Markus Bouwman register hypotheken 69: 118 / 3
Markus Bouwman, geboren op 30 november 1884 te Sondel als zoon van Siebren Marcus Bouwman en Annigje Smit. Overleden op ?
agent van politie te Leeuwarden (1908), timmerman te Balk (1912-1928), timmerman te Amsterdam (1932)
Op 29 februari 1908 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Wobbigje de Vries, geboren op 8 augustus 1885 te Balk als dochter van Roelof de Vries, houtkoopman te Balk (1908), en Cornelia Rijpsma. Overleden op ?
Uit dit huwelijk:
1. Annigje, geboren op 20 juni 1909 te Deventer. Op 18 augustus 1932 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Gerrit Walstra, onderwijzer te Amsterdam, 26 jaar oud, geboren te Nijemirdum als zoon van Ype Walstra, rijwielhandelaar te Hemelum, en Heintje Mulder.
2. Cornelia, geboren op 20 september 1910 te Deventer. Op 21 juni 1934 getrouwd in de gemeente ? met ?
 
 
 
Marcus Bouwman  
Marcus Bouwman
bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 27 januari 1912
 
<<< bron: Rotterdamsch Nieuwsblad van 24 september 1910
 
Marcus Bouwman  
Marcus Bouwman
bron: Nieuwsblad van Friesland van 15 maart 1913
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 25 januari 1913
 
Marcus Bouwman
bron: Leeuwarder Courant van 30 juni 1919
 
Bouwman & Sijtsma
bron: Nieuwsblad van Friesland van 16 september 1921
 
Marcus Bouwman Marcus Bouwman
bron: Nieuwsblad van Friesland van 31 januari 1922 bron: Leeuwarder Courant van 2 december 1923
 
Marcus Bouwman Marcus Bouwman
bron: Leeuwarder Courant van 8 juni 1923
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 31 januari 1922
 
In 1913 de verbouwing van de woning van zijn schoonouders aan de Gaaikemastraat 5 te Balk.
In 1924 het bouwen van een nieuwe woning voor zijn gezin aan de Gaaikemastraat 45 te Balk
In 1924 de verbouwing van het pand van de buurman aan de Gaaikemastraat 4 te Balk.
 
Marcus Bouwman  
Marcus Bouwman
bron: Leeuwarder Courant van 24 oktober 1927
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 31 mei 1927
 
Marcus Bouwman
bron: Nieuwsblad van Friesland van 15 maart 1927
 
Marcus Bouwman  
Marcus Bouwman
bron: Leeuwarder Courant van 17 maart 1928
<<< Nieuwsblad van Friesland van 28 februari 1928
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Siebren Marcus Bouwman 1855-1904 Marcus Siebrens Bouwman 1884-19??  
     
woonadressen familie Marcus Bouwman
periode adres bron
19?? - 1912 Deventer  
1912 -1912 Gaaikemastraat 5 bevolkingsregister 1911-1920 T-V blad 173; huisnummer Balk 122/142
1912 - 191? Wilhelminastraat 14 bevolkingsregister 1911-1920 A-B blad 220; huisnummer Harich 173
191? - 1920 Wilhelminastraat 14 bevolkingsregister 1911-1920 A-B blad 220; huisnummer Balk 119
1920 - 1922 Wilhelminastraat 14 bevolkingsregister 1921-1930 blad 112; huisnummer Balk 118
1922 - 1924 Gaaikemastraat 5 bevolkingsregister 1921-1930 blad 157; huisnummer Balk 170
1924 - 1928 Gaaikemastraat 45 bevolkingsregister 1921-1930 blad 380; huisnummer Balk 210a
1928 - ???? Amsterdam  
     
eigendommen van Markus Bouwman
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
H
1187
 
toewijzing
1003,-
15 feb 1916
       
Balk
A
675 ged
 
1/2 toewijzing
6125,-
3 apr 1916
       
Balk
A
447
 
toewijzing
828,-
1 apr 1921
       
Balk
A
448
         
Balk
A
225
 
scheiding
4500,-
21 jan 1923
       
Balk
H
1403 ged
 
koopacte
936,-
5 aug 1924
       
Balk
H
1433 ged
 
scheiding
5000,-
18 juni 1925
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1123, folio 118, nummer 3
notariële acten
 
1916 Balk, notaris J. H. Noordenbos
Finale toewijzing Betreft de verkoop van een huis, opstallen en weiland te Balk, koopsommen fl. 1853 en fl. 1003
- Pieter Bouwhuis te Balk, verkoper
- Wiebren Klijnsma te Balk, koper
- Marcus Bouwman te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7094 Repertoirenr.: 7 d.d. 12 januari 1916
 
1916 Balk, notaris J. H. Noordenbos
Provisionele en finale toewijzing Betreft de verkoop van hotel Gaasterland en bouwland te Balk en Sondel
- Gemeente Gaasterland, verkoper
- Brant Martens van der Goot te Sondel, verkoper
- Jan Smit te Harich, koper
- Eeltje Spoelstra te Wijckel, koper
- Johannes Wagenmakers te Balk, koper
- Marcus Bouwman te Balk, koper
- Bauke Innes de Vries te Ruigahuizen, koper
- Douwe Steensma te Sondel, koper   
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7094 Repertoirenr.: 16 en 26 d.d. 2 februari 1916
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Jan Smit te Balk, verkoper
- Marcus Bouwman te Balk, verkoper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7098 Repertoirenr.: 269 d.d. 10 december 1919
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 september 2012 laatste wijziging: 13-10-2019