Markus Bouwman Register Hypotheken 69: 118 / 3
Markus Bouwman, geboren op 30 november 1884 te Sondel als zoon van Siebren Bouwman en Annigje Smit. Overleden op ?
timmerman te Balk
Op 29 februari 1908 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Wobbigje de Vries, geboren op 8 augustus 1885 te Balk als dochter van Roelof de Vries en Cornelia Rijpsma. Overleden op ?
Uit dit huwelijk:
1. Annigje, geboren op 20 juni 1909 te Deventer.
2. Cornelia, geboren op 20 september 1910 te Deventer.
 
woonadressen familie Marcus Bouwman
periode adres bron
1920 - 1922 Wilhelminastraat register van huisnummering 1920-1930 blad 11 nummer 118
1922 - 1924 Gaaikemastraat register van huisnummering 1920-1930 blad 16 nummer 170
1924 - 1928   register van huisnummering 1920-1930 blad 19 nummer 210a
1928 - ???? Amsterdam  
eigendommen van Markus Bouwman
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
H
1187
 
toewijzing
1003,-
15 feb 1916
       
Balk
A
675 ged
 
1/2 toewijzing
6125,-
3 apr 1916
       
Balk
A
447
 
toewijzing
828,-
1 apr 1921
       
Balk
A
448
         
Balk
A
225
 
scheiding
4500,-
21 jan 1923
       
Balk
H
1403 ged
 
koopacte
936,-
5 aug 1924
       
Balk
H
1433 ged
 
scheiding
5000,-
18 juni 1925
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1123, folio 118, nummer 3
notariële acten
 
1916 Balk, notaris J. H. Noordenbos
Finale toewijzing Betreft de verkoop van een huis, opstallen en weiland te Balk, koopsommen fl. 1853 en fl. 1003
- Pieter Bouwhuis te Balk, verkoper
- Wiebren Klijnsma te Balk, koper
- Marcus Bouwman te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7094 Repertoirenr.: 7 d.d. 12 januari 1916
 
1916 Balk, notaris J. H. Noordenbos
Provisionele en finale toewijzing Betreft de verkoop van hotel Gaasterland en bouwland te Balk en Sondel
- Gemeente Gaasterland, verkoper
- Brant Martens van der Goot te Sondel, verkoper
- Jan Smit te Harich, koper
- Eeltje Spoelstra te Wijckel, koper
- Johannes Wagenmakers te Balk, koper
- Marcus Bouwman te Balk, koper
- Bauke Innes de Vries te Ruigahuizen, koper
- Douwe Steensma te Sondel, koper   
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7094 Repertoirenr.: 16 en 26 d.d. 2 februari 1916
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Jan Smit te Balk, verkoper
- Marcus Bouwman te Balk, verkoper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7098 Repertoirenr.: 269 d.d. 10 december 1919
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 22-06-2019