Wybe Jans Brandsma inschrijving hypotheken 2 register 69: 44 / 166
Anna Maria Goedkoop inschrijving hypotheken 2 register 69: 44 / 169
Wybe Jans Brandsma, geboren op 15 april 1844 te Lemmer, als zoon van Jan Wybes Brandsma en Gerbrig Ages Tromp. Overleden op 5 mei 1879 te Balk, 35 jaar oud.
bakker te Balk (1867), kruidenier te Balk (1871), koopman te Balk (1869, 1879), winkelier te Balk (1874, 1876)
aangifte overlijden op 6 mei 1879 aktenummer 38, getuigen:
Jan Johannes Reekers koopman 36 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 71 jaar wonende te Balk
Op 2 november 1865 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Anna Maria Goedkoop, geboren op 4 december 1844 te Amsterdam, als dochter van Jan Goedkoop en Barendina Maria Tromp. Overleden op 29 augustus 1924 te Balk, 79 jaar oud.
zonder beroep te Balk (1879)
aangifte overlijden op 30 augustus 1924 aktenummer 71, getuigen:
Meine Bosma goudsmidsknecht 51 jaar wonende te Balk
Halbe Doele zonder 74 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Gerbrig, geboren op 5 mei 1867 te Balk. Overleden op 11 september 1951 te Heiloo, 84 jaar oud. Op 6 november 1902 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Harke van der Sluis, oud 31 jaar, geboren te Sloten als zoon van Binne van der Sluis en Detje Tromp.
aangifte geboorte op 6 mei 1867 aktenummer 59, getuigen:
Gerben Hendriks Blaauw winkelbediende 28 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 59 jaar wonende te Balk
2. Barendina Maria, geboren op 2 februari 1869 te Balk. Op 24 maart 1892 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Uilke van der Wal, oud 26 jaar, geboren te Nijega als zoon van Gerben Foekes van der Wal en Lolkje Bokkes Stoffelsma.
aangifte geboorte op 5 februari 1869 aktenummer 25, getuigen:
Gerben Hendriks Blaauw winkelbediende 30 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 61 jaar wonende te Balk
3. Jannetta Wilhelmina, geboren op 31 maart 1871 te Balk. Overleden op 19 april 1885 te Balk, 14 jaar oud.
Wybe Jans Brandsma
bron: Leeuwarder Courant van 7 april 1871
aangifte geboorte op 1 april 1871 aktenummer 32, getuigen:
Jan Johannes Reekers arbeider 28 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 63 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 20 april aktenummer 31, getuigen:
Durk Wijma secretaris 43 jaar wonende te Balk
Sijbout Tjipke Potma zonder beroep 27 jaar wonende te Balk
4. Jans, geboren op 23 augustus 1874 te Balk. Overleden op 3 september 1951 te Heiloo, 77 jaar oud. Ongehuwd.
Wybe Jans Brandsma
bron: Leeuwarder Courant van 28 augustus 1874
aangifte geboorte op 26 augustus 1874 aktenummer 105, getuigen:
Foppe Eelkes Schram koopman 37 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 66 jaar wonende te Balk
5. Jan, geboren op 21 november 1876 te Balk. Op 10 mei 1906 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Rieme van der Wal, 26 jaar oud, geboren Hemelumer Oldeferd als dochter van Klaas Gelkes van der Wal en Grietje Aukes de Boer.
Wybe Jans Brandsma
bron: Leeuwarder Courant van 28 november 1876
aangifte geboorte op 23 november 1876 aktenummer 160, getuigen:
Foppe Eelkes Schram tapper 40 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 68 jaar wonende te Balk
 
 
 
Wybe Jans Brandsma
bron: Leeuwarder Courant van 21 juli 1876
 
Wybe Jans Brandsma
bron: Leeuwarder Courant van 8 mei 1879
 
Anna Maria Goedkoop  
Wybe Jans Brandsma
bron: Leeuwarder Courant van 6 juni 1879
 
Wybe Jans Brandsma
bron: Leeuwarder Courant van 8 september 1905 bron: Leeuwarder Courant van 3 september 1924
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Jan Wybes Brandsma 1821-1864 Wybe Jans Brandsma 1844-1879 Jan Wybes Brandsma 1876-1947
  broers / zusters / zwagers  
  Age Jans Brandsma 1846-1???  
woonadressen familie Brandsma
periode adres bron
1865 - 1869 Westein 9  
1869 - 1879 Westein 9 woningregister 1869 - 1879 blad 30; kad. gem. Balk sectie A 405, volgnr. 114 / 101
1880 - 1890 Westein 9 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 93; kadastrale gemeente Balk sectie A 405
1890 - 1900 Westein 9 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 183; huisnummer Balk 139
1900 - 1905 Westein 9 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 191; huisnummer Balk 139 / 202
1905 - 1910 Meerweg 10 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 23; huisnummer Balk 23 / 29
1911 - 1920 Meerweg 10 bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 176; huisnummer Balk 29
1921 - 1922 Meerweg 10 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 24; huisnummer Balk 27
1922 - 1924 Wilhelminastraat 2-40 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 112; huisnummer Balk 118
     
eigendommen van Wybe Jans Brandsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
405
 
publ. verkoop
4075,-
30 jun 1857
       
Balk
A
160
 
1/4 publ.verkoop
930,-
21 mei 1867
       
Balk
A
405
 
scheiding
5760,-
27 sep 1870
       
Balk
A
446
         
Balk
H
644ged
 
publ. verkoop
953,-
11 jun 1875
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1049, folio 44, nummer 166
notariële acten
 
1881 Langweer, notaris J. Zijlstra Publieke verkoping
Betreft de verkoop van het erfpachtrecht van grond met daarop een huis te Balk, koopsom fl. 925
- Age Jans Brandsma te Balk, verkoper
- Anna Maria Jongbloed te Balk, weduwe van Wiebe Jans Brandsma, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74062 Repertoirenr.: 36 d.d. 20 april 1881
 
1890 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van onroerende goederen te Balk, koopsom  fl. 10.711
- Anna Maria Goedkoop te Balk, weduwe van Wiebe Jans  Brandsma, verkoper
- Albertina Constantia van Swinderen te Twello, gehuwd met  Jacobus van der Feltz, koper
- Maaike Reins Lycklema te Balk, weduwe van Johannes Bets,  koper
- Hilbrand Kroon te Balk, koper
- Ane de Vos te Balk, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7063 Repertoirenr.: 147 en 154 d.d. 10 december 1890
 
1915 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis, bakkerij en erf te Harich, koopsom fl. 3565
- Anna Maria Goedkoop te Balk, weduwe van Wiebe Jans  Brandsma, verkoper
- Evert Couperus te Warns, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7092 Repertoirenr.: 150 en 161 d.d. 15 december 1915
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos Akte van koop en verkoop
- Anna Maria Goedkoop te Balk, weduwe van Wiebe Jans  Brandsma, verkoper
- Jauke Prins te Harich, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7098 Repertoirenr.: 241 d.d. 7 november 1919
 
1921 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Provisionele en finale toewijzing
- Anna Maria Goedkoop te Balk, weduwe van Wiebe Jans  Brandsma
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7101 Repertoirenr.: 51 en 65 d.d. 31 maart 1921
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 december 2011 laatste wijziging: 21-01-2024