Jan Wybes Brandsma Register Hypotheken 69: 112 / 14
Jan Brandsma, geboren op 21 november 1876, Gaasterland, als zoon van Wiebe Jans Brandsma en Anna Maria Goedkoop. Overleden op 17 juli 1947 te Leeuwarden, 70 jaar oud.
koopman te Balk
 
Op 10 mei 1906 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Rieme van der Wal, geboren op 3 januari 1880, Hemelumer Oldeferd, als dochter van Klaas Gelkes van der Wal en Grietje Aukes de Boer. Overleden op 9 mei 1953 te Leeuwarden, 73 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
Jan Brandsma
Bakker Brandsma bezorgt de produkten van zijn arbeid met paard en huifkar. Hij brengt zijn waren bij de bekende herberg "Kippenburg". Op de foto zien we Laffra, vrouw Beuckens - Post, vrouw Dijkstra en. met de korf in de hand en de kromme pijp in de mond, bakker J. Brandsma.
foto en tekst uit: Gaasterland in oude ansichten geschreven door M. Hendriks
 
echtpaar Brandsma
foto 253-003 beschikbaar gesteld door mevr. Zantema-van Strien
Jan Brandsma en Rieme van Strien achter de woning aan het Westeinde in Balk. Na zijn pensionering gingen ze wonen in Leeuwarden (15 mei 1936) aan de Willem Lodewijkstraat 101.
 
Jan Brandsma
bron: Leeuwarder Courant 14 mei 1906
 
Jan Brandsma
bron: Leeuwarder Courant 16 mei 1931
 
woonadressen familie Brandsma
periode adres bron
1906 - 1910 Westein bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 191; huisnummer 139 / 202
1910 - 1920 Westein register van huisnummering 1910 - 1920 blad 17; huisnummer 202 / 236
1920 - 1930 Westein bevolkingsregister 1920 -1930 blad 235; huisnummer 265
1930 - 1936 Westein bevolkingsregister 1930 - 1939 blad 223; huisnummer 265
1936 - 1954 Leeuwarden bevolkingsregister 1922-1939 Leeuwarden; Willem Lodewijkstraat 101
eigendommen van Jan Brandsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk A 405   scheiding 9000,- 18 oct 1906        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1117, folio 112, nummer 14

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 22-06-2019