Jan Wybes Brandsma inschrijving register hypotheken 69: 13 / 110
Jan Wybes Brandsma, geboren op 25 maart 1821 te Kuinre, als zoon van Wybe Rommerts Brandsma, koopman en boer te Kuinre, en Trijntjen Donker. Overleden op 17 september 1864 te Balk, 43 jaar oud.
koopman te Lemmer (1842, 1844, 1846), zonder bepaald beroep te Harich (1849), koopman en winkelier te Sloten (1852),
aangifte overlijden op 17 september 1864 aktenummer 76, getuigen:
Willem Piers Piersma timmerman 30 jaar wonende te Balk
Pier Klazes Koopmans werkman 31 jaar wonende te Balk
Op 10 oktober 1841 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Gerbrig Ages Tromp, geboren op 20 februari 1822 te Balk, als dochter van Age Machiels Tromp, houtkoper te Balk, en Jannetta Wilhelmina Broekhuizen. Overleden op 25 juli 1852 op nummer 149 (bij haar ouders) te Balk, 30 jaar oud.
zonder beroep te Sloten (
aangifte geboorte op 21 februari 1822 aktenummer 85, houtkoper te Balk, getuigen:
Jan Ottes de Jong graankoper 29 jaar wonende te Balk op nummer 193
Joeke Jansz Sterkenburg agent van politie 30 jaar wonende te Balk op nummer 120
aangifte overlijden op 26 juli 1852 aktenummer / pagina 11, zonder beroep te Sloten, getuigen:
Klaas Sakes Haanstra timmerknecht 60 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 43 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geboren op 1 augustus 1842, Lemsterland.
2. Wybe, geboren op 15 april 1844 te Lemmer. Overleden op 5 mei 1879 te Balk, 35 jaar oud. Op 2 november 1865 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Anna Maria Goedkoop, oud 20 jaar, geboren te Amsterdam als dochter van Jan Goedkoop en Barendina Maria Tromp.
3. Age, geboren op 20 oktober 1846 te Lemmer. Op 2 oktober 1870 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Antje de Vries, oud 20 jaar, geboren te Balk als dochter van Jan de Vries en Trijntje Ottes de Jong.
4. Jannetta Wilhelmina, geboren op 29 juli 1849 te Harich. Overleden op 23 december 1853 op nummer 98 te Balk, 4 jaar oud.
aangifte geboorte op 30 juli 1849 blad 36, getuigen:
Jan Goedkoop koopman 30 jaar wonende te Amsterdam
Bauke Jans van der Goot landbouwer 35 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 24 december1853 blad 17, getuigen:
Pieter Sibbels Pietersma werkman 59 jaar wonende te Balk
Wietze Willems en Brink werkman 57 jaar wonende te Balk
5. Jacob Jan, geboren op 28 januari 1852 te Sloten. Overleden op 22 juni 1852 te Sloten, 4 maanden oud.
aangifte geboorte op 30 januari 1852 blad 3, getuigen:
Uilke Idzes de Jong logementhouder 51 jaar wonende te Sloten
Peeke Wisses van der Meulen bakker 33 jaar wonende te Sloten
aangifte overlijden op 24 juni 1852 blad 5, getuigen:
Peeke Wisses van der Meulen bakker 33 jaar wonende te Sloten
Karel Victor ten Brink winkelbediende 26 jaar wonende te Sloten
 
 
 
Jan Wybes Brandsma en Gerbrig Ages Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 15 october 1841
 
Wybe jans Brandsma
bron: Leeuwarder Courant van 19 april 1844
 
aanbesteding
bron: Leeuwarder Courant van 16 mei 1845
 
geboorte Age Jans Brandsma
bron: Leeuwarder Courant van 23 october 1846
 
faillisement
bron: Leeuwarder Courant van 26 september 1848
 
faillisement
bron: Leeuwarder Courant van 5 januari 1849
 
faillisement
bron: Leeuwarder Courant van 10 juli 1849
 
rehabilitatie
bron: Leeuwarder Courant van 10 augustus 1849
 
rehabilitatie
bron: Leeuwarder Courant van 14 augustus 1849
 
overlijden Gerbriag Ages Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 6 augustus 1852
 
overlijden Jan Wybes Brandsma
bron: Leeuwarder Courant van 20 september 1864
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jan Wybes Brandsma 1821-1864 Wybe Jans Brandsma 1844-1879
Age Michiels Tromp 1787-1859   Age Jans Brandsma 1846-1???
woonadressen familie Brandsma
periode adres bron
1842 - 1846 Lemmer  
1849 - 185? Harich woningregister 1849 - 1859 blad 471; huisnummer Harich 35 / 50
185? - 185? Sloten  
185? - 1859 Westein 9 woningregister 1849 - 1859 blad 182; huisnummer Balk 99a / 139
1859 - 1864 Westein 9 woningregister 1859 - 1869 blad 61; kad. gem. Balk sectie A nr. 405; huisnr. Balk 139
     
eigendommen van Jan Wybes Brandsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
231
 
publ. verkoop
761,-
14 apr 1863
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1018, folio 13, nummer 110
notariële acten
 
1841 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau Huwelijkstoestemming, akte niet aanwezig
- Jan Brandsma te Lemmer, onder toeziend voogdij van Hendrik Johannes Donker; toeziend voogd woont te Blankenham
- Gerbrig Ages Tromp te Balk
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97028 Repertoirenr.: 80 d.d. 29 september 1841
 
1844 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau Vennootschap
Betreft oprichting Fa. Johannes Brandsma en Co.
- Johannes Brandsma te Lemmer
- Rommert Wiebes Brandsma te Lemmer
- Jan Wybes Brandsma te Lemmer
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97031 Repertoirenr.: 3 d.d. 18 januari 1844
 
1852 Langweer, notaris T. S. van der Ley Royement, akte niet aanwezig
- Jan Brandsma, kruidenier te Sloten
- Frans van Hes, koopman te St. Nicolaasga
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74027 Repertoirenr.: 33 d.d. 2 juni 1852
 
1856 Balk, notaris G. Zandstra  Boedelbeschrijving
- Jeannetta Willemina van Broekhuizen te Balk, weduwe van  Age Machiels Tromp als moeder van en voogd over Trientje en  Tjitske Ages Tromp
- Jan Brandsma te Balk, weduwnaar van Gerbrig Ages Tromp  als vader van en voogd over Wieberen en Age Brandsma en  Anna Maria Goedkoop
- Jan Alberts Goedkoop, in leven gehuwd met Barendina Maria Tromp en vader van Anna Maria Goedkoop, beiden als erflater
- Joachim Ages Tromp te Balk, toeziend voogd
- Machiel Ages Tromp
- Jan Ages Tromp te Woudsend
- Hans Ages Tromp te Balk
- Cornelis Jan van Broekhuizen te Balk, toeziend voogd
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7027 Repertoirenr.: 60, 63, 66, 68 en 73 d.d. 11 augustus 1856
 
1863 Balk, notaris G. Zandstra  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf en kerkgebouw te Balk, koopsom fl. 761
- Diakonie D.G. Gemeente te Balk, verkoper
- Thijs Sjoerds Thijsma te Balk, koper
- Jan Roelofs de Vries te Balk, borg
- Jan Brandsma te Balk, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7034 Repertoirenr.: 6 en 10 d.d. 28 januari 1863
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 december 2011 laatste wijziging: 7-01-2024