Lieuwe Brameijer register hypotheken 69: 121 / 136
Lieuwe Brameijer, geboren op 18 maart 1885 te Bolsward als zoon van Frans Brameijer, brievenbesteller te Dokkum (1913), en Grietje Oudeboon. Overleden op 26 maart 1969 te Leeuwarden, 84 jaar oud.
brievenbesteller te Balk (1913-1930),
Op 20 november 1913 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Martje Dijkstra, geboren op 22 oktober 1886 te Balk als dochter van Jacob Hanzes Dijkstra, verver te Balk, en Eelkjen Betzema. Overleden op 19 september 1963 te Leeuwarden, 76 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Geertje, geboren op 28 januari 1915 te Balk.
2. Frans Lieuwe, geboren op 27 februari 1916 te Balk.
3. Jacob Jan, geboren op 28 maart 1920 te Balk. Bakker te Emmeloord?
4. Eelco Hans, geboren op 21 december 1926 te Balk. Gezagvoerder grote handelsvaart. Overleden op 13 juli 2008 te Den Haag, 81 jaar oud.
 
 
 
  Lieuwe Brameijer
Lieuwe Brameijer
bron: Nieuwsblad van Friesland van 21 juli 1909
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 18 aart 1927 >>>
 
muziekconcours Rijs
Lieuwe Brameijer was in 1930 lid van het comité dat een zang- en muziekconcours organiseerde in Rijs.
Hij staat geheel links op deze foto
 
Lieuwe Brameijer
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 10 oktober 1930
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Frans Brameijer 1854-1944 Lieuwe Franzes Brameijer 1885-19  
Jacob Hanzes Dijkstra 1844-1917    
woonadressen Lieuwe Brameijer
periode adres bron
1909 - 1910 Raadhuisstraat 4 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 292; huisnummer Balk 202 / 318
1911 - 1913 Raadhuisstraat 4 bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 3; huisnummer Balk 318/345
woonadressen familie Brameijer
periode adres bron
1913 - 1914 Dubbelstraat 3 bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 201; huisnummer Balk 388
1914 - 1914 Meerweg 2 bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 201; huisnummer Balk 37
1914 - 1920 Wilhelminastraat 2-40 bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 201; huisnummer Balk 124b
1921 - 1930 Wilhelminastraat 2-40 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 119; huisnummer Balk 125
1930 - 19?? Leeuwarden Tuinbouwstraat 2
eigendommen van Lieuwe Brameijer
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
B
1824
 
toewijzing
1375,-
28 april 1919
       
Balk
A
699
 
koopacte
2400,-
23 oct 1924
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1126, folio 121, nummer 336
notariële acten
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 oktober 2008 laatste wijziging: 30-11-2022