persoonlijke gegevens van Pier Willems Bouma
Pier Willems Bouma, geboren op 1758 te Nijega, gedoopt op 23 juni 1758 te Nijega en Elahuizen (Hervormd), als zoon van Willem Harmens en Seth Harmens. Overleden op 12 maart 1830 op nummer 104 te Balk, 73 jaar oud.
winkelier te Balk
aangifte overlijden op 13 maart 1830 blad 7, getuigen:
Wessel Roelofs Bosma werkman 49 jaar wonende te Balk
Fokke Roelofs Roelofsma koopman 44 jaar wonende te Balk
Op 23 maart 1788 getrouwd in de Hervormde kerk te Nijega (HON) met:
Antje Gerrits Woudstra (de Boer), geboren op 6 april 1761 te Nijega, gedoopt op 12 april 1761 te Nijega (Hervormd), als dochter van Gerrit Gatses en Romkje Wigles. Overleden op 10 februari 1833 op nummer 104 te Balk, 71 jaar oud.
winkelier te Balk
aangifte overlijden op 11 februari 1833 blad 3, getuigen:
Wessel Roelofs Bosma werkman 52 jaar wonende te Balk
Bocke Johannes Westendorp werkman 38 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Romkje, geboren op 19 juni 1790 te Harich, gedoopt op 27 juni 1790 te Harich (Hervormd).
2. Gerrit, geboren op 25 juli 1791 te Harich, gedoopt op 7 augustus 1791 te Harich (Hervormd).
3. Romkje, geboren op 13 april 1794 te Harich, gedoopt op 27 april 1794 te Harich (Hervormd). Overleden op 12 augustus 1828 op nummer 106 te Balk, 34 jaar oud. Ongehuwd.
zonder beroep te Balk
aangifte overlijden op 12 augustus 1828 blad 17, getuigen:
Teunis Ydes Beekhof afslager bij verkopingen 61 jaar wonende te Balk op nummer 144
Wessel Roelofs Bosma werkman 48 jaar wonende te Balk op nummer 106
4. Gerrit, geboren op 16 juli 1798 te Harich, gedoopt op 29 juli 1798 te Harich (Hervormd).
 
 
 
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 145 - huisnummer Balk 104
klik hier voor het complete formulier ingevuld door
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Pier Willems Bouma 1758-1830  
     
woonadressen familie Bouma
periode adres bron
1803 - 1805 van Swinderenstraat 64 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 164, nummer 71
1812 van Swinderenstraat 64 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 73
1828 Raadhuisstraat 68 huisnummer Balk 106
1829 Raadhuisstraat 72 volkstelling 1829 blad 145; huisnummer Balk 104 ??
1830 Raadhuisstraat 72 huisnummer Balk 104
1833 Raadhuisstraat 72 huisnummer Balk 104
eigendommen van Pier Willems Bouma
periode adres bron
1803 - 1827 van Swinderenstraat 64  
     
notariële acten
 
1811 Koudum, notaris Frans Annes Jongstra Obligatie, kapitaal fl. 100,-
-  Pier Willems, wonende te Balk, schuldeiser
-  Gerlof Jans wonende te Balk, schuldenaar
Bron Nieuwe rechterlijke archieven Tresoar: Toegangsnr.  : 16 Inventarisnr.: 1348 Aktenur. 37 d.d. 20 nov. 1811
 
1820 Sneek, notaris Petrus Noyon Obligatie
-  Pier Willems Bouma, wonende te Balk schuldenaar
-  Herman Brenninkmeyer, wonende te Sneek, schuldeiser
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 119012 Aktenur. 142 d.d. 3 oktober 1820
 
1827 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Provisionele en finale toewijzing
Koopsom fl. 856,- een huis tuin en steeg
- Pier Willems Bouwman (koopman) gehuwd met Antje Gerrits Woudstra, wonende te Balk, verkoper 
- Akke Jacobs Koornstra (boerin) weduwe van Eibert Willems de Wilde wonende te Harich, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 7022 Aktenur. 39 d.d. 22 augustus 1827
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 februari 2023 laatste wijziging: 20-02-2023