Willem Bosma Register Hypotheken 69: 119 / 184
Willem Bosma, geboren op 8 mei 1877 te Oudemirdum als zoon van Gerrit Sjoerds Bosma en Grietje Sybolts de Wilde. Overleden op 18 april 1967 te Drachten.
verver te Balk
 
Op 25 mei 1899 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Gerritje Schilstra, geboren op 7 augustus 1876 te Hemelum als dochter van Pieter Herres Schilstra en Rink Pieters Zijlman. Overleden op 15 januari 1937 te Sneek, 60 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje, geboren op 22 januari 1900 te Balk. Overleden op 19 juli 1962 te Drachten.
2. Rinkje, geboren op 4 februari 1902 te Balk.
3. Gerrit Pieter, geboren op 4 juni 1916 te Balk.
 
woonadressen familie Willem Bosma
periode adres bron
1899 - 1900 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 122 nummer 103
1900 - 1910
Gaaikemastraat
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 131 nummer 103 / 142
1910 - 1920
Gaaikemastraat
register van huisnummering 1910-1920 blad 12 nummer 142 / 161
1920 - 1930
Gaaikemastraat
register van huisnummering 1920-1930 blad 17 nummer 189
1930 - 1938
Gaaikemastraat
register van huisnummering 1930-1938 blad 15 nummer 190
     
eigendommen van Willem Bosma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
871
 
koopacte
300,-
11 sep 1917
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1124, folio 119, nummer 184

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 oktober 2008 laatste wijziging: 22-09-2020