persoonlijke gegevens van Hero Bousema
Hero Bousema, geboren op 5 april 1875 te Aduard, als zoon van Yle Bousema, timmerman te Aduard (1875), en Jantje Guikema. Overleden op 6 december 1953 te Glimmen, 78 jaar oud.
melkcontroleur te Balk (1897-1898), chef margarinefabriek te Alkmaar (1899), directeur zuvelfabriek te Warns (1900), Achlum (1916), Hoogeveen (1920), Hoogezand
Op 28 maart 1900 getrouwd in de gemeente Hennaarderadeel met:
Tjitske Tiemersma, geboren op 26 maart 1878 te Wommels, als dochter van Gerrit Siebolts Tiemersma, kantoorbediende te Wommels (1878), en Geertje Zelle. Overleden op 12 juli 1941 te Glimmen, 63 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen?
 
 
 
Hero Bousema
bron: Leeuwarder Courant van 27 juni 1898
 
Hero Bousema en Tjitske Tiemersma Hero Bousema en Tjitske Tiemersma
bron: Leeuwarder Courant van 10 maart 1900 bron: Leeuwarder Courant van 30 maart 1900
 
Hero Bousema Hero Bousema
bron: Leeuwarder Courant van 18 mei 1910
<<< bron Tresoar
 
Hero Bousema
bron: Haagsche Courant van 12 juni 1912
 
Hero Bousema Achlum Hero Bousema Achlum
bron: Leeuwarder Courant van 29 november 1915 bron: Nieuwsblad van Friesland van 7 december 1915
 
Hero Bousema Achlum
bron: Leeuwarder Courant van 11 december 1915
 
Hero Bousema Hoogeveen
bron: Nieuwsblad van Friesland van 9 maart 1920
zuivelfabriek te Hoogeveen
bron: foto's van oud Hoogeveen door Henk Jonker, www.hoogeveen2000.com
Gemaakt tijdens een rondleiding in het jaar 1928. Directeur Bousema moet ook op de foto staan.
Waarschijnlijk naar aanleidng van onderstaande vergadering:
Algemene vergadering van de Kamer van koophandel en Fabrieken voor op vrijdag 27 juli 1928 in hotel Frederiks te Hoogeveen. 's Morgens werd een bezoek gebracht aan de nieuwe Coöoperatieve zuivelfabriek en de blikemballagefabriek Drenthina. Na de vergadering werd de aluminiumfabriek Hanindo en de fabriek voor machinale houtbewerking vh Thomas bezocht.
bron: Provinciale Drentsche en Asser Courant van 28 juli 1928
 
Hero Bousema
bron: Friese Koerier van 3 februari 1954
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Hero Bousema 1875-1953  
     
woonadressen Hero Bousema
periode adres bron
1896 - 1897 Wommels  
1897 - 1898 Raadhuisstraat 68 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 207; huisnummer Balk 150
1898 - 1899 Alkmaar  
woonadressen familie Bousema
periode adres bron
1900 - 1916 Warns  
1916 - 1920 Achlum  
1920 - 19?? Hoogeveen  
19?? - 19?? Hoogezand  
19?? - 1953 Glimmen  
notariële acten
 
1906 Wommels, notaris Klaas Gorter Koopakte. En huis en erf te Wommels, koopsom f 2500,-
-  Hero Bousema wonende te Warns, gehuwd met Tjitske Tiemersma, verkoper

- Siebolt Tiemersma wonende te Amsterdam, verkoper

- De Vereniging tot Stichting van Instandhouding van een School voor Christelijk Onderwijs wonende te Wommels, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 140095 Repertoirenr.: 140107 Aktenr. 69 d.d. 8 mei 1906
 
1908 Koudum, notaris Jan de Jong Obligatie
- Gerrit Uilkes Bouwsma wonende te Warns, debiteur
- Hero Bousema wonende te Warns, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 072092 Repertoirenr.: 072096 Aktenr. 34 d.d. 27 april 1908
 
1916 Tzum, notaris Meije Frankena Inpandgeving
- Hero Bousema wonende te Achlum, vermeld
- Thomas Wytzes Hilverda wonende te Achlum, vermeld
- Samuel van der Schaaf wonende te Midlum
- Sytze Cornelis Tanja wonende te Achlum
- Arjen Joostes de Vries wonende te Achlum
- Seerp Hilbrands Bruinsma wonende te Achlum
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 131042 Repertoirenr.: 131043 Aktenr. 496 d.d. 8 april 1916
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 januari 2020 laatste wijziging: 28-01-2020