Harmen Wietzes Bosma inschrijving hypotheken 2 register 69: 112 / 79
Harmen Bosma, geboren op 8 mei 1864 te Balk, als zoon van Wytze Reins Bosma, koopman te Balk, en Liesbert Harmens de Vos. Overleden op 13 oktober 1949 te Sneek, 85 jaar oud.
arbeider, houtkoopman te Balk
Op 12 juni 1885 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Martje Lenstra, geboren op 11 juli 1861 te Nijelamer, als dochter van Albert Andries Lenstra, visser te Nijelamer, en Antje Wybes van der Gaast. Overleden op 7 september 1929 te Balk, 68 jaar oud.
aangifte overlijden op 9 september 1929 aktenummer 57, getuigen:
Meine Bosma goudsmidsknecht 56 jaar wonende te Balk
Sikke Doele timmerman 49 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth, geboren op 22 april 1886 te Balk. Overleden op 26 december 1980 in de Ielânen te Sneek, 94 jaar oud. Op 14 mei 1910 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Durk Jan Jaarsma, oud 24 jaar, geboren te Joure als zoon van Taeke Jaarsma en Huitje Kerstma.
aangifte geboorte op 23 april 1886 aktenummer 50, arbeider, getuigen:
Gerrit Pelsma timmerknecht 51 jaar wonende te Balk
Wijbrandus Sleijer gemeenteveldwachter 38 jaar wonende te Balk
2. Antje, geboren op 12 december 1887 te Balk. Overleden op 8 september 1948 te Staveren, 60 jaar oud. Op 12 augustus 1911 met Durk Strikwerda, oud 21 jaar, geboren te Bozum als zoon van Meinte Durks Strikwerda en Sjoukje Alles Wedzinga.
aangifte geboorte op 23 april 1886 aktenummer 50, arbeider, getuigen:
Gerrit Pelsma timmerknecht 51 jaar wonende te Balk
Wijbrandus Sleijer gemeenteveldwachter 38 jaar wonende te Balk
3. Wietze, geboren op 22 april 1890 te Balk. Overleden op 10 mei 1949 te Grouw, 59 jaar oud. Op 29 juni 1916 getrouwd in de gemeente Sloten met Hiltje Klijnsma, oud 29 jaar, geboren te Sloten als dochter van Wiebren Klijnsma en Iebeltje Hofman.
aangifte geboorte op 23 april 1890 aktenummer 45, arbeider, getuigen:
Femme Boertje arbeider 62 jaar wonende te Balk
Emilius Wijckelsma arbeider 39 jaar wonende te Ruigahuizen
 
 
 
gezin Harmen Wietzes Bosma
foto 125-001 beschikbaar gesteld door Karl Blom kleinzoon van Elisabeth Bosma
v.l.n.r. Antje, Harmen Wietzes Bosma, Wietze, Martje Lenstra, Elisabeth
 
Harmen Wietzes Bosma
foto 125-008 beschikbaar gesteld door Karl Blom
Harmen Bosma in 1938 aan het werk op de kade aan de Lytse Side. Op de achtergrond de Meerweg.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Wytze Reins Bosma 1836-1926 Harmen Wytzes Bosma 1864-1949  
     
woonadressen familie Bosma
periode adres bron
     
1885 - 1890 Westein 25,26 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 142; kad. gem. Balk A 533
1890 - 1891 Westein 25,26 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 152; huisnummer 122
1891 - 1900 Westein 25,26 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 155; huisnummer Balk 125
1900 - 1910 Westein 25,26 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 167; huisnummer Balk 125 / 176
1911 - 1920 Westein 25,26 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 16; huisnummer Balk 176 / 210
1921 - 1928 Westein 25,26 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 215; huisnummer Balk 242
     
     
     
eigendommen van Harmen Wietzes Bosma, houtkoopman te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
H
876
 
1/2 koopacte
750,-
4 dec 1906
       
Balk
H
877
         
Balk
H
878
         
Balk
H
879
         
Balk
A
498
 
toewijzing
1198,-
1 feb 1910
       
Balk
A
499
         
Balk
A
533
         
Balk
A
534
         
Balk
A
715
 
koopacte
250,-
7 nov 1919
       
Balk
A
718
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1117, folio 112, nummer 79
notariële acten
 
1906 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en een scheepstimmerwerf te Harich, koopsom fl. 1500
- Theodorus Schutte te Enkhuizen, gehuwd met Jans Sjoerds van den Berg, verkoper
Betreft de koop van een huis en een scheepstimmerwerf, koopsom fl. 1500
- Bauke Lyklema te Balk, koper
Betreft de koop van een huis en een scheepstimmerwerf, koopsom fl. 1500
- Harmen Bosma te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7083 Repertoirenr.: 170 d.d. 16 november 1906
 
De Helling
Dit is de scheepstimmerwerf welke Harmen Bosma samen met Bauke Lyklema in 1906 heeft gekocht. In de volksmond werden de woningen die er later gebouwd zijn "De Helling" genoemd.
 
1911 Balk, notaris J. H. Noordenbos Verkoping Betreft de verkoop van hout
- Anne Willemine Star Numan te Oudemirdum, weduwe van Jeremias Posthumus  Meyjes, verkoper
- Catharina Cornelia Star Numan te Slochteren, gehuwd met Evert Jan Thomassen a  Thuessink van der Hoop, verkoper
- Cornelis Alexander Star Numan te Leiden, verkoper
- Catharina Dorothea Star Numan te `s-Gravenhage, verkoper
- Arend Strak te Sondel, diaken
- Arnoldina Aleida Maria van der Hoop te Middelburg, weduwe van Johannes  Franciscus van Dunne, verkoper
- Marten Brants van der Goot te Wijckel, verkoper
- Harmen Bosma te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7088 Repertoirenr.: 129 d.d. 11 december 1911
 
1917 Balk, notaris J. H. Noordenbos Houtverkoping
- Constantia Johanna Anna Christina Baronesse van der Feltz te Assen, gehuwd  met Hendrik Gerard van Holthe tot Echten, verkoper
- Albertus Constant Baron van der Feltz te Twello, verkoper
- Anna Christine Baronesse van der Feltz te Overveen, gehuwd met Anthony Bas Backer, verkoper
- Theodorus Elisa Jacobus Baron van der Feltz te Oosterbeek, verkoper
- Raad van Beheer der N.V. Mij tot exploitatie van onroerende goederen "Mooi  Nederland" te `s Gravenhage, verkoper
- Harmen Bosma te Balk, koper 
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7095 Repertoirenr.: 10 d.d. 11 januari 1917
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 februari 2010 laatste wijziging: 17-01-2024