykles Bosma, geboren op 10 juni 1793 te Balk, gedoopt op 23 juni 1793 te Balk (Hervormd)., als zoon van Lykle Mijntjes Bosma en Uilkjen Reins Ottema. Overleden op 3 februari 1830 op nummer 91 te Balk, 36 jaar oud.
werkman te Balk
aangifte overlijden op 4 februari 1830 blad 5, getuigen:
Marten Nannes van der Goot werkman 45 jaar wonende te Balk
Lammert Jacobs de Graaf werkman 29 jaar wonende te Balk
Op 18 april 1822 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Rink Johannes Betzema, geboren op 22 maart 1797 te Balk, gedoopt op 2 april 1797 te Balk (Hervormd), als dochter van Johannes Betzes Betzema en Antie Sytzes Sytsema. Overleden op 4 december 1885 te Wijckel, 88 jaar oud.
werkvrouw te Balk
aangifte overlijden op 5 december 1885 aktenummer 82, getuigen:
Marten Martens van der Goot arbeider 50 jaar wonende te Wijckel
Pieter Wildschut arbeider 40 jaar wonende te Wijckel
Uit dit huwelijk:
1. Lykle, geboren op 2 december 1821 op nummer 171 te Balk.
aangifte geboorte op 3 december 1821 aktenummer 99, getuigen:
Gerrit Thijsses Bosman logementhouder 57 jaar wonende te Balk op nummer 172
Cornelis Jans van Asma logementhouder 20 jaar wonende te Balk op nummer 170
2. Antje, geboren op 28 december 1823 op nummer 100 te Balk
aangifte geboorte op 29 december 1823 aktenummer 103, getuigen:
Pieter Jan Reekers timmerknecht 30 jaar wonende te Balk op nummer 98
Pieter Reins Huisman koopman 28 jaar wonende te Balk op nummer 100
3. Uilkjen, geboren op 31 januari 1825 op nummer 100 te Balk. Overleden op 3 oktober 1826 op nummer 100 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 1 februari 1825 aktenummer 12, getuigen:
Hendrik Stoffels Dorenspleet werkman 51 jaar wonende te Balk op nummer 90
Pieter Arends Wildeboer timmermnasknecht 40 jaar wonende te Balk op nummer 98
aangifte overlijden op 4 oktober 1826 blad 45 / 1-17, getuigen:
Teunis Ides Beekhof omroeper 51 jaar wonende te Balk op nummer 62
Johannes Baukes Betzema koopman 40 jaar wonende te Balk op nummer 102
4. Uilkjen, geboren 20 december 1827 op nummer 91 te Balk.
aangifte geboorte op 21 december 1827 aktenummer 54, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 36 jaar wonende te Balk op nummer 169
Jacob Bom Vermooten timmermnasknecht 34 jaar wonende te Sloten op nummer 36
 
 
 
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 112 - huisnummer Balk 91
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Bauke Lykles Bosma
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Lykle Mijntjes Bosma 1759-1820 Bauke Lykles Bosma 1793-1875  
Johannes Betzes Betzema 1760-1807 broers / zusters / zwagers  
  Mijntje Lykles Bosma 1786-1845  
  Rein Lykles Bosma 1790-1866  
  Sible Koops Rinkema 1811-1879  
woonadressen familie Bosma
periode adres bron
1821 Dubbelstraat 3 Balk 171
1823 - 1826 Westein Balk 100
1827 Westein 31-41 Balk 91
1829 Westein 31-41 volkstelling 1829, blad 112, huisnummer Balk 91
1830 Westein 31-41 Balk 91
1840 Raadhuisstraat 72 volkstelling 1840; huisnummer Balk 104
1849 - 1859 Raadhuisstraat 72 woningregister 1849 - 1859 blad 194; huisnummer Balk 104 / 145
1859 - 1869 Raadhuisstraat 72 woningregister 1859 - 1869 blad 65; kad. gem. Balk sectie A 183, huisnr. Balk 145
1869 - 1879 Raadhuisstraat 72 woningregister 1869 - 1879 blad 27; kad. gem. Balk sectie A 183, volgnr. 104 / 91
1880 - 1885 Raadhuisstraat 72 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 29; kad. gemeente Balk sectie A nummer 183
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 oktober 2021 laatste wijziging: 26-10-2021