persoonlijke gegevens van Sybe (Sijbe, Siebe) Lieuwes Bouma
Sybe Bouma, geboren op 27 februari 1862 te Hemelum, als zoon van Lieuwe Symens Bouma en Afke Ykes Visser. Overleden op 7 januari 1946 te Oudega, 83 jaar oud.
postbode te Balk
Op 10 mei 1888 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Ibeltje van der Meer, geboren op 28 februari 1864 te Mirns en Bakhuizen, als dochter van Kornelis Minnes van der Meer en Bauk Geerts Muizelaar. Overleden op 30 december 1952 te Buitenpost, 88 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Bauk, geboren op 15 november 1889 te Balk. Overleden op 8 april 1890 te Balk, 4 maanden oud.
aangifte geboorte op 16 november 1889 aktenummer 149 door Sijbe Bouma postbode te Balk, getuigen:
Pier de Jong postbode 43 jaar wonende te Balk
Jan Lam schipper 36 jaar wonende te Balk
2. Bauk, geboren op 4 maart 1891 te Balk. Overleden op 10 augustus 1968 te Surhuisterveen. 77 jaar oud. Op 24 augustus 1917 getrouwd in de gemeente Smallingerland met : Otte Boonstra, oud 28 jaar, geboren te Drachten als zoon van Here Boonstra en Richtje de Boer.
aangifte geboorte op 5 maart 1891 aktenummer 31 door Sijbe Bouma postbode te Balk, getuigen:
Gerben Blaauw winkelier 52 jaar wonende te Balk
Gerlof Postma wieldraaier 47 jaar wonende te Balk
3. Afke, geboren op 10 juni 1892 te Balk. Overleden op 28 januari 1976 te Donkerbroek, 83 jaar oud. Op 15 mei 1920 getrouwd in de gemeente Smallingerland met Jacob Prins, oud 23 jaar, geboren te Holwerd, gemeente Westdongeradeel, als zoon van Dirk Prins en Grietje Biewenga.
aangifte geboorte op 11 juni 1892 aktenummer 80 door Siebe Bouma postbode te Balk, getuigen:
Gerben Blaauw winkelier 53 jaar wonende te Balk
Gerlof Postma wieldraaier 48 jaar wonende te Balk
4. Lieuwe, geboren op 10 augustus 1893 te Balk. Overleden op 7 februari 1979 te Epe, 85 jaar oud. Op 3 oktober 1919 getrouwd in de gemeente Smallingerland met Sietske Tolman, oud 25 jaar, geboren te Drachten als dochter van Wiebe Tolman en: Egbertje Bekkema.
aangifte geboorte op 11 augustus 1893 aktenummer 113 door Siebe Bouma postbode te Balk, getuigen:
Gerben Blaauw winkelier 54 jaar wonende te Balk
Jelle de Boer schoenmaker 44 jaar wonende te Balk
5. Kornelis, geboren op 9 december 1894 te Balk. Overleden op 2 september 1966 te Buitenpost, 71 jaar oud. Op 3 juni 1920 getrouwd in de gemeente Smallingerland met Trijntje Jitske Steenbeek, oud 25 jaar, geboren te Nijehaske, gemeente Haskerland, als dochter van Enne Steenbeek en Akke Ferwerda.
aangifte geboorte op 10 december 1894 aktenummer 150 door Sijbe Bouma, postbode te Balk, getuigen:
Gerben Blaauw winkelier 55 jaar wonende te Balk
Gerlof Postma wieldraaier 51 jaar wonende te Balk
6. Levenloos kind, geboren op 27 november 1896.
aangifte overlijden op 28 november 1896 aktenummer 82, getuigen:
Gerlof Postma wieldraaier 53 jaar wonende te Balk
Gerben Blaauw winkelier 57 jaar wonende te Balk
7. Geertje, geboren op 3 mei 1898 te Balk. Overleden op 13 juni 1980 te Haulerwijk, 82 jaar oud.
aangifte geboorte op 4 mei 1898 aktenummer 53 door Sijbe Bouma, postbode te Balk, getuigen:
Gerben Blaauw winkelier 59 jaar wonende te Balk
Gerlof Postma wieldraaier 54 jaar wonende te Balk
8. Siemen, geboren op 11 februari 1901 te Wijckel.
aangifte geboorte op 12 februari 1901 aktenummer 12 door Sijbe Bouma, postbode te Wijckel, getuigen:
Imke Wagenmakers brievenbesteller 48 jaar wonende te Balk
Sijbrand Nijman brievenbesteller 43 jaar wonende te Balk
 
 
 
echtpaar Bouma
foto 268-001 beschikbaar gesteld door Gert Douma
Sybe Bouma en Ibeltje van der Meer
 
dochters familie Bouma zonen familie Bouma
foto 268-002 beschikbaar gesteld door Gert Douma
dochters Bauk, Afke, Geert
 
zonen Cornelis, Lieuwe, Siemen
foto 268-003 beschikbaar gesteld door Gert Douma >>>
 
 
 
Sybe Lieuwes Bouma
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 26 oktober 1923
 
woonadressen familie Bouma
periode adres bron
1889 - 1890   woningregister 1880 - 1890 blad 481; kad. gem. Balk sectie F nummer 1259
1890 - 1890 van Swinderenstraat 51 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 7; huisnummer Balk 72a
1890 - 1900 Raadhuisstraat 65 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 209; huisnummer Balk 151a
1900 - 1901 Wijckel bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 144; huisnummer Wijckel 119 / 173
1901 - 1903 Oudemirdum bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 62; huisnummer Oudemirdum 51b / 9
1903 - 19?? Oudega (Sm) vanaf 24 januari 1903
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 februari 2014 laatste wijziging: 27-10-2020