persoonlijke gegevens van Obbe Harmens Bosma
Obbe Harmens Bosma(n), geboren 19 januari 1768 te Sint Nicolaasga, als zoon van Harmen Jans en Antje Jelles. Overleden op 17 februari 1822 op nummer 89 te Balk, 54 jaar oud. Werkman.
aangifte overlijden op 20 oktober 1865 aktenummer 76, getuigen:
Theunis Ydes Beekhof deurwaarder? 54 jaar wonende op nummer 80 te Balk
Sjoerd Klazes Koorenstra omroeper? ? jaar wonende op nummer 81 te Balk
Op 18 mei 1794 getrouwd in de Hervormde en de Rooms Katholieke Kerk te Balk:
Tjerkjen Epkes van der E(i)nd, geboren op 19 mei 1769  te Heeg als dochter van Epke Rimmers en Grietje Pieters. Overleden op 30 januari 1827 op nummer 2 te Wijckel, 57 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Harmen (Hermanus), geboren 1795, gedoopt op 11 december 1795 te Balk (Rooms Katholiek). Overleden op 18 maart 1862 te Balk, 66 jaar oud. 1. ) Op 13 juni 1817 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Pietertje Wiebes Troelstra, geboren op te Teroele, als dochter van Wobbigjen Wiebes Troelstra. 2. ) Op 6 april 1842 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hinke Pieters Jongstra, geboren op 27 december 1812 te Sloten, als dochter van Pieter Roels Jongstra en Doekje Foekes Landman
2. Grietje (Margrita), geboren 1798, gedoopt op 20 oktober 1798 te Balk (Rooms Katholiek). Op 25 mei 1821 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Meindert Pieters de Vries 39 jaar oud geboren te Het Meer als zoon van Pieter Pieters en Hinke Joostes.
3. Anna, geboren 1802, op 28 februari 1802 te Balk (Rooms Katholiek). Op 24 juni 1825 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Sake Bruins Agricola 28 jaar oud geboren te Ouwster Nijega, als zoon van Bruin Bruins Agricola en Antje Rienks.
4. Akke (Agnes), geboren 1810, gedoopt op 27 januari 1810 te Balk (Rooms Katholiek)
5. Jantje (Johanna), geboren 1810, gedoopt op 27 januari 1810 te Balk (Rooms Katholiek). Op 18 november 1835 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Willem Jans Schaper 28 jaar oud geboren te Balk, als zoon van Jan Willems Schaper en Dottje Aukes Terpstra.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Obbe Harmens Bosma 1768-1822 Harmen Obbes Bosma 1795-1862
     
woonadressen familie Bosma
periode adres bron
1822 Gaaikemastraat ? Balk 89
     
notariële acten
 
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 aug 2016 laatste wijziging: 22-09-2020