persoonlijke gegevens van Jouke Meinderts Bouma
Jouke Meinderts Bouma, geboren op 26 april 1841 te Oudemirdum als zoon van Meindert Joukes Bouma, landbouwer te Elahuizen, en Jantje Teyes de Boer. Overleden op ? te Ilpendam, Kanaaldijk 150. Landbouwer te Heeg (1868), landbouwer te Elahuizen (1871), bakker te Elahuizen (1874), tapper te Harich (1876, 1879)
Op 16 mei 1867 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jantje Johannes Asma, geboren op 25 oktober 1841 te Mirns en Bakhuizen, als dochter van Johannes Namles Asma, landbouwer te Mirns en Bakhuizen, en Trijntje Mattheus van  der Werf. Overleden op 12 december 1891 te Amsterdam, 50 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Meindert, geboren op 9 september 1868 te Heeg.
2. Johannes, geboren op 27 augustus 1869, Wymbritseradeel.
3. Sjoerd, geboren op 7 februari 1871, Hemelumer Oldeferd.
4. Catharina Maria, geboren op 24 december 1874 te Harich.
5. Tadyus, geboren op 17 december 1876 te Harich.
6. Gijsbertus, geboren op 9 november 1879 te Harich.
 
eigendommen van Jouke Meinderts Bouma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
G
444                
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris ?, folio ?, nummer ?
notariële acten
 
1878 Langweer, notaris J. Zijlstra Vestiging
Betreft de erfpacht op een hoekje grond te Harich, pachtsom fl. 15 per jaar
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs,  verpachter; voor 29 jaren
- jonkvrouw Albertina Constantia van Swinderen te Twello,  gehuwd met Jacobus van der Feltz, verpachter
- jonkvrouw Quirina Jacoba Johanna van Swinderen te Rijs,  verpachter
- Jouke Meinderts Bouma te Harich, pachter
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74059 Repertoirenr.: 121 d.d. 4 september 1878
 
1878 Langweer, notaris J. Zijlstra Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 7000
- Jouke Meinderts Bouma te Harich, debiteur
- N.V. Rotterdamsche Hypotheekbank te Rotterdam, crediteur
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74059 Repertoirenr.: 150 d.d. 26 november 1878
 
1879 Langweer, notaris J. Zijlstra Provisionele en finale toewijzing Betreft de verkoop van een zathe en landen te Harich
- Rotterdamsche Hypotheekbank te Rotterdam, verkoper
- Jouke Meinderts Bouma te Harich, verkoper
- Johannes Harmens Bergsma te Balk, koper
- Dirk Gerrits van der Wal te Balk, koper
- Kornelis Willems de Jong te Balk, koper
- Izaak Arnold Daniel Hemsing te Balk, koper
- Sikke Wiebes Tietema te Balk, koper
- Harmen Jans de Jong te Sloten, koper
- Tjerk Reins Bouma te Harich, koper
- Äge Jans Brandsma te Balk, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74060  Repertoirenr.: 157 en 2 d.d. 24 december 1879
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 22-06-2019